De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenstelling en inhoud van een ontheffingsaanvraag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenstelling en inhoud van een ontheffingsaanvraag."— Transcript van de presentatie:

1 Samenstelling en inhoud van een ontheffingsaanvraag

2 Samenstelling korte schets van het project korte schets van het project de toetsing aan de m.e.r.-plicht de toetsing aan de m.e.r.-plicht de voorbije en de verdere besluitvormingsprocedure, incl. alle vergunningen die moeten worden aangevraagd de voorbije en de verdere besluitvormingsprocedure, incl. alle vergunningen die moeten worden aangevraagd de gegevens van de initiatiefnemer, en eventueel de MER deskundigen waarop de initiatiefnemer een beroep deed de gegevens van de initiatiefnemer, en eventueel de MER deskundigen waarop de initiatiefnemer een beroep deed een duidelijke doelstelling/verantwoording van de voorgenomen activiteit een duidelijke doelstelling/verantwoording van de voorgenomen activiteit

3 Samenstelling een duidelijke projectbeschrijving een duidelijke projectbeschrijving de timing van het project de timing van het project de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden de bespreking van de alternatieven de bespreking van de alternatieven de relevante gegevens uit beschikbare voorstudies en rapporten de relevante gegevens uit beschikbare voorstudies en rapporten een beknopte beschrijving van de referentiesituatie een beknopte beschrijving van de referentiesituatie eventueel een gebruikt ingreep-effectschema eventueel een gebruikt ingreep-effectschema

4 Samenstelling methodologie referentietoestand methodologie referentietoestand methodologie effectvoorspelling, effectuitdrukking en effectbeoordeling methodologie effectvoorspelling, effectuitdrukking en effectbeoordeling effectvoorspelling, effectuitdrukking en effectbeoordeling effectvoorspelling, effectuitdrukking en effectbeoordeling reeds bekende onzekerheden en leemten reeds bekende onzekerheden en leemten in voorkomend geval de gegevens (die nog niet werden beschreven) over grensoverschrijdende milieueffecten. in voorkomend geval de gegevens (die nog niet werden beschreven) over grensoverschrijdende milieueffecten. Cumulatie met andere projecten Cumulatie met andere projecten

5 duidelijke eindconclusie: zijn er aanzienlijke milieu-gevolgen?? duidelijke eindconclusie: zijn er aanzienlijke milieu-gevolgen?? belang van onderbouwd beoordelingskader; belang van onderbouwd beoordelingskader; als twijfel wegens leemten in inventaris/analysegegevens of gebruikte methode(s)MER (decreet zegt: “voorzover de bestaande effectanalyse – en beoordelingsmethodes redelijkerwijze toelaten om deze informatie te verzamelen en te verwerken”) als twijfel wegens leemten in inventaris/analysegegevens of gebruikte methode(s)MER (decreet zegt: “voorzover de bestaande effectanalyse – en beoordelingsmethodes redelijkerwijze toelaten om deze informatie te verzamelen en te verwerken”) opgave van eventuele milderende maatregelen en rendement van deze maatregelen en tot welk gewijzigd project dit leidt. opgave van eventuele milderende maatregelen en rendement van deze maatregelen en tot welk gewijzigd project dit leidt. beslissing/ ontheffingsnota maken deel van vergunningsaanvraag beslissing/ ontheffingsnota maken deel van vergunningsaanvraag Slotbeoordeling van een ontheffingsnota

6 n Zelfde verwachtingen als voor een MER: logische opbouw, heldere tekst, correct Nederlands taalgebruik, verzorgde kaarten en figuren… n Methodologisch eenvoudiger n Duidelijke conclusie n Volume: evenwicht tussen deskundige nota en uitputten in bewijzen van het tegendeel des te omvangrijker de ontheffingsnota, des te waarschijnlijker kans op aanzienlijke milieugevolgen ? waarom niet onmiddellijk een MER? Presentatie en vorm van een ontheffingsnota

7 Beschikbaarheid gegevens Beschikbaarheid gegevens  Project: bestaande info  Omgeving: bestaande info (afhankelijkheid!)  Effectenonderzoek: vroeger plan-MER of project-MER: “herhaling, voortzetting, alternatief” vroeger plan-MER of project-MER: “herhaling, voortzetting, alternatief” ander effectenonderzoek: in hoeverre zijn project en omgeving vergelijkbaar en welke is de effectvoorspellende waarde van het beschikbare onderzoek? ander effectenonderzoek: in hoeverre zijn project en omgeving vergelijkbaar en welke is de effectvoorspellende waarde van het beschikbare onderzoek? indien nee en tenzij zonder diepgaande effectenstudie beter onmiddellijk een MER opstellen indien nee en tenzij zonder diepgaande effectenstudie beter onmiddellijk een MER opstellen Verschil van een ontheffingsnota met een MER

8 Diepgang van de informatie Diepgang van de informatie  Project: geen verschil ten opzichte van een MER  Omgeving: beperkt tot beschikbare gegevens  Effecten: minder diepgaand Ingreep-effectenschema als hulpmiddel om mogelijke effecten af te bakenen en zo zeker relevante effectgroepen niet te missen. Ingreep-effectenschema als hulpmiddel om mogelijke effecten af te bakenen en zo zeker relevante effectgroepen niet te missen. Voorbeeld verschil in diepgang onderzoek: Voorbeeld verschil in diepgang onderzoek: Bijvoorbeeld geluid: Bijvoorbeeld geluid: Nota: op basis van aanname kengetallen contouren berekenen en confronteren aan graad van belasting gebied MER: metingen en modellering Verschil van een ontheffingsnota met een MER

9 Kenmerken van het project Kenmerken van de omgeving versus Effecten van het project Toetsen aan welke criteria

10 Uitzonderingen Uitzonderingen  Project: zeer omvangrijk: bvb anorganische chemie 500.000 ton/jaar of bvb bedrijventerrein 100 ha project-mer of plan-mer zeer omvangrijk: bvb anorganische chemie 500.000 ton/jaar of bvb bedrijventerrein 100 ha project-mer of plan-mer ook door cumulatie met andere projecten ook door cumulatie met andere projecten  Omgeving: zeer kwetsbaar of waardevol: bvb project in Zwinreservaat zeer kwetsbaar of waardevol: bvb project in Zwinreservaat

11 Opbouwende criteria: zie bijlage II decreet Opbouwende criteria: zie bijlage II decreet  Project: ook info verschillende fasen (aanlegfase kan relevant zijn ifv duur of onomkeerbaarheid effecten), eventuele fasering in uitvoering, deel van groter geheel …  Omgeving: al dan niet juridisch beschermde gebieden (dit geeft wel een indicatie over de waarde dat het beleid hecht aan de gebieden).  Effecten: Reikwijdte, complexiteit, duur, waarschijnlijkheid, omkeer-baarheid… bepalen mee het beoordelingskader van de milieueffecten. Toetsen aan welke criteria

12 Voorbeelden Project 2: Beperkte verderzetting van stortactiviteiten in de periode 2007-2009, stortplaats categorie 2 Beperkte verderzetting van stortactiviteiten in de periode 2007-2009, stortplaats categorie 2 Bijlage 2 Bijlage 2 Vergunning voor 2 jaar Vergunning voor 2 jaar Project 1: nieuwe gasturbines met totaal thermische vermogen kleiner dan < 300 MWth) nieuwe gasturbines met totaal thermische vermogen kleiner dan < 300 MWth) Bijlage 2 Bijlage 2 Vergunning voor 20 jaar Vergunning voor 20 jaar

13 Voorbeelden Project 1: Lucht ++ Lucht ++ Water - Water - Bodem en grondwater - Bodem en grondwater - Geluid ++ Geluid ++ Project 2: Lucht + Lucht + Water ++ Water ++ Bodem en grondwater +++ Bodem en grondwater +++ Geluid + Geluid +

14 Voorbeelden Project 1: Site grenst aan woonzone Site grenst aan woonzone Nieuwe installaties Nieuwe installaties Project 2: Geen bewoning in studiegebied Geen bewoning in studiegebied Bestaande “installaties” Bestaande “installaties”

15 Voorbeelden Project 2: 2 vogelrichtlijngebieden in studiegebied 2 vogelrichtlijngebieden in studiegebied Toxicologische effecten zijn slecht gedocumenteerd en moeilijk kwantificeerbaar Toxicologische effecten zijn slecht gedocumenteerd en moeilijk kwantificeerbaar Project 1: Geen waardevol natuurgebied in nabije omgeving Geen waardevol natuurgebied in nabije omgeving Toxicologische effecten zijn goed gekend Toxicologische effecten zijn goed gekend

16 Bijlage II projecten sinds het besluit: een stand van zaken Ontheffingsaanvragen sinds 1 maart 2005 Ontheffingsaanvragen sinds 1 maart 2005 Aantal: 60 (tot 6 feb 06) Waterzuiveringsinfrastructuur: ca. 25 Waterzuiveringsinfrastructuur: ca. 25 (Overige) lijninfrastructuur: 6 (Overige) lijninfrastructuur: 6 Zachte infrastructuur: 3 Zachte infrastructuur: 3 Terreinontwikkeling (ontbossing): 5 Terreinontwikkeling (ontbossing): 5 Stallen: 6 Stallen: 6 Afval: 4 Afval: 4 Overige: ontginning, chemie, slachthuis… Overige: ontginning, chemie, slachthuis…


Download ppt "Samenstelling en inhoud van een ontheffingsaanvraag."

Verwante presentaties


Ads door Google