De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘R&D Fonds GGD Amsterdam’ ‘Hoe werkt het en wat levert het op?’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘R&D Fonds GGD Amsterdam’ ‘Hoe werkt het en wat levert het op?’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘R&D Fonds GGD Amsterdam’ ‘Hoe werkt het en wat levert het op?’

2 In deze inleiding:  Doel van het R&D fonds  Hoe komt het tot stand?  Welke projecten komen in aanmerking?  Welke procedure wordt gevolgd?  Enkele voorbeelden

3 Doel van het R&D fonds  Onderzoeksprojecten gericht op: –De verbetering van de uitvoering van de taken van de GGD Amsterdam –De verbinding met praktijk en beleid –Versterking van de positie van de GGD (financiers, arbeidsmarkt)

4 Tot stand koming R&D fonds  Jaarlijkse dotaties aan het R&D fonds vanuit de markttaken van de GGD (bijvoorbeeld reizigers vaccinatie)  Opname van het te doteren bedrag in de jaarrekening van de GGD  Besluitvorming door de gemeente/raad inzake jaarrekening  Ingesteld met goedkeuring van de gemeente in 2001

5 Welke projecten komen in aanmerking?  Het onderzoek moet direct verband houden met het werk van de GGD  Het onderzoek is in het belang voor het zorggebied van de GGD (primair Amsterdam)  Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door medewerkers van de GGD  Doorlooptijd van het onderzoek maximaal 12 maanden

6 Procedure  Vooraanmeldingen in januari  Na vaststelling beschikbaar R&D budget indienen uitgewerkte voorstellen  Presentatie van de voorstellen aan de R&D commissie (bestaande uit 5 gepromoveerde medewerkers uit verschillende afdelingen van de GGD)  Besluitvorming door de R&D commissie  Periodieke monitoring voortgang en resultaat door de R&D commissie  Verantwoording van het R&D budget via de jaarrekening van de GGD

7 Voorbeeld 1 Overgewicht bij Turkse baby’s  Vraag: waardoor groeien Turkse baby’s sneller?  Conclusie: zij krijgen eerder vast (en calorierijk) voedsel  Betekenis voor praktijk: JGZ-verpleegkundigen geven gericht advies Uitgevoerd in 2011

8 Voorbeeld 2 Vragenlijst psychosociale gezondheid bij kinderen  Vraag: wat levert het gebruik van de SDQ bij ouders en leerkrachten op in de psychosociale zorg voor kinderen?  Conclusie: SDQ voorleggen aan ouders en kinderen geeft completer beeld  Betekenis voor praktijk: signalering is verbeterd en kinderen krijgen eerder hulp. Uitgevoerd in 2006 - 2007

9 Andere voorbeelden Ontwikkeling van een Entertainment Education programma (interactief theater) over opvoeding, voeding en bewegen voor ouders en kinderen van 4-12 HPV (voorkomen baarmoederhalskanker) vaccinatie bereidheid in zes etnische groepen in Amsterdam Constructie signaleringsinstrument tbv taalontwikkelingsstoornissen 2-4 jarigen Turkse achtergrond

10 Andere voorbeelden Onderzoek naar voorwaarden implementatie Samen Starten vanaf 8 weken (multicultureel) Onderzoek signalen van seksueel misbruik, de gevolgen van dit misbruik en de gevolgen beeldmateriaal op internet voor zeer jonge kinderen en hun ouders Welke boefjes worden wel beter van jeugdhulpverlening? Een profielschets Nader onderzoek naar de doodsoorzaak bij minderjarigen (NODO) – hoe verloopt de implementatie in de regio Amsterdam?

11 Dank voor uw aandacht.


Download ppt "‘R&D Fonds GGD Amsterdam’ ‘Hoe werkt het en wat levert het op?’"

Verwante presentaties


Ads door Google