De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Evaluatiesysteem deskundigen & coördinatoren Werkgroep ‘Erkenningen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Evaluatiesysteem deskundigen & coördinatoren Werkgroep ‘Erkenningen’"— Transcript van de presentatie:

1 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Evaluatiesysteem deskundigen & coördinatoren Werkgroep ‘Erkenningen’

2 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Evaluatiesysteem deskundigen & coördinatoren  Aanleiding  Principe  Criteriumset coördinatoren  Criteriumset deskundigen

3 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Evaluatiesysteem deskundigen & coördinatoren  Aanleiding  Decreet: artikel 4.6.1  Forum 11 december 2003  stellingendebat

4 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Evaluatiesysteem deskundigen & coördinatoren  Stellingen  De erkenningen als Mer-deskundige in een bepaalde discipline is geen garantie voor de deskundigheid. De cel Mer moet de deskundigheid bijgevolg nog beoordelen adhv een puntensysteem

5 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Evaluatiesysteem deskundigen & coördinatoren  Stellingen  Enkel met ervaring in m.e.r. kan je in aanmerking komen voor een erkenning als deskundige

6 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Evaluatiesysteem deskundigen & coördinatoren  Resultaten debat  Omgekeerd bonus-malus-systeem  Rekening houden met het aantal afgehandelde MER’s  Rekening houden met de complexiteit  Erkenning zonder ervaring kan mits beperkte termijn en vaste begeleider

7 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Evaluatiesysteem deskundigen & coördinatoren  Werkgroep binnen de cel Mer  Principe  Criteriumset coördinatoren  Criteriumset deskundigen  Disciplinespecifieke criteria  Voorbeeld ‘Bodem en grondwater’

8 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Principe (1)  Beoordeling voor elk afgehandeld dossier  Onderscheid deskundige/coördinator  Geen sleuteldisciplines  Kwantitatieve/kwalitatieve beoordeling

9 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Principe (2)  Scores van 1 tot 10  Gemiddelde van scores geeft een eindbeoordeling  Eindbeoordeling: I, II of III  Verschillende beoordelingswijzen wegwerken

10 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Principe (3)  1 – 3 : klasse I en komt overeen met de beoordeling slecht  4 – 6 : klasse II en komt overeen met de beoordeling matig  7 – 10: klasse III en komt overeen met de beoordeling goed

11 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Principe (4)  Gebruik: bij aanvraag verlenging:  slecht  geen verlenging  matig  verlenging van 2 jaar  goed  verlenging van 5 jaar

12 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Principe (5)  Wat indien een aanvraag tot verlenging en geen afgehandelde MER’s voorhanden?  Onderzoek of uitbouw van een evaluatiesysteem mogelijk is  Overleg administraties

13 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Principe (6)  Nieuwe erkenningsaanvragen  Ervaring met MER’s of andere studies  Diploma’s  Toegang tot milieu-info  Gebruik van modellen  Deelname aan vergaderingen

14 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (1) 1. Communicatie en organisatie (11 of 12 criteria) 2. Kennisgeving 1. Vorm en presentatie (10 criteria) 2. Inhoud (9 criteria) 3. Ontwerp-MER 1. Vorm en presentatie (10 criteria) 2. Inhoud (13 criteria) 4. Definitief MER (2 criteria)

15 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (2) Aan de aparte criteria per hoofdblok geen gewichten.

16 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (3) 1. Communicatie en organisatie  Aanwezigheid op vergaderingen  Signaleren van problemen  Beantwoorden van vragen en suggesties  Tijdigheid verslag  Nakomen van de afspraken

17 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (4)  Communicatie en organisatie  Initiatief tot bilateraal overleg  Motiveren van het niet invullen van bepaalde richtlijnen  Overleg met andere deskundigen?  Duiding van het belang van het mer- proces bij de IN

18 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (5)  Kennisgeving  Vorm en presentatie  Taal- en spellingsfouten  Kaartmateriaal  Figuren  Inhoudstafel, literatuurlijst, afkortingen,…  Herhalingen, niet relevante tekst

19 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (6)  Kennisgeving  Vorm en presentatie  Copy/paste  Overeenkomst tekst/figuren  Lay-out en structuur  Niet volledigheid bijlage

20 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (7)  Kennisgeving  Inhoud  Algemene inleiding aanwezig en volledig  Matrix - juridische en beleidsmatige randvoorwaarden  Ingreepeffectenmatrix  Interdisciplinaire gegevensoverdracht

21 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (8)  Kennisgeving  Inhoud  Alternatieven  Methodologie per discipline  Referentiesituatie voor elke discipline  Oplijsting van de gekende leemten  Inhoudstafel MER?

22 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (9)  Volledigheid/onvolledigheid van de kennisgeving wordt niet meegenomen in de beoordeling

23 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (10)  Ontwerp-MER  Vorm en presentatie

24 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (11)  Ontwerp-MER  Inhoud  Volledige invulling van de kennisgeving en richtlijnen?  Projectbeschrijving  Vergelijking van de verschillende significantiekaders

25 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (12)  Ontwerp-MER  Inhoud  Vergelijking van de alternatieven?  Volledige oplijsting van de leemten? Hoe is er mee omgegaan?  Discipline-overschrijdende eindsynthese?

26 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (13)  Ontwerp-MER  Inhoud  Concrete milderende maatregelen?  Tewerkstelling, investeringsrapport en gebruikte materialen,  Afzonderlijk leesbare, heldere niet- technische samenvatting?

27 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset coördinatoren (14)  Definitief MER  Invulling van  Fundamentele opmerkingen  Detailopmerkingen

28 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset deskundigen (1)  Communicatie en organisatie  Aanwezigheid op vergaderingen  Signaleren van problemen  Beantwoorden van vragen en suggesties  Nakomen van de afspraken

29 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset deskundigen (2) 2. Kennisgeving 1. Vorm en presentatie  Taal- en spellingsfouten  Kaartmateriaal  Figuren  Copy/paste  Overeenkomst tekst/figuren  Niet volledigheid bijlage

30 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset deskundigen (3) 2. Inhoud  Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden  Referentiesituatie Effectenanalyse milderende maatregelen  Leemten in de kennis

31 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset deskundigen (4) 3. Ontwerp-MER 1. Vorm en Presentatie 2. Inhoud disciplinespecifieke criteria 4. Definitief MER Invulling van  Fundamentele opmerkingen  Detailopmerkingen

32 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset deskundigen (5) Disciplinespecifieke criteria – vaste structuur 1. Informatiebronnen 2. Afbakening van het studiegebied 3. Referentiesituatie 4. Effectenanalyse en –beoordeling 5. Milderende maatregelen 6. Monitoring 7. Leemten in de kennis 8. Grensoverschrijdende effecten

33 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Criteriumset deskundigen (5) Aan de aparte criteria per hoofdblok geen gewichten

34 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Disciplinespecifieke criteria Bodem & grondwater (1) 1. Informatiebronnen  Zijn alle beschikbare bronnen (bodemkaarten, geologische kaarten, grondwaterkwetsbaarheids- kaart, OVAM,…) gebruikt om de referentiesituatie duidelijk en volledig te beschrijven geraadpleegd en weergegeven?  Wordt er aangegeven of er aanvullend veldwerk in relatie tot het project moet worden uitgevoerd?

35 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Disciplinespecifieke criteria Bodem & grondwater (2) 2. Afbakening van het studiegebied  Wordt het studiegebied (horizontaal en verticaal) duidelijk ruimtelijk afgebakend?  Is het studiegebied ruim genoeg afgebakend met een goede onderbouwing en is dit duidelijk carto- grafisch weergegeven?  Wordt er een goed onder- scheid gemaakt tussen het projectgebied, de werkzone (opslagplaatsen, werfketen, …) en omliggende omgeving?

36 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Disciplinespecifieke criteria Bodem & grondwater (3) 3. Referentiesituatie  Wordt voldoende aangegeven hoe de referentiesituatie volledig zal beschreven worden met alle relevant kaartmateriaal voor alle relevante bodem- en grondwateraspecten:  Bodemgebruik  Pedologie  Geohydrologie en geologie  Bodem- en grondwaterkwaliteit  Grondwaterstroming  Grondwaterkwetsbaarheid

37 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Disciplinespecifieke criteria Bodem & grondwater (4) 4. Effectenanalyse en -beoordeling  Worden alle relevante effectgroepen voor het project onderzocht:  Structuurwijziging  Profielwijziging  Wijziging van bodemgeschiktheid en bodemgebruik  Erosie  Bodemzetting  Bodem- en grondwaterkwaliteit  Wijziging in grondwaterhuishouding  Andere  Wordt er rekening gehouden met relevante ontwikkelingsscenario’s?

38 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Disciplinespecifieke criteria Bodem & grondwater (5)  Aangepaste effectuitdrukking?  Sluitende grondbalans - eindbestemming bij grond- overschot?  Interdisciplinaire effecten?  Duidelijk toetsingskader?  Zijn de parameters die de bodem- en milieuprocessen beschrijven, die een rol spelen of leiden tot het optreden van bepaalde effectgroepen aanwezig?  Significantiekader  Omzetting van het vastgestelde/voorspelde effect naar beoordeling door een onderbouwde argumentatie?

39 Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Evaluatiesysteem deskundigen en coördinatoren VRAGEN?


Download ppt "Aminabel - Cel Milieueffectrapportage Evaluatiesysteem deskundigen & coördinatoren Werkgroep ‘Erkenningen’"

Verwante presentaties


Ads door Google