De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intake-assessment • Doel • Aanpak • Resultaten pilot • Kritische succesfactoren • Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intake-assessment • Doel • Aanpak • Resultaten pilot • Kritische succesfactoren • Vragen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Intake-assessment • Doel • Aanpak • Resultaten pilot • Kritische succesfactoren • Vragen

3 Standpunt overheid intake en selectie • Te veel uitval, te weinig ‘excellent’ • Voor topopleidingen: selectie noodzakelijk • Selectie en decentrale toelating: verhogen kwaliteit en rendement, plus bereik nieuwe doelgroepen o.g.v. EVC • Met elke student een intakegesprek

4 Doel intake-assessment • Aanleiding: hoge uitval onder eerste jaars, onder andere door: •Onzekerheid over beroep en studiekeuze •Problemen met taal en rekenen •Problemen van eerste generatie allochtone studenten • Doel: verhogen rendement, door •Vroegtijdig moment van binding •Vroegtijdig wederzijds uitspreken van verwachtingen •Reflectie op studiekeuze •Beeld van capaciteiten

5 Aanpak INHolland • Intakegesprek voor de poort (juni/juli/aug) • Allen doen eerst een digitaal assessment voor de zomer, bestaande uit: Capaciteitentests, Motivatie- en leerstijlenvragenlijst, Competentiemeting, Achtergrondkenmerken, ondermeer: zekerheid ten aanzien van studiekeuze en beroepskeuze •Op basis van de uitslag wordt student uitgenodigd voor een intakegesprek (met ‘overige’ studenten wordt de rapportage aan het begin van de studie besproken)

6 Pilot: deelnemers Aantal deelnemers pilot: 348 Aantal evaluaties over gesprekken n.a.v. digitaal assessment: 29 SchoolAantal deelnemers Aantal evaluaties Sport en bewegen10441 Economics Den Haag 39 7 Economics Diemen 5110 Communication Diemen11424 Social Work R’dam 4022 Totaal348101

7 Evaluatie pilot • Studentevaluatie • digitaal assessment • gesprek • Intaker evaluatie • Evaluatie intake-instrumentarium (medio april 2009) • Rendementsonderzoek (medio augustus 2009)

8 Studentevaluatie (1): Nut (pre-posttest) Pre-testvraag: Zag je er van tevoren het nut van in om het intake assessment te maken? Posttestvraag: Wat vind je van het initiatief van INHolland om vroegtijdig zo'n intake assessment te doen? Weinig/niet42%(Zeer) onnodig 24% Neutraal41.8%Neutraal 27% (Zeer) veel16%(Zeer) nuttig 49%

9 Studentevaluatie (2) Hoe heb je het maken van het intake assessment in het algemeen ervaren? Hoe vond je de lengte (tijdsduur) van het intake assessment? (Erg) vervelend 36%(Veel) te kort 5% Neutraal 55.5%Precies goed 17% Erg leuk 9%(Veel) te lang77%

10 Studentevaluatie (3): zekerheid keuze Hebben de assessmentresultaten je meer zekerheid gegeven over je studiekeuze? Nee, ik ging me veel / iets onzekerder voelen 18% Had geen invloed 69% Ja, ik ging me iets / veel zekerder voelen 14%

11 Studentevaluatie (4): intakegesprek Behoefte om met een docent over het assessmentrapport te spreken? (n=110) 76% had geen/weinig behoefte aan een gesprek 5% had (veel) behoefte aan een gesprek Aantal studenten dat gesprek heeft gehad (n=109) 2% voor de zomer 22% bij start studie 11% staat gepland voor periode 1 65% geen gesprek Was het nuttig om een gesprek te hebben? (n=30) 17% vond het (volkomen) nutteloos 40% vond het (zeer) nuttig

12 Intakersevaluatie (1) • Bijna altijd terechte keus om student uit te nodigen voor gesprek • Conclusie na gesprek: • 20% risico op uitval inmiddels afgenomen • 80% nog steeds risico’s op uitval op een of meerdere terreinen Evaluatie: o.a. • De meeste studenten herkennen zich in de uitslag van de tests • Soms discrepantie zelfbeeld (hoog) en resultaten + examencijfers (lager) • Onderwerpen in de test passen goed bij SLB • Aantal problemen nu al voor de poort aangepakt (onzekerheid studiekeuze, faalangst, taaldeficiëntie) • Door het gesprek krijgt de rapportage ‘kleur’

13 Onderzoek instrumenten en rendement • Draagt intake bij aan het reduceren van uitval onder eerste jaars? • Rendementsonderzoek: vergelijking rendement • Welke studentkarakteristieken zijn gerelateerd aan studie-uitval? Intellectuele capaciteiten, taalproblemen, motivatie, leerstijl, zekerheid betreffende studiekeuze, uren bijbaantje, zorgtaken etc • Eerste resultaten: mei-augustus 2009

14 Kritische succesfactoren Intake moet in het onderwijs passen: • Voor intake moeten middelen en mensen vrijgemaakt worden • Intake moet passen bij de begeleiding • Begeleiding start al voor de poort Intake vraagt veel organisatie: • Piekperiode in de zomervakantie • Houd rekening met veel administratie • Inzet Intakers/SLB-ers in de zomervakantie


Download ppt "Intake-assessment • Doel • Aanpak • Resultaten pilot • Kritische succesfactoren • Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google