De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Divisie L&L en VELON werkgroep 05-03-08 Gerda Geerdink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Divisie L&L en VELON werkgroep 05-03-08 Gerda Geerdink."— Transcript van de presentatie:

1 Divisie L&L en VELON werkgroep 05-03-08 Gerda Geerdink

2 Sekseverschillen bij pabostudenten: Studentfactoren, curriculumperceptie en studieresultaten in samenhang

3 De presentatie - Opzet totale onderzoek - Drie deelonderzoeken - De wijze waarop de samenhang tussen resultaten deelonderzoeken onderzocht is

4

5

6

7

8 Onderzoeksvraag: Zijn seksespecifieke beroepsmotivatie en verwachtingen van de opleiding in samenhang met de perceptie van het curriculum van invloed op de seksespecifieke studiekeuzes en - prestaties van pabostudenten?

9 Opzet onderzoek -onderzoeksgroep: 15 mannelijke en 15 vrouwelijke pabostudenten -kwalitatief onderzoek -longitudinaal perspectief

10 Studentfactoren: Beroepsmotivatie en opleidingsverwachtingen Dataverzameling: open gestandaardiseerd interview -een keer bij de start -een keer na 2.5 studiejaar Analyse volgens de Grounded theory-approach

11 Studentfactoren: Resultaten naar inhoud: sekseverschillen op vijf dimensies: -Kern van het onderwijs -Motivatiebron -Oriëntatie op de wereld -Oriëntatie op de ander -Benadering onderwijsaanbod

12 Studentfactoren: Resultaten naar vorm: 238 verschillende codes 106 daarvan seksespecifiek toegekend (twee keer zo vaak of voor twee keer zo veel)

13 Opleidingsfactoren: Curriculumperceptie Dataverzameling: - inhoudanalyse op portfolio’s - open gestandaardiseerd interview -een keer na 2.5 studiejaar Analyse volgens de Grounded theory-approach

14 Curriculumperceptie Resultaten naar inhoud: sekseverschillen op vier onderdelen van het curriculum: -De inhoud -De didactische werkwijze -De organisatie -De toetsing / evaluatie

15 Curriculumperceptie Resultaten naar vorm: -scores naar sekse op een vijfpuntsschaal - 116 codes waarvan 58 seksespecifiek

16 Studieresultaten Vrouwen Mannen -één gestopt6 gestopt -lager op hoger op kennistoets kennistoets -studiepunten zoals studiepunten scoren gepland

17 Onderzoeksvraag: Zijn seksespecifieke beroepsmotivatie en verwachtingen van de opleiding in samenhang met de perceptie van het curriculum van invloed op de seksespecifieke studiekeuzes en - prestaties van pabostudenten?

18 Samenhang tussen studentfactoren, curriculumperceptie en studieresultaten >> Interpretatieve benadering: 1a Uitgaande van verschillen op vijf dimensies vergelijken met resultaten curriculumperceptie 1b studentfactoren en curriculumperceptie in samenhang vergeleken met studieresultaten

19 Resultaten: overeenstemming op 3 categorieën: 1 Vrouwelijke studenten behalen meer studiepunten binnen de daarvoor geplande periode en besluiten minder vaak te stoppen met de studie dan mannelijke studenten omdat de opleiding beter aansluit bij de meer op het leerproces en de leerling gerichte vrouwen dan bij de meer op de leerproducten en leerstof gerichte mannen.

20 2 Vrouwelijke studenten behalen meer studiepunten binnen de daarvoor geplande periode en besluiten minder vaak te stoppen dan mannelijke studenten omdat de opleiding beter aansluit bij de intrinsieke motivatie van vrouwen dan bij de extrinsieke motivatie van mannen. Het lukt vrouwen beter aan de gestelde eisen te voldoen dan de mannelijke studenten.

21 3 Vrouwelijke studenten behalen meer studiepunten binnen de daarvoor geplande periode en besluiten minder vaak te stoppen dan mannelijke studenten omdat vrouwen meer openstaan voor het aanbod van de opleiding, waardoor het curriculum sneller aan hun wensen en verwachtingen voldoet dan aan die van de mannen. Mannelijke studenten laten zich minder dan vrouwen ‘sturen’ door de opleiding en willen meer hun eigen gang gaan.

22 Samenhang tussen studentfactoren, curriculumperceptie en studieresultaten >> 2de benadering gebaseerd op ind. resultaten op rationiveau vier subgroepen: zeer vrouwelijk weinig vrouwelijk zeer mannelijk weinig mannelijk

23 scores naar vijf ordinale niveaus ingedeeld: uitschieter bovengemiddeld gemiddeld onder het gemiddeld negatieve uitschieter

24 Hoe scoren respondenten die uitschieten bij studentfactoren bij curriculumperceptie? Uitschieter en uitschieter: ++ Uitschieter en bovengemiddeld: + Uitschieter en gemiddeld: + Uitschieter en ondergemiddeld: - Uitschieter en neg. uitschieter: --

25 zeer vrouwelijkst-op-stpst-op-stk Respondent 3++ Respondent 24++ Respondent 26--+ weinig vrouwelijk Respondent 9+++ Respondent 28+++ zeer mannelijk Respondent 2++ Respondent 5--+ Respondent 8++ Respondent 15+++ Respondent 22++++ weinig mannelijk Respondent 6++ Respondent 13+++ Respondent 20+++ Respondent 31-+

26 Eindresultaten zeer vrouwelijk: samenhang bevestigd weinig vrouwelijk: samenhang bevestigd zeer mannelijk: samenhang niet in alle gevallen bevestigd weinig mannelijk: samenhang bevestigd

27 Bedankt voor uw aandacht Gerda Geerdink www.gerdageerdink.nl


Download ppt "Divisie L&L en VELON werkgroep 05-03-08 Gerda Geerdink."

Verwante presentaties


Ads door Google