De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Varia Mer-forum deskundigen 19 mei 2005. Varia 1. Actualisatie richtlijnenboeken 2. Erkenning Mer-coördinator 3. Infosessie Archeologie 4. Vaak gestelde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Varia Mer-forum deskundigen 19 mei 2005. Varia 1. Actualisatie richtlijnenboeken 2. Erkenning Mer-coördinator 3. Infosessie Archeologie 4. Vaak gestelde."— Transcript van de presentatie:

1 Varia Mer-forum deskundigen 19 mei 2005

2 Varia 1. Actualisatie richtlijnenboeken 2. Erkenning Mer-coördinator 3. Infosessie Archeologie 4. Vaak gestelde vragen 5. Webstek en nieuwsbrief

3 1. Actualisatie richtlijnenboeken Richtlijnenboeken: discipline Bodem (incl. Grondwater), discipline Water en discipline Fauna en Flora Richtlijnenboeken: discipline Bodem (incl. Grondwater), discipline Water en discipline Fauna en Flora Richtlijnenboeken: discipline Lucht (incl. Geur) en discipline Monumenten en Landschappen (incl. Archeologie) Richtlijnenboeken: discipline Lucht (incl. Geur) en discipline Monumenten en Landschappen (incl. Archeologie)

4 Richtlijnenboeken discipline Bodem, Water en Fauna en Flora Start TWOL: oktober 2004 Start TWOL: oktober 2004 Gunning Soresma: 17 december 2004 Gunning Soresma: 17 december 2004 Start opdracht: 1 februari 2005 Start opdracht: 1 februari 2005 1 e stuurgroepvergadering: 24 maart 2005 1 e stuurgroepvergadering: 24 maart 2005 2 e stuurgroepvergadering: 10 juni 2005 2 e stuurgroepvergadering: 10 juni 2005 Afronding verwacht tegen september 2005 met een voorstelling op forum Afronding verwacht tegen september 2005 met een voorstelling op forum

5 Richtlijnenboeken discipline Lucht en Monumenten en Landschappen Start TWOL: maart 2005 Start TWOL: maart 2005 Afronding verwacht tegen begin 2006 met een voorstelling op forum Afronding verwacht tegen begin 2006 met een voorstelling op forum

6 2. Erkenning Mer-coördinator   18 DECEMBER 2002. — Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage (publicatie 13 februari 2005) Artikel 10 § 3. In de periode van 18 maanden na de datum van de inwerkingtreding van dit decreet hoeft een MER-coördinator geen erkenning als coördinator te hebben. Hij kan op voorstel van de initiatiefnemer door de administratie worden gekozen uit het team van erkende MER-deskundigen dat het rapport opstelt. Vanaf 13 augustus 2004 was een erkenning als Mer-coördinator vereist

7 2. Erkenning Mer-coördinator Recente publicatie op 13 mei 2005: Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en landbouw (22 APRIL 2005) Recente publicatie op 13 mei 2005: Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en landbouw (22 APRIL 2005) HOOFDSTUK II. Betreffende Milieueffect- en veiligheidsrapportage Art. 2. In artikel 10 van het decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage worden § 3 vervangen door wat volgt: « § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de datum vanaf wanneer een MER-coördinator over een erkenning als MER-coördinator moet beschikken voor het leiden van een team van erkende MER-deskundigen. Tot die datum kan hij op voorstel van de initiatiefnemer door de administratie worden gekozen uit het team van erkende MER-deskundigen dat het rapport opstelt. Momenteel geen afzonderlijke erkenning als Mer-coördinator meer vereist

8 3. Infosessie Archeologie  De Afdeling Monumenten en Landschappen organiseert een excursie voor (kandidaat) MER-deskundigen Monumenten & Landschappen en medewerkers  Thema “Inleiding in de archeologie”  Doel: de problematiek van het archeologisch erfgoed te illustreren en hoe daarmee kan omgegaan worden in een MER  Wanneer: 17 juni 2005 (excursie kust) en 16 september 2005 (excursie Kempen)

9 Programma  een korte theoretische inleiding  een bezoek aan een archeologische opgraving  een terreinbezoek waarbij enkele concrete MER-studies centraal staan Meer informatie zie extra blad in infomap van dit forum

10 4. Vaak gestelde vragen  Bij aanvraag (verlenging) erkenning: rekening houden met 6 maanden  Aantal exemplaren ontwerptekst: af te leiden uit bijlage bij richtlijnen; het aantal administraties die gereageerd hebben + 2 extra. Versturing gebeurt door de Cel Mer.  Aantal exemplaren definitief MER: 2 ingebonden en 1 losbladig  Aantal exemplaren ontheffingsdossier: 5 ingebonden en 1 losbladig Wanneer GO-effecten verwacht worden met gewesten: 1 extra Wanneer GO-effecten verwacht worden met buitenland: 2 extra

11 4. Vaak gestelde vragen Bekendmaking van de beslissing over de ontheffingsaanvraag: Bekendmaking van de beslissing over de ontheffingsaanvraag: De Cel Mer dient volgens artikel 4.3.3 §7 van het MER/VR-decreet (BS: 13/02/2003) binnen een termijn van 70 dagen na ontvangst de beslissing m.b.t. de ontheffingsaanvraag aan de initiatiefnemer te betekenen. De Cel Mer zal deze beslissing ook bekend maken via de webstek.  Kennisgevingsdossiers worden niet langer volledig verklaard onder de noemer van “volledig mits aanpassing van …”

12 5. Webstek en nieuwsbrief  Webstek: www.mervlaanderen.be (vernieuwd) www.mervlaanderen.be  4 nieuwsbrieven (juni 2004, december 2004, februari 2005 en april 2005)

13 BEDANKT


Download ppt "Varia Mer-forum deskundigen 19 mei 2005. Varia 1. Actualisatie richtlijnenboeken 2. Erkenning Mer-coördinator 3. Infosessie Archeologie 4. Vaak gestelde."

Verwante presentaties


Ads door Google