De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievergadering Milieuvergunningsaanvraag BIOTERRA NV DC de Nieuwe Ark 20 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievergadering Milieuvergunningsaanvraag BIOTERRA NV DC de Nieuwe Ark 20 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievergadering Milieuvergunningsaanvraag BIOTERRA NV DC de Nieuwe Ark 20 januari 2016

2 Agenda Verwelkoming Gemeente Puurs – burgemeester Koen Van den Heuvel Reden info-vergadering – schepen milieu Alex Goethals Voorstelling BIOTERRA Milieuvergunningsaanvraag Besluit Vraagstelling

3 REDEN INFO-VERGADERING ALEX GOETHALS, SCHEPEN VAN MILIEU

4 Reden info-vergadering Waarom? BIOTERRA wenst nieuwe klasse 1-milieuvergunning aan te vragen op nieuwe site => informeren van omwonenden Waarover? Activiteiten grondreinigingscentrum Onderwerpen milieuvergunningsaanvraag: openbaar onderzoek 27 december 2015 tot 25 januari 2016 In bepaalde gevallen is een infovergadering verplicht. Hier niet. De gemeente heeft er wel voor gekozen. 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

5 Procedure VLAREM - klasse 1 PROVINCIE ontvangt aanvraag binnen 30 dagen (=dag x) : - ontvankelijk- en volledigverklaring - verzending voor bekendmaking - adviesvraag aan instanties dag x + 10 : BURGEMEESTER start openbaar onderzoek (30 dagen) dag x + 50 : COLLEGE geeft advies dag x + 4 maanden : PROVINCIE beslist bekendmaking start beroepstermijn (bij minister)

6 VOORSTELLING BIOTERRA WOUTER VERMIN – DIRECTEUR

7 BIOTERRA Maatschappelijke zetel Bilzerweg, Genk Onderdeel van Milieu-divisie Group De Cloedt, dewelke verder actief is in baggerwerken en granulaathandel Gespecialiseerd in grondreiniging en afvalstoffenrecyclage (mineraal afval) 40 VTE’s in dienst Opgericht in 1996: Gekend en gewaardeerd speler in topsegment van grondreinigingsactiviteiten. Erkend als TOP en grondreiniger (CGR) door Vlaamse Overheid, Gecertificeerd door VZW Grondbank als TOP en CGR. Traceerbaarheid en opvolging reinigingsrendementen!!! Diverse centra: Opglabbeek, Genk, Bornem (wordt gesloten), Meerhout, Maasmechelen, Lochristi, Floreffe en Parijs 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

8 BIOTERRA Strategie = watergebonden activiteit met diverse inzamelplatforms en 1 tot 2 grote verwerkers 2015 : 40% van alle bewegingen over waterweg! 2014 : 39,5% van alle bewegingen over waterweg!  enorme verlaging van druk op wegverkeer 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

9 BIOTERRA 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

10 Reden herlocalisatie Vergroting synergie met baggerdivisie  laguneringsveld (1,5ha)  dit was onmogelijk op de site te Bornem Centralisatie Fysico-chemische verwerking te Genk (één grote verwerker) Nood aan overslagdepot (inzamellocatie) in deze regio Verdere voordelen nieuwe site: Lange kade waardoor de toegang van het terrein naar de kade korter is  minder interne transportbewegingen Ligging midden in een industriële zone 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

11 MILIEUVERGUNNINGS- AANVRAAG Jack Buyse, External Project Manager

12 Ligging nieuwe site Nijverheidsstraat, 11 Puurs, tussen Zeekanaal en Rupel (4,7 ha) 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

13 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA Indeling nieuwe site

14 Milieuvergunningsaanvraag Voorwerp van de aanvraag (maximale waarden) Exploitatie van TOP voor propere gronden: 100.000 ton/jaar Biologische reiniging: => Afvoer naar andere centra: 25.000 ton/jaar => Verwerking op dit centrum: 25.000 ton/jaar Opslag en zeven van afvalstoffen en bodem m.b.t. externe fysisch- chemische reiniging: 60.000 ton/jaar Opslag en zeven van afvalstoffen en bodem m.b.t. externe thermische reiniging: 25.000 ton/jaar Breken van uitgezeefd puin afkomstig van de aangevoerde gronden: 37.500 ton/jaar 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

15 Milieuvergunningsaanvraag Voorwerp van de aanvraag Mechanische ontwatering van baggerspecie en andere stromen via lagunering: 125.000 ton/jaar Overslag van minerale zanden: 100.000 ton/jaar Solidificatie van gereinigde gronden: 200.000 ton/jaar 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

16 Milieuvergunningsaanvraag Voorwerp van de aanvraag Lozing bedrijfsafvalwater max. 15 m³/uur Opslag diesel (+ verdeelslang), (afval)olie, kalk, cement Stelplaats bedrijfsvoertuigen, generator + dieselmotor, compressoren 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

17 Reinigingstechnieken - Biologische reiniging: => toevoegen van meststoffen en hulpstoffen + beluchten => gronden ontdoen van biologisch afbreekbare én beschikbare polluenten (minerale olie met korte tekens en lichte PAK’s => H 2 O en CO 2 ) => vluchtige biologisch reinigbare gronden (> 25 ppm VOC) worden binnen behandeld conform code van goede praktijk voor CGR’s (OVAM) - Lagunering: => op ruggen zetten en regelmatig keren van de specie => ontwatering door drainage en uitdroging, opvang en zuivering percolaat => consolidatie en verandering van volume en dichtheid => oxidatie van de specie => biologische afbraak van organische stoffen en verontreinigingen - Enkel reiniging van niet-gevaarlijke afvalstoffen

18 MILIEUEFFECTEN EN MILDERENDE MAATREGELEN An Van Herck, Milieucoördinator

19 Milieuvergunningsaanvraag Bespreking van alle relevante milieueffecten Lucht – stof - geur Geluid Oppervlaktewater Fauna en flora Bodem en grondwater Mobiliteit 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

20 Milieuvergunningsaanvraag Lucht – stof – geur Automatische besproeiingsinstallatie op buiten gestapelde gronden en wegenis. Bij het zeven van stuivende stoffen wordt er verneveld. Verplicht gebruik wielwas Proper houden van wegenis: regelmatig borstelen van het terrein om stof accumulatie te voorkomen Breken gebeurt altijd binnen met extra mobiele vernevelaar Werkprocedures te volgen door alle werknemers (bv. beperkte snelheid op de site) Opslag en biologische behandeling van vluchtige bio- afbreekbare verontreinigde gronden + solidificatie-installatie => binnen in loods (incl. centrale luchtafzuiging en – behandeling met actief kool) 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

21 Milieuvergunningsaanvraag Geluid Openings- en werkuren situeren zich tussen 7 en 19 uur Uitzonderlijk zullen schepen gelost worden van 6 tot 22 uur tijdens werkweek en tussen 7 en 19 u op zaterdagen Achteruitrijsignaal aangepast (kraaialarm) Breekcampagnes: max. 28 werkdagen per jaar (4 campagnes), uitsluitend binnen in de loods 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

22 Milieuvergunningsaanvraag Oppervlaktewater Zoveel mogelijk hergebruik, buffering op eigen terrein en vertraagd lozen Lozing bedrijfafvalwater (laguneringsveld en verontreinigd hemelwater) via WZI (buffertank, KWS-afscheider, zandfilter en natte actief koolfilter): max. 15 m³/uur Lozing huishoudelijk afvalwater via micro-WZI 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

23 Milieuvergunningsaanvraag Oppervlaktewater 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

24 Milieuvergunningsaanvraag Fauna en flora (passende beoordeling) => Rupel = habitatrichtlijngebied, gescheiden door Nijverheidsstraat 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

25 Milieuvergunningsaanvraag Fauna en flora (passende beoordeling) - Site zelf: biologisch minder waardevol en verruigd grasland (momenteel braakliggend terrein) - Biologisch waardevolle strook aan de waterzijde van de Rupel wordt gevrijwaard - Waardevolle natuurgebieden noordelijk en zuidelijk eiland bevinden zich al op meer dan 500 m van de projectlocatie - Industriële omgeving, aanleg groenscherm - Breken gebeurt binnen

26 Milieuvergunningsaanvraag Bodem en grondwater Laguneringsveld uitgerust met HDPE-folie Volledige terrein verhard en vloeistofdicht, afwatering naar vuilwatertank Opslag olie boven lekbakken Dieseltanks dubbelwandig, voorzien van permanent lekdetectiesysteem, overvulbeveiliging indien tanken Periodieke keuringen van tanks Wielwasinstallatie: openbare weg blijft proper Mobiliteit 50% via weg, 50% via water (directe ligging Zeekanaal) Via Nijverheidsstraat naar A12: geen interactie met woonverkeer 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

27 BESLUIT Wouter Vermin, Directeur

28 Besluit BIOTERRA wenst verder in te zetten op reiniging en maximaal hergebruik van afvalstoffen Investeren in duurzame verwerking en nieuwe, eigen infrastructuur Geconditioneerde keten o.a. behandeling van gronden met vluchtige stoffen binnen, voldoende verneveling… Laguneringsveld met maximale interne waterrecuperatie Eigen WZI Milieueffecten Geen relevante impact Voorgestelde maatregelen worden opgevolgd 20-01-2016 Info-vergadering BIOTERRA

29 BEDANKT VOOR UW AANDACHT VRAGEN?


Download ppt "Informatievergadering Milieuvergunningsaanvraag BIOTERRA NV DC de Nieuwe Ark 20 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google