De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.mijnsteenberg.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.mijnsteenberg.nl."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wie zijn wij? Groep verontruste bewoners Heksenberg
Verontrust door mogelijke afgraving mijnsteenberg door Sigrano b.v. Verontrusting omgezet in actief protest In 3 maanden van “actiegroep” naar Stichting BS ON IV stichting behoud steenberg ON IV

3 Verontrusting: De huidige situatie
Wijk Steenberg Sigrano stichting behoud steenberg ON IV

4 Verontrusting: De afgraving
Wijk Steenberg Sigrano stichting behoud steenberg ON IV

5 Verontrusting: De toekomst
Wijk Sigrano stichting behoud steenberg ON IV

6 Afgraving: overlast en mogelijke gevaren
Nu: Naast bestaande overlast door (zwaar en veel) zandtransport en overwaaiend zand Nu: Mijnsteenberg = Groene buffer Dan: Overlast door afgraving(stransport) mijnsteen (geluid, stof) Later: Véél meer overlast door zandtransport en overwaaiend zand Nu reeds gezondheidsonderzoek door GGD: hoe gevaarlijk is blootstelling aan rondwaaiend kwartszand? En straks? stichting behoud steenberg ON IV

7 Afgraving: wég cultuurhistorische waarde
mijnverleden Afvalberg van nevengesteenten die bij de winning van steenkool vrijkomen. unieke (laatste) onaangetaste mijnsteenberg stichting behoud steenberg ON IV

8 Afgraving: wég flora en fauna
Unieke biotoop (“plaats waar een dier of een plant geheel in zijn omgeving ingepast is”) Op natuurlijke wijze deel uitmakend van beschermd natuurgebied Brunssummerheide Verschillende beschermde en bedreigde flora en fauna aanwezig Wat zijn gevolgen van verstoring evenwicht voor milieu en dus mens? stichting behoud steenberg ON IV

9 Afgraving: wég landschapsbepalende waarde
Berg maakt deel uit van het natuurlijk landschap en de wijdere omgeving (o.a. natuurgebied Brunssummerheide) Deel “Groene Hart” Parkstad stichting behoud steenberg ON IV

10 Karakteristiek stichting behoud steenberg ON IV

11 Waarom dan afgraven? Sigrano: onder berg kostbaar kwartszand
Oneigenlijke discussie. Berg is “lijdend voorwerp” in koehandel overheid-Sigrano en bewoners. Feiten en fictie lopen door elkaar, geen garanties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is rekening houden met de burgers en het milieu als “stakeholders”. stichting behoud steenberg ON IV

12 Actiecomité Behoud Steenberg ON IV
Opgericht na Commissievergadering Stadsontwikkeling 17 April 2003 Gemeente in principe voor behoud, maar woord over afgraving is aan Provincie. Wapenfeit Gemeente: Mijnsteenberg als monument. Inzet commissievergadering 26 Juni a.s. Actiecomité wil geluid bewoners enquête Wijkraad versterken: TEGEN AFGRAVING stichting behoud steenberg ON IV

13 Actiecomité Behoud Steenberg ON IV
Actiecomité start grootschalige handtekeningenactie op Heksenberg en in Palemig. stichting behoud steenberg ON IV

14 Actiecomité Behoud Steenberg ON IV
Stemmen voor afgraving: denken dat afgraving berg geruild kan worden voor ….recreatiegebied, huizenbouw, nieuwe weg, etc. Stemmen tegen afgraving: op grond van voornoemde redenen “Weet niet” stemmen: geen affiniteit met berg “Wil niet” stemmen: geen uitspraak willen doen, andere belangen stichting behoud steenberg ON IV

15 Handtekeningen overdracht
Handtekeningen gaan met petitie naar Provincie en Gemeente 18 Juni: spectaculaire overdracht aan wethouders de Wit en Prickartz Ook massaal pers & bewoners uitgenodigd om uur in Brunssummerheide naast steenberg stichting behoud steenberg ON IV

16 Actiecomité intussen Stichting
Rol Actiecomité mogelijk langduriger en steviger als rechtspersoon. Sinds 10 juni Stichting. Meer acties en activiteiten: gemeente Monument 26 juni! provincie afgraving ministerie milieu, flora, fauna stichting behoud steenberg ON IV

17 Actiecomité intussen Stichting
Steun zoeken en intussen al intensieve samenwerking met andere belangenorganisaties: o.a. wijkraad, Stichting Behoud Brunssummerheide. Informeren en publiciteit (nieuws en infoavonden & website) Procederen en acties (handtekeningen) kritisch volgen procedures en inspraakmogelijkheden (kapmelding, vergunningen) Mobiliseren Beïnvloeden (overheden) stichting behoud steenberg ON IV


Download ppt "Www.mijnsteenberg.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google