De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een nieuwe verbinding tussen docent/slb’er en student Significanties assessment bij BRV Online intakearrangement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een nieuwe verbinding tussen docent/slb’er en student Significanties assessment bij BRV Online intakearrangement."— Transcript van de presentatie:

1 Een nieuwe verbinding tussen docent/slb’er en student Significanties assessment bij BRV Online intakearrangement

2 Doelstellingen intakearrangement Het doel van de opzet van een intakeprocedure is het studiesucces van de individuele student te bevorderen middels: Kwalitatief: sociale binding met de Haagse Hogeschool en de opleiding; het in kaart brengen middels een potentieprofiel van de kwaliteiten, talenten en eventuele belemmeringen van de student; Check op de studiekeuze en eventuele ondersteunen met switchen; Start van de studieloopbaan (SLB). Kwantitatief: propedeuserendement na één jaar verhogen; uitval in het propedeusejaar voorkomen of ondersteunen met switchen.

3

4 Onderdelen van het assessment bij BRV Capaciteiten: - woordrelaties - woordanalogieën - exclusie Achtergrondkenmerken Competenties: - mondeling communiceren - schriftelijk communiceren - overtuigen - analyseren - bedenken - flexibiliteit - initiatief nemen - nauwkeurig en geordend werken - plannen en organiseren - openstaan voor anderen - samenwerken

5 Onderdelen van het assessment Motivatie en leerstijlen:- extrinsieke motivatie - intrinsieke motivatie - prestatiemotivatie - zekerheid / vertrouwen Leerstijlen:- reproductieve leerstijl - toepassingsgerichte leerstijl - betekenisgerichte leerstijl

6 Persoonskenmerken: Big Six Emotionality Extraversion Agreeableness Openness Conscientiousness Honesty - Humility

7 (Zelf)assessment en sociaal wenselijk invullen Op de capaciteitentest na, betreft het een zelfassessment De indruk bestaat, dat niet-westerse allochtone studenten de test iets vaker sociaal wenselijk invullen dan autochtone studenten

8 Interventies bij BRV Taallounge (hele academie) Tutoring (hele academie) Planningsessies (BO en HBO-R) E-learning en podcasting (HBO-R en IVK) Workshops (BO en HBO-R, o.a.: timemanagement en leerstijlen) Zomer- en Kerstmagazine met praktijkverhalen

9 Planning en uitvoering intakearrangement Op tijd de juiste informatie verstrekken aan de student Minimale periode tussen het maken van het assessment en bijbehorend gesprek Gesprek met een getrainde slb’er Een één-op-ééngesprek in een daartoe geschikte ruimte

10 Overzicht onderzochte groep 2010 en 2011 2010, N=473 BO, n= 84 HBO-R, n=275 IVK, n= 87 MiZ, n= 27 Autochtoon, n=199 Westerse allochtoon, n= 24 Niet-westerse allochtoon,n=250 Man, n=214 Vrouw, n=259 Eerste jaar in HO, neen=116 Eerste jaar in HO, jan=357 2011, N=596 BO, n=117 HBO-R, n=294 IVK, n=152 MiZ, n= 33 Autochtoon, n=229 Westerse allochtoon, n= 29 Niet-westerse allochtoon,n=338 Man, n=283 Vrouw, n=313 Eerste jaar in HO, neen=194 Eerste jaar in HO, jan=402

11 Overzicht onderzochte groep 2010 en 2011 2010, n=473 Buitenlands diploma,n= 9 Colloqium Doctum, n= 31 Havo, n=237 Hoger Onderwijs,n= 2 Mbo,n=179 Vwo,n= 15 2011, n=596 Buitenlands diploma,n= 7 Colloqium Doctum, n= 19 Havo, n=311 Hoger Onderwijs,n= 4 Mbo,n=240 Vwo,n= 15

12 Logistische regressieanalyse 2010 Voorspellers voor P in één jaar: Analyseren Initiatief nemen Openstaan voor anderen Extrinsieke motivatie Woordrelaties

13 Significant, beneden eerstejaars hbo gemiddeld, competenties 2010 Schriftelijk communiceren (BO en IVK onder laag gemiddeld, HBO-R en MiZ laag gemiddeld) Nauwkeurig en geordend werken (BO en IVK onder laag gemiddeld, HBO-R en MiZ laag gemiddeld) Openstaan voor anderen (hele academie laag gemiddeld) 2011 Schriftelijk communiceren (BO en IVK onder laag gemiddeld, HBO-R en MiZ laag gemiddeld) Analyseren (HBO-R en IVK onder laag gemiddeld, BO en MiZ laag gemiddeld) Initiatief nemen (hele academie beneden laag gemiddeld) Nauwkeurig en geordend werken (IVK beneden laag gemiddeld, BO, HBO-R en MiZ laag gemiddeld) Plannen en organiseren (IVK beneden laag gemiddeld, BO, HBO-R en MiZ laag gemiddeld) Openstaan voor anderen (BO, HBO-R en IVK laag gemiddeld)

14 Niet significant, wel beneden laag gemiddeld 2010 Analyseren (hele academie) Initiatief nemen (hele academie) 2011 Geen extra competenties

15 Significant, (boven) eerstejaars hbo gemiddeld, motivatie en leerstijlen 2010 Intrinsieke motivatie (hele academie gemiddeld) Reproductieve leerstijl (BO en IVK gemiddeld, HBO-R en MiZ hoog gemiddeld) Niet significant Extrinsieke motivatie (hele academie boven hoog gemiddeld) 2011 Extrinsieke motivatie (hele academie boven hoog gemiddeld) Intrinsieke motivatie (IVK laag gemiddeld, BO, HBO-R en MiZ gemiddeld) Prestatiemotivatie (IVK laag gemiddeld, BO, HBO-R en MiZ gemiddeld) Zekerheid / Vertrouwen (IVK laag gemiddeld, BO, HBO-R en MiZ gemiddeld) Reproductieve leerstijl (IVK gemiddeld, BO, HBO-R en MiZ hoog gemiddeld) Betekenisgerichte leerstijl (IVK laag gemiddeld, BO, HBO-R en MiZ gemiddeld)

16 Significant, (beneden) eerstejaars hbo gemiddeld, capaciteiten 2010 Woordrelaties (HBO-R beneden laag gemiddeld, BO, IVK en MiZ laag gemiddeld) Woordanalogieën (BO, IVK en MiZ beneden laag gemiddeld, HBO-R laag gemiddeld) Exclusie (hele academie laag gemiddeld) 2011 Woordrelaties (BO, HBO-R en MiZ beneden laag gemiddeld, IVK laag gemiddeld) Woordanalogieën (BO, HBO-R en MiZ beneden laag gemiddeld, IVK laag gemiddeld) Exclusie (hele academie laag gemiddeld)

17 Significant, eerstejaars hbo gemiddeld, persoonskenmerken, 2011 Conscentieusheid (BO, HBO-R en MiZ boven hoog gemiddeld, IVK gemiddeld) Doorzetten (BO, IVK en MiZ laag gemiddeld, HBO-R gemiddeld) Prestatie (hele academie beneden laag gemiddeld) Regels (hele academie boven hoog gemiddeld) Ordelijk (BO en IVK gemiddeld, HBO-R en MiZ hoog gemiddeld) Zelfdiscipline (BO, IVK en MiZ hoog gemiddeld, HBO-R boven hoog gemiddeld) Emotionele beheersing (hele academie gemiddeld) Flexibiliteit (BO, HBO-R en IVK gemiddeld, MiZ boven hoog gemiddeld) Bescheidenheid (BO, HBO-R en IVK gemiddeld, MiZ laag gemiddeld) Eerlijkheid (hele academie hoog gemiddeld) Rechtvaardigheid (IVK gemiddeld, BO, HBO-R en MiZ hoog gemiddeld)

18 Significant, etniciteit als variabele, competenties 2010 Mondeling communiceren (alle variabelen laag gemiddeld) Overtuigen (alle variabelen gemiddeld) Analyseren (alle variabelen beneden laag gemiddeld) Initiatief nemen (alle variabelen beneden laag gemiddeld) Nauwkeurig en geordend werken (autochtoon en westerse allochtoon beneden laag gemiddeld, niet- westerse allochtoon laag gemiddeld) 2011 Schriftelijk communiceren (autochtoon en westerse allochtoon beneden laag gemiddeld, niet-westerse allochtoon laag gemiddeld) Nauwkeurig en geordend werken (autochtoon en westerse allochtoon beneden laag gemiddeld, niet-westerse allochtoon laag gemiddeld) Plannen en organiseren (autochtoon beneden laag gemiddeld, westerse en niet-westerse allochtoon laag gemiddeld) Openstaan voor anderen (alle variabelen laag gemiddeld) Samenwerken (alle variabelen laag gemiddeld)

19 Niet significant, wel beneden laag gemiddeld, variabele etniciteit 2010 Schriftelijk communiceren (autochtoon en westerse allochtoon beneden laag gemiddeld, niet- westerse allochtoon laag gemiddeld) Openstaan voor anderen (westerse allochtoon beneden laag gemiddeld, autochtoon en niet-westerse allochtoon laag gemiddeld) 2011 Analyseren (alle variabelen beneden laag gemiddeld) Initiatief nemen (alle variabelen beneden laag gemiddeld)

20 Significant, (boven) eerstejaars hbo gemiddeld, motivatie en leerstijlen, variabele etniciteit 2010 Extrinsieke motivatie (autochtoon en westerse allochtoon hoog gemiddeld, niet-westerse allochtoon boven hoog gemiddeld) Intrinsieke motivatie (autochtoon laag gemiddeld, westerse en niet-westerse allochtoon gemiddeld) Zekerheid / vertrouwen (alle variabelen gemiddeld) Toepassingsgerichte leerstijl (autochtoon en westerse allochtoon laag gemiddeld, niet-westerse allochtoon gemiddeld) Betekenisgerichte leerstijl (alle variabelen gemiddeld) 2011 Extrinsieke motivatie (alle variabelen boven hoog gemiddeld) Intrinsieke motivatie (autochtoon en westerse allochtoon laag gemiddeld, niet-westerse allochtoon gemiddeld) Prestatiemotivatie (alle variabelen gemiddeld) Zekerheid / Vertrouwen (westerse allochtoon laag gemiddeld, autochtoon en niet-westerse allochtoon gemiddeld) Reproductieve leerstijl (autochtoon gemiddeld, westerse en niet-westerse allochtoon hoog gemiddeld) Betekenisgerichte leerstijl (alle variabelen genmiddeld)

21 Significant, (beneden) eerstejaars hbo gemiddeld, capaciteiten 2010 Woordrelaties (autochtoon laag gemiddeld, westerse en niet- westerse allochtoon beneden laag gemiddeld) Woordanalogieën (autochtoon laag gemiddeld, westerse en niet- westerse allochtoon beneden laag gemiddeld) Exclusie (autochtoon gemiddeld, westerse en niet-westerse allochtoon beneden laag gemiddeld) 2011 Woordrelaties (autochtoon en westerse allochtoon laag gemiddeld, niet-westerse allochtoon beneden laag gemiddeld) Woordanalogieën (autochtoon en westerse allochtoon laag gemiddeld, niet-westerse allochtoon beneden laag gemiddeld) Exclusie (autochtoon gemiddeld, westerse allochtoon laag gemiddeld, niet-westerse allochtoon beneden laag gemiddeld)

22 Significant, eerstejaars hbo gemiddeld, persoonskenmerken, 2011, variabele etniciteit, uitschieters Prestatie (alle variabelen beneden laag gemiddeld) Conscientieusheid (niet-westerse allochtoon boven hoog gemiddeld) Regels (alle variabelen boven hoog gemiddeld) Ordelijkheid (niet-westerse allochtoon boven hoog gemiddeld) Zelfdiscipline (alle variabelen boven hoog gemiddeld) Eerlijkheid (alle variabelen boven hoog gemiddeld) Rechtvaardigheid (niet-westerse allochtoon boven hoog gemiddeld) Status / bezit (alle variabelen boven hoog gemiddeld)

23 Vervolg

24

25

26

27

28

29 Vragen?

30 De Haagse Hogeschool Academie voor Bestuur, Recht & Veiligheid 070-445 7545 a.postma@hhs.nl www.dehaagsehogeschool.nl


Download ppt "Een nieuwe verbinding tussen docent/slb’er en student Significanties assessment bij BRV Online intakearrangement."

Verwante presentaties


Ads door Google