De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GELIJKE KANSEN IN STATUTEN Vergelijking op vlak van “werk en gezin”

Verwante presentaties


Presentatie over: "GELIJKE KANSEN IN STATUTEN Vergelijking op vlak van “werk en gezin”"— Transcript van de presentatie:

1 GELIJKE KANSEN IN STATUTEN Vergelijking op vlak van “werk en gezin”

2 Inleiding Kort overzicht van de statuten Scope van deze uiteenzetting

3 Kort overzicht van de statuten Academisch personeel –ZAP Docent Hoofddocent Hoogleraar Gewoon hoogleraar →Geen verlofregeling; academische vrijheid –AAP (onderzoeks)assistent Praktijkassistent (onderwijsassistent) Doctor-assistent

4 Kort overzicht van de statuten –BAP wetenschappelijk medewerker doctoraatsbursaal bijzonder navorser (zich wenden tot IWT / FWO)bijzonder navorser plaatsvervanger (van ZAP, AAP of BAP)plaatsvervanger vrijwillig medewerker (onbezoldigd)vrijwillig medewerker gastprofessor vast wetenschappelijk personeel (uitstervend)vast wetenschappelijk personeel post-doctoraal bursaal

5 Kort overzicht van de statuten Administratief en technisch personeel

6 Scope van uiteenzetting Vooral AAP – BAP Combinatie werk en gezin Indeling: –Zwangerschapsverlof –Tijdelijk stoppen met werken –Deeltijds werken –Plaatsvervanging –Verlenging van de aanstelling?

7 Zwangerschapsverlof –Zwangerschapsverlof Hoe lang? –Maximaal 15 weken (meerling: 17 weken) Tussen 1 week prenataal verlof en 14 weken postnataal verlof én 7 weken prenataal verlof en 8 weken postnataal verlof –Beroepsrisico’s: evt vroeger stoppen met werken (vervanginsinkomen ZIV of tussenkomst FBZ) »dan 7 weken prenataal verlof

8 Zwangerschapsverlof –Voor wie? ATP AAP BAP: –Wet.med. –Doctoraatsbursalen (discussie over verlenging na 4 jaar!) –Post.doc bursalen (beperkte RSZ: oa uitkeringsverzekering; maar ook voorwaarden ivm min.inkomen igv verblijfsvergunning en vrijstelling arbeidskaart; desnoods doorbetaling beurs) –Plaatsvervangers Tijdelijk ZAP (volledige RSZ) –Vast ZAP: doorbetaling wedde

9 Tijdelijk stoppen met werken Borstvoedingsverlof (en –pauzes) Vaderschapsverlof Ouderschapsverlof Tijdskrediet Onderbreking van de ambtsvervulling (AP) Verlof voor verminderde prestaties (ATP) Thuisarbeid (ATP) Kort verzuim/ klein verlet/ omstandigheidsverlof Verlof om dwingende redenen/ sociaal verlof

10 Tijdelijk stoppen met werken Borstvoedingsverlof (en –pauzes) –Betaald borstvoedingsverlof: Schadelijk beroepsrisico Tot 15 weken na bevalling –Onbetaald borstvoedingsverlof: Tot en met de 5e maand na de bevalling –Borstvoedingspauzes: Tot 7 maanden na bevalling KULeuven betaalt volledig

11 Borstvoedingsverlof (en – pauzes) Wie? –ATP –ZAP –AAP –BAP: Wet.med. Doctoraatsbursalen (discussie over verlenging na 4 jaar!) Postdoc.bursalen (beperkte RSZ: oa uitkeringsverzekering; maar ook voorwaarden ivm min.inkomen igv verblijfsvergunning en vrijstelling arbeidskaart; desnoods doorbetaling beurs)

12 Tijdelijk stoppen met werken Vaderschapsverlof –kort verzuim met reden geboorte kind (4 dagen) + periode ziekenfonds (6 voltijdse dagen) –Voor iedereen, aangezien wedde/beurs doorbetaald wordt (ZAP geen melding)

13 Tijdelijk stoppen met werken Ouderschapsverlof –vorm van loopbaanonderbreking om jonge kinderen op te voeden –tot de leeftijd van 4 jaar (uitz. min 66% gehandicapt: 8 jaar)

14 Ouderschapsverlof –Vormen A. voltijdsen en deeltijdsen: 3 maanden volledige onderbreking; (kan naar keuze in maanden worden opgesplitst;bij elke nieuwe aanvraag moet men voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde van het kind) B. voltijdsen: - ofwel 6 opeenvolgende maanden halftijds - ofwel 15 maanden 1/5 verminderen; kan naar keuze in maanden worden opgesplitst (min. 3 maanden bij elke aanvraag)

15 Ouderschapsverlof –Met premie RVA en aanvullende Vlaamse premie (hogere uitkering dan bij tijdskrediet) : ATP BAP: –Wet.med. –Doctoraatsbursalen ( geen werknemers, maar werkloosheidspremies in RSZ) (Geen verlenging na 4 jaar!) –Zonder premie: ZAP AAP →via VLIR pogingen tot wetswijziging!

16 Tijdelijk stoppen met werken Tijdskrediet en loopbaanvermindering –Vormen: Recht op tijdskrediet (voltijds of halftijds): bij CAO uitgebreid tot 5 jaartijdskrediet Recht op loopbaanvermindering tot 4/5 (max. 5 jaar)loopbaanvermindering tot 4/5 Recht op loopbaanvermindering voor + 50 jarigenloopbaanvermindering voor + 50 jarigen –Cumuleerbaar, ook met thematische verloven zoals ouderschapsverlof

17 Tijdskrediet en loopbaanvermindering –Anciënniteitsvoorwaarden –Voorwaarden tewerkstellings% –Met premie RVA en evt. aanvullende Vlaamse premie: ATP BAP: –Wet.med. –Doctoraatsbursalen: wellicht naar analogie met ouderschapsverlof (nog geen precedent) → Niet voor ZAP en AAP (wel bv. onderbreking vd ambtsvervulling of sabbatical leave)

18 Tijdelijk stoppen met werken Onderbreking van de ambtsvervulling (AP) (geen recht) –ZAP (Met geheel of gedeeltelijk verlies van salaris): –volledige onderbreking om persoonlijke redenen: maximaal 2 jaar –sociale of familiale redenen: maximaal 2 onderbrekingen, in totaal maximaal 2 jaar (dit kan ook deeltijds) –AAP, vast WP, wet.med. en plaatsvervangers AAP (met geheel of gedeeltelijk verlies van salaris) : Onderbreking om sociale of familiale redenen: »totale duur beperkt tot 1 jaar »slechts 2 maal toegestaan

19 Onderbreking van de ambtsvervulling –Doctoraatsbursalen: Onderbreking van de beurs op vraag van de bursaal mogelijk Opgelet: fiscus laat geen verlenging na de 4 termijnen van 12 maanden toe, ongeacht de reden van schorsing of onderbreking van de beurs –Postdoc.bursalen: Indien verblijfsvergunning, geen onbezoldigde onderbreking mogelijk

20 Tijdelijk stoppen met werken Verlof voor verminderde prestaties (ATP) –In dagen: Voltijdse of deeltijdse onderbreking Geen uitkering Max. 540 volle of halve dagen verlof in loopbaan –In perioden: Voltijdse of deeltijdse onderbreking Geen uitkering Max. 6 jaar in loopbaan

21 Tijdelijk stoppen met werken Thuisarbeid (ATP) = met een vaste regelmaat een gedeelte van de werktijd thuis werken als vervanging voor het werken op kantoor (dus eigenlijk geen vorm van stoppen met werken, maar modaliteit van werken!) –moet formeel geregeld worden (bijvoegsel bij het contract) –niet afdwingbaar door werknemer of leidinggevende; geen verworven recht; –kan maar voor een gedeelte van de arbeidstijd; –slechts op tijdelijke basis (maximaal 1 jaar; eventueel te verlengen) minstens halfjaarlijkse evaluatie.

22 Tijdelijk stoppen met werken Kort verzuim/ klein verlet/ omstandigheidsverlof = een in de sociale wetgeving opgenomen toegestane afwezigheid op het werk met behoud van loon ter gelegenheid van familiale en sociale gebeurtenissen of voor het vervullen van staatsburgerlijke en burgerlijke opdrachten Bv. 4 werkdagen bij bevalling echtgenote

23 Tijdelijk stoppen met werken Verlof om dwingende redenen/ sociaal verlof =een niet te voorziene gebeurtenis, die los staat van het werk en die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist. Deze dwingende reden geeft het recht op afwezigheid voor zover de tussenkomst niet mogelijk zou zijn als men blijft werken. Bv. ziekte kind –Onbezoldigd (tenzij via kort verzuim) –Max. 10 kalenderdagen per jaar –Werkgever verwittigen + attest

24 Deeltijds werken halftijds of 1/5 ouderschapsverlof halftijds tijdskrediet of loopbaanvermindering deeltijdse onderbreking van de ambtsvervulling (AP) verlof voor verminderde prestaties (ATP) reductie van de aanstelling → deeltijds contract Bij ZAP: recht op terugkeer naar voltijds statuut gedurende 8 jaren

25 Plaatsvervanging AAP/BAP: –Indien gewettigd afwezig voor andere redenen dan jaarlijkse vakantie of omstandigheidsverlof –Voor de duur van de afwezigheid ZAP Motivering vereist ATP

26 Verlenging van de aanstelling? AAP: –Assistenten: evt. zevende of zelfs achtste jaar –Praktijkassistenten: geen max.termijn –Doctor-assistenten: max. 2 termijnen van ten hoogste 3 jaar Wetenschappelijk medewerkers en ATP op projectfinanciering Soepelheid hangt af van financiering Cfr. OT, GOA: onderzoeksraad Cfr. reserves LRD

27 Verlenging van de aanstelling? Doctoraatsbursalen –discussie over verlenging na 4 jaar! nl. brief VLIR aan Minister van Financiën (mogelijkheid tot verlenging gevraagd igv bevallingsverlof, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid) Postdoc.bursalen

28 Besluit Zeer veel systemen Complexe statuten Meer info: http://www.kuleuven.ac.be/personeel http://www.kuleuven.ac.be/personeel (via thematisch zoeken: Werk en gezin)


Download ppt "GELIJKE KANSEN IN STATUTEN Vergelijking op vlak van “werk en gezin”"

Verwante presentaties


Ads door Google