De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kavel overschrijdende investeringen voorbereid door Arjan Wijdeveld 24-12-2006 Onderwerpen: Milieu / energie investeringen IT investeringen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kavel overschrijdende investeringen voorbereid door Arjan Wijdeveld 24-12-2006 Onderwerpen: Milieu / energie investeringen IT investeringen."— Transcript van de presentatie:

1 Kavel overschrijdende investeringen voorbereid door Arjan Wijdeveld 24-12-2006 Onderwerpen: Milieu / energie investeringen IT investeringen

2 Kader Er is een categorie grootschaligere investeringen die een afstemming met de kavelhouders en de gemeente Utrecht vereist. Dit zijn technieken die; collectief moeten worden toegepast, of een aanvullende vergunning vereisen, of een hoge initiële investering vereisen, of infrastructurele gevolgen hebben, of na aanleg gemeenschappelijk te verreken kosten houden

3 Milieu / energie investeringen Overzicht van enkele begrippen bij milieu- / energie vriendelijk bouwen: Bouweis: EPC van 0,80 of lager Passieve woningen: door directe instraling van de zon wordt de woning zo goed als volledig verwarmd Zonnewoning:(SKW Certificatie) EPC van 0,68 of lager 0-energiewoningen: EPL van 10 (EPC van 0,8 = EPL van 6,6) Autarke woningen:continue voldoende duurzame energie EPC Prestatiekaart Actief De inspanningsverplichting om bij nieuwbouw een verscherping van de EPC met 5%-10% te bereiken Voorlopend De inspanningsverplichting om bij nieuwbouw een verscherping van de EPC met 10%-15% te bereiken Innovatief De inspanningsverplichting om bij nieuwbouw een verscherping van de EPC met 15%-20% te bereiken EPC = Energie Prestatie Coëfficiënt EPL = Energie Prestatie op Locatie

4 Milieu / energie investeringen Mogelijk ambitie niveau: Zonnewoning? http://www.zonnewoning.nl 1.De woning is goed geïsoleerd en de EPC is maximaal gelijk aan 0,68. 2.Toepassing van minimaal twee van de vier volgende vormen van duurzame energie: zonneboiler, netgekoppelde PV, passieve zonne- energie of een warmtepomp. 3.Toepassing van een selectie maatregelen uit het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. 4.Voldoende bouwkundige maatregelen om oververhitting in de zomerperiode te voorkomen. 5.Optimaal gebruik van daglicht. 6.Gebruik van FSC-gecertificeerd hout. 7.Opstellen van een bewonersinstructie.

5 Milieu / energie investeringen Het ambitie niveau Zonnewoning vraagt de inzet van een aantal minder gangbare technieken die collectief (goedkoper) kunnen worden aangelegd. Eerste (voorlopige) lijstje dat verkend kan worden: Warmte / koude opslag: – passief/ - gesloten systeem – actief/ - open systeem (grondwater onttrekking) Zonnen boiler Zonnen panelen Wind energie Bio energie Hylofyten filter i.p.v. riool (watersysteem maatregel) (Ontkoppeling neerslagafvoer van riool; is een basisgegeven)

6 Milieu / energie investeringen Doel van de werkgroep: Het toetsen van de haalbaarheid, kosten en EPC effect van investeringen De milieu / energie investeringen worden getoetst op: - investeringskosten - baten per jaar en terugverdientijd - bijdrage aan EPC / EPL - subsidieerbaarheid - certificeerbaarheid (zoals de zonnewoning) - beleving meerwaarde en problemen in andere projecten

7 Milieu / energie investeringen Processtappen Beeldvorming in werkgroep: Informatie verzamelen over voor- en nadelen, globale kosten en mogelijke inzetbaarheid voor Johanniterveld Overleg met de gemeente: - Wat is hun ervaring en kunde (milieu bouw deskundige)? - Wat zijn de benodigde vergunningen of vallen er al opties af op basis van de vergunningseisen?

8 Milieu / energie investeringen Terugkoppeling in Algemene Vergadering: De Algemene Vergadering besluit tot het specifiek uitwerken van bepaalde opties. De werkgroep onderzoekt de specifieke mogelijkheden van de geselecteerde technieken en onderzoekt dit met; - de architect (kan het bouwtechnisch) - de aannemer (als die er al is), heeft hij er ervaring mee & kosten? - specialistisch installatiebedrijf (indien de aannemer het niet kan), wat kost het? - gemeente, specifieke vergunnings- en subsidie eisen Commissie legt de onderzochte technieken met een advies voor aan de Algemene Vergadering & de Algemene Vergadering besluit

9 IT investeringen Ook voor IT investeringen geldt een vergelijkbare procedure. Het aanleggen van b.v. een glasvezelnet vereist een collectieve aanpak voor de benodigde infrastructuur, afstemming met de gemeente, een kosten onderzoek en een specifieke aannemer en intra/internet provider. Andere voorbeelden op dit gebied die onderzocht kunnen worden zijn: - Domotica concept http://www.domotica.nl/domotica.phphttp://www.domotica.nl/domotica.php - Smart huis concept http://www.smart-homes.nlhttp://www.smart-homes.nl


Download ppt "Kavel overschrijdende investeringen voorbereid door Arjan Wijdeveld 24-12-2006 Onderwerpen: Milieu / energie investeringen IT investeringen."

Verwante presentaties


Ads door Google