De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marianne Driessen, Landelijke ontwikkelingen Rekenen als basisvaardigheid Stand van zaken, 11 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marianne Driessen, Landelijke ontwikkelingen Rekenen als basisvaardigheid Stand van zaken, 11 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1

2 Marianne Driessen, Landelijke ontwikkelingen

3 Rekenen als basisvaardigheid Stand van zaken, 11 november 2008

4 Wat is er mis?

5 Problematiek Conclusies en aanbevelingen Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (Meijerink): –Onderhoudsprobleem –Aanbod probleem –Opnieuw expliciet programmeren –Stel niveaus vast en toets die

6 Raamwerk Rekenen Getallen, hoeveelheden, maten Ruimte en vorm Gegevens- verwerking, onzekerheid Verbanden, veranderingen Z2 Z1 Y2 Y1 X2 X1 mbo niveau 2 vmbo bb

7 Enkele voorbeelden op X2 Een recept aanpassen aan een ander aantal personen. Bepalen wat een broek van € 59,99 met 30% korting ongeveer kost. Gegevens over groei kind (lengte en gewicht) verzamelen en op grafiek aangeven Informatie uit planning bouwproces aflezen. In welke week kan vloer worden gelegd?

8 Over de drempels met Rekenen

9 GetallenVerhoudingenMaten en meetkunde Verbanden ? 4S 4F 3F 2F 1F Maatschappelijk niveau

10 Verschillen en overeenkomsten Dit wordt onderzocht door experts –Indeling is anders –Vaardigheden versus handelingen En komt een nieuwe versie van het Raamwerk Rekenen (1.0) Meijerink blijft leidend (basis voor wetgeving) Raamwerk wordt uitwerking voor mbo

11 Beleidsreactie OC&W op Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (Meijerink) De referentieniveaus worden wettelijk vastgelegd (mbo: per 1/8/2009) Er komen pilots Intensivering taal- en rekenonderwijs Exameneisen op MBO niveau 4 Niveauverhoging zittende leraren

12 Start (beginniveau, intake) Het leerproces: Integrale en ondersteunende leerlijn Einde (eindniveau, examinering)

13 Integrale leerlijn (rekenen in vak, rekenhandelingen) Ondersteunende leerlijn (vak in rekenen, rekenvaardigheden) Twee leerlijnen

14 Het leerproces Wie is er verantwoordelijke? Hoe ziet een integrale leerlijn voor rekenen/wiskunde er uit? Hoe ziet een ondersteunende leerlijn voor rekenen/wiskunde er uit? Wie zorgt voor de onderlinge samenhang? Wie voert uit en rapporteert?

15 Deskundigheid van onze docenten De rekendocenten: hebben we die nog wel? De overige docenten? Kunnen zij wel rekenen? En op de juiste manier? Sluit dit aan bij de deelnemers? De échte wiskunde-docent?

16 Visie en beleid op rekenen Vormgeving primaire proces Aansturing in de lijn Afstemming met omgeving

17 Marianne Driessen mdriessen@cinop.nl Tel: 06 109 709 57

18 De uitvoering: successen en struikelblokken

19 Back2Basic

20 Venray Weert Roermond Sittard Venlo

21 Een paar getallen 5 sectoren 13 locaties 4500 nieuwe deelnemers per jaar 29 vmbo scholen in de regio

22

23 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 Stap 9 Stap 10 Stap 11 Stap 12 SectororiëntatieKeuzetrajectAanmelding Intake en assessment Definitie leertraject Plaatsing Maatwerk (POP / PAP) Introductie Leren in uitvoering Examinering en diplomering Perspectief Uit en i beeld (alumni) B2B

24 Voorbereidingen vanaf 2006 Kwalificatie, integratie,..? Externe denktank Interne denktank Kaders en standaarden Centraal versus decentraal Programmavoorstel Communicatie in- en extern Aan de slag!

25 Dus aan de slag! Vertrouwen winnen Professionalisering personeel Planning en organisatie Draagvlak Systemen en infrastructuur Divers ondersteunend materiaal

26 Afspraken Geen toelatingscriterium Iedereen doet mee! Van mbo naar vmbo Van centraal naar sector..

27 Inventarisatie van de basisvaardigheden rekenen peropleiding per sector

28

29

30

31

32 Hoe verder?? Voor de zomervakantie alle nieuwe deelnemers getest Werving personeel uit de sector Planning van de remediërende blokken in het rooster Na de zomervakantie koppelen aan sectororiëntatie Overdragen van test aan vmbo

33 En totaal geslaagd als.... daadwerkelijk inbedding in doorstroomproces heeft plaats gevonden.. de eerste resultaten VSV zichtbaar te maken zijn.. eenieder de meerwaarde erkent

34 Wordt vervolgd…….


Download ppt "Marianne Driessen, Landelijke ontwikkelingen Rekenen als basisvaardigheid Stand van zaken, 11 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google