De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekenen en Taal Uitdagingen voor de kwaliteit van lerarenopleidingen Rob de Kievit en Joke Snippe Veloncongres 31 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekenen en Taal Uitdagingen voor de kwaliteit van lerarenopleidingen Rob de Kievit en Joke Snippe Veloncongres 31 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Rekenen en Taal Uitdagingen voor de kwaliteit van lerarenopleidingen Rob de Kievit en Joke Snippe Veloncongres 31 maart 2008

2 “eigenlijk zijn taal en rekenen de enige vakken die zo’n aparte aanpak verdienen omdat dit ook de basis is voor andere vakken” “de referentieniveaus betekenen dat we ook op de PABO wel wat meer van studenten mogen verwachten als het gaat om taal en rekenen” “ ook het HBO zou referentieniveaus moeten aangeven; daar kan dan in de keten naar toegewerkt worden” “ uitstekend dat het ‘wat’ wordt vastgelegd, maar laat het ‘hoe’ over aan de school”

3

4

5 Spanningsvolle relatie tussen heterogeniteit van instroom en handhaven van kwaliteit van de opleiding: toenemend aantal eerste generatiestudenten met vaak andere taalachtergrond toenemende instroom vanuit MBO grote verschillen in niveau rekenen/wiskunde grote verschillen in taalvaardigheid

6 Spanningsvolle relatie tussen heterogeniteit van instroom en handhaven van kwaliteit van de opleiding: pedagogisch-didactische inhoud versus vakinhoudelijke deel; overladenheid van programma’s in basisscholen

7 Algemene aanbevelingen: leg de referentieniveaus wettelijk vast zorg voor een bovensectorale aanpak voor implementatie van de referentieniveaus

8 Aanbevelingen voor de lerarenopleidingen (1): implementeer referentieniveaus in lerarenopleidingen; verhoog instroomeis op taal- en rekenvaardigheid; maatregelen op basis van onvoldoende instroom: summer courses, bijspijkerlessen, flankerend onderwijs; zulks in overleg met toeleverend regionaal onderwijs

9 Aanbevelingen voor de lerarenopleidingen (2): bepaal gemeenschappelijk eindniveau voor taal en rekenen/wiskunde en toets dit; laat brede bevoegdheid in tact, maar koppel activering van de bevoegdheid aan aanvullende scholing; ontwikkel gemeenschappelijke eindtermen voor rekenen en taal in lerarenopleidingen; verzamel goede praktijkvoorbeelden voor reken- en taalonderwijs.

10


Download ppt "Rekenen en Taal Uitdagingen voor de kwaliteit van lerarenopleidingen Rob de Kievit en Joke Snippe Veloncongres 31 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google