De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sneek 8 maart 2010. start Achtergrond Waar komt die zorg vandaan?  Pabo studenten blijken onvoldoende taal- en rekenvaardig  samenleving vraagt meer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sneek 8 maart 2010. start Achtergrond Waar komt die zorg vandaan?  Pabo studenten blijken onvoldoende taal- en rekenvaardig  samenleving vraagt meer."— Transcript van de presentatie:

1 Sneek 8 maart 2010

2 start

3 Achtergrond Waar komt die zorg vandaan?  Pabo studenten blijken onvoldoende taal- en rekenvaardig  samenleving vraagt meer basiskennis taal en rekenen  bij internationale onderzoeken is een voorzichtige neerwaartse tendens zichtbaar  verlies van kennis en vaardigheden tijdens de (leer)loopbaan

4 Achtergrond behoud en uitbouw van kwaliteit aansluiten van onderwijssectoren onvoldoende beheersen basiskennis en – vaardigheden weinig taal en rekenen na de basisschool na basisschool taal en rekenen een andere inhoud te weining onderhoud discontinuïteiten in het systeem Waar gaat die zorg over?

5 Achtergrond Ja, maar.... maatschappelijke eisen zijn verhoogd politiek nadruk op basiskennis kernvakken niemand kan iets worden verweten nogmaals discontinuïteit in het systeem Is die zorg terecht?

6 start

7 Achtergrond Wat kan beter voor taal en rekenen? Eisen overheid variëren per sector (termen, domeinen, mate detail) en sluiten onvoldoende aan Onvoldoende onderhoud of verdieping van basisvaardigheden Onderwijsprogramma’s niet doorlopend Onvoldoende aansluiting lesmethoden Onvoldoende aansluiting toetsen en examens Onvoldoende (gespecificeerde) informatie over instromende leerling Referentieniveaus taal en rekenen eenduidige ijkpunten taal en rekenen

8 Achtergrond onderzoek huidige situatie advies over gewenste situatie  niveau moet omhoog drempels geslecht referentiekader taal en rekenen Expertgroep  veldraadpleging naar gevoelige onderdelen advies  referentiekader taal en rekenen bijgesteld en vastgesteld

9 fundamentele niveaus en streefniveaus hoe onderdelen aansluiten te onderhouden kennis en vaardigheden te verdiepen kennis en vaardigheden Referentiekader

10 Vertaling naar onderwijstypen Referentieniveaus

11 Referentiekader efficiëntere en effectievere onderwijsprogramma's –inhouden sluiten beter aan –duidelijk wat leerlingen moeten kennen en kunnen –één taal voor alle sectoren handvat voor taal- en rekenbeleid houvast vervolgonderwijs –remediëring? –onderhoud? –uitbouw? Voordelen referentiekader

12 Opbouw referentieniveaus taal vier fundamentele niveaus met een opklimmende moeilijkheidsgraad elk fundamenteel niveau omvat het voorgaande niveau voor het behaalde fundamentele niveau is het volgende niveau het streefniveau

13 Taaldomeinen Mondelinge taalvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Begrippenlijst en taalverzorging.

14 Taal opgave 1 A.Erna vond autosleutels op straat. B.Guus leidt de bezoekers rond. C.Heb jij je ook zo geërgerd? D.In de voorband zat een verroestte spijker.

15 beheersing A.Erna vond autosleutels op straat. B.Guus leidt de bezoekers rond. C.Heb jij je ook zo geërgerd? D.In de voorband zat een verroestte spijker. Groep 81% Vmbo 4 gl/tl1% Havo 45% Vwo 437%

16 Taal opgave 2 a.Dat zijn oude sleeën. b.Ik lust wel een patatje. c.Kijk maar in die blikken trommel. d.Oma draagt een haarbant.

17 beheersing a.Dat zijn oude sleeën. b.Ik lust wel een patatje. c.Kijk maar in die blikken trommel. d.Oma draagt een haarbant. Groep 873% Vmbo 4 gl/tl88% Havo 494% Vwo 499%

18 Referentieniveaus rekenen Opbouw referentieniveaus rekenen twee kwaliteiten –fundamentele kwaliteiten (meer toepassingsgericht) –streefkwaliteiten (voorbereiding abstracte wiskunde) elke kwaliteit (fundamenteel en streef) heeft drie niveaus geen 4 e niveau rekenen: dat is wiskunde.

19 Rekendomeinen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden

20 rekenen opgave 1 Welk bedrag hieronder is ongeveer 12 ¾ miljoen euro? A.€ 12074000C. € 12340000 B.€ 12251000D. € 12740000

21 Beheersing... Welk bedrag hieronder is ongeveer 12 ¾ miljoen euro? A.€ 12074000C. € 12340000 B.€ 12251000D. € 12740000 Groep 874% Vmbo 4 gl/tl89% Havo 494% Vwo 499%

22 rekenen opgave 2 Op bijgevoegde landkaart staat een wandelroute van 30 km Op de kaart is deze route 15 cm Op welke schaal is de route getekend? A.1:2C. 1:50.000 B.1:50D. 1: 200.000

23 Beheersing Op welke schaal is de route getekend? A.1:2C. 1:50.000 B.1:50 D. 1: 200000 Groep 89% Vmbo 4 gl/tl13% Havo 421% Vwo 453%

24 Referentiekader aanpassing schoolbeleid kwaliteit docenten ijking bestaand materiaal: leerlijnen, toetsen etc. nieuw additioneel materiaal en leeswijzers in vo: alle leerlingen moeten een rekentoets afleggen (onderdeel van eindexamen) Wat gaat u merken van het referentiekader?

25 2009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015 POvoorbereidingAMvB IJkingscie Plicht Info-overdracht VODiagn. toets Test rekentoets Diagn. toets pilot rekentoets Diagn. toets pilot rekentoets Diagn. toets pilot rekentoets Examens Mbo1Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Besluit voortgang Mbo2/3Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Examens Mbo 4Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Examens SOvoorbereidingAMvB IJkingscie Plicht Info-overdracht PABOOntwikkeling kennisbasis Invoering kennisbasis Kennisbasis Landelijke examens

26 De Inhaalslag 2009 - 2014

27 Welke concrete keuzes moet u maken? Rekenaanbod alle ‘reken’ vakken betrokken? alleen wiskunde? apart vak rekenen? Taalaanbod alleen docenten Nederlands of ook andere docenten? alle leerlingen? alle achterstandsleerlingen RT? alle leerjaren? alleen onderbouw?

28 Wat is eventueel nodig? extra formatie stuurgroep reken en/of taal overleg voorafgaand en vervolg onderwijs reken- of taalcoördinator (bij)scholing docenten diagnose- en toetsinstrumenten aanpassing leerlingvolgsysteem nieuwe methoden

29

30 Referentiekader www.taalenrekenen.nl: actuele informatie voor alle sectoren over het referentiekader. U kunt zich daar abonneren op nieuwsberichten.www.taalenrekenen.nl www.schoolaanzet.nl/: specifieke informatie taal en rekenen voor primair onderwijs.www.schoolaanzet.nl/ www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/: specifieke informatie taal en rekenen voor middelbaar beroepsonderwjis.www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/ i.o. www.steunpunttaalenrekenenvo.nl: specifieke informatie taal en rekenen voor voortgezet onderwijs.www.steunpunttaalenrekenenvo.nl www.vo-raad.nl Meer informatie ?


Download ppt "Sneek 8 maart 2010. start Achtergrond Waar komt die zorg vandaan?  Pabo studenten blijken onvoldoende taal- en rekenvaardig  samenleving vraagt meer."

Verwante presentaties


Ads door Google