De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi Overzicht VERLOVEN  Verminderde prestaties (VVP/AVP)  Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA)  Loopbaanonderbreking (LBO) Opleiding schoolsecretariaten

3 AgODi Verminderde prestaties 1.Soorten en reglementering 2.Voorwaarden 3.Volume 4.Schematisch overzicht 5.Opschorting 6.Melding aan het werkstation Opleiding schoolsecretariaten

4 AgODi Reglementering  Twee groepen  Verlof verminderde prestaties (VVP)  Afwezigheid verminderde prestaties (AVP)  Reglementering:  BVR 26/04/1990  omzendbrief van 14/11/2000 (13AC/CR/JVM/hj) Opleiding schoolsecretariaten

5 AgODi Soorten  VVP wegens  sociale of familiale redenen (DO 010)  50+ (DO 011)  twee kinderen -14 jaar (DO 012)  AVP wegens  persoonlijke aangelegenheid (DO 013)  50+ (DO 014)  twee kinderen -14 jaar (DO 015) Opleiding schoolsecretariaten

6 AgODi Voorwaarden  opdracht uitoefenen in hoofdambt  vastbenoemd zijn  of tijdelijk zijn: enkel VVP (geen AVP) indien aangesteld  voor een volledig schooljaar (in vacante of niet-vacante betrekking)  betrekking(en) niet vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling  toestemming schoolbestuur is vereist Opleiding schoolsecretariaten

7 AgODi  wekelijkse prestaties: tenminste één volledige lestijd of uur blijven presteren  het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen Voorbeelden: 1. 15/24 vastbenoemd  VVP of AVP – minstens 1/24 blijven presteren 2. 36/36 tijdelijk (aanstelling volledig schooljaar en reaffectatievrij)  enkel VVP mogelijk - minstens 1/36 blijven presteren (AVP kan niet) Volume Opleiding schoolsecretariaten

8 AgODi VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Opleiding schoolsecretariaten

9 AgODi VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen <14 j. begindata: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4 duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s samen (vanaf ) geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) Opleiding schoolsecretariaten

10 AgODi VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kindern < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor geld. anc. - non-activiteit (voor niet-gepresteerde deel) - geen gevolg voor geld. anc. Salaris: pro rata de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: 20%- 25% regel - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: telt niet mee Opleiding schoolsecretariaten

11 AgODi Opschorting  bevallingsverlof  onbezoldigd ouderschapsverlof  ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking .... (zie punt 10 van de omzendbrief) Opgelet  ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op  bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties Opleiding schoolsecretariaten

12 AgODi Elektronische melding  Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1)  Opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij opschorting  Voorbeeld:  VVP50+ van tot  opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen  VVP50+ niet wijzigen  Enkel RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen Opleiding schoolsecretariaten

13 AgODi Overzicht TBSPA 1.Reglementering 2.Voorwaarden 3.Volume 4.Aanvang, duur en einde 5.Prestaties tijdens periode TBSPA 6.Melding aan het werkstation 7.Aandachtspunten Opleiding schoolsecretariaten

14 AgODi Reglementering  TBSPA = Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden  Reglementering:  BVR 16/10/2009  omzendbrief van 24/09/2009 Opleiding schoolsecretariaten

15 AgODi Voorwaarden  voor alle personeelscategorieën  zowel voor vastbenoemde als voor tijdelijke personeelsleden  geen bijkomende voorwaarden  toestemming schoolbestuur is vereist Opleiding schoolsecretariaten

16 AgODi Volume-aanvang-duur-einde  te nemen voor de volledige opdracht of een deel ervan  aanvang: op elk moment  duur: naar keuze (wel beperkt tot max. 5 jaar)  einde:geen vaste einddatum (zoals overeengekomen met werkgever) Opleiding schoolsecretariaten

17 AgODi Prestaties tijdens TBSPA  in het onderwijs: personeelslid kan een onderwijsopdracht (opnieuw) opnemen – eventueel via systeem van “herindiensttreders”  buiten het onderwijs: activiteiten buiten het onderwijs zijn toegelaten Opleiding schoolsecretariaten

18 AgODi Elektronische melding  Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1)  Voorbeeld:  voltijds vastbenoemd onderwijzer neemt TBSPA voor 24/24 van 01/09/2011 tot 31/08/2012  RL-1 onderwijzer ATO 4 voor 24/24 met 24u DO 098 van 01/09/2011 met einddatum 31/08/2012 Opleiding schoolsecretariaten

19 AgODi Aandachtspunten  Checken van voorwaarden  kan het personeelslid deze dienstonderbreking wel nemen?  Dienstonderbreking zo vlug mogelijk zenden  Einddatum VVP - AVP!!!  Zendingen vermijden op einde betaling!  Herindiensttreders (omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH)omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH  Bij twijfel: contacteer uw werkstation Opleiding schoolsecretariaten

20 AgODi Herindiensttreders  om tekort aan personeel op te vangen  in alle personeelscategorieën  kan zowel bij VVP/AVP als bij TBSPA  geen ander geschikt kandidaat gevonden  verlofstelsel wordt (geheel of gedeeltelijk) opgeschort Opleiding schoolsecretariaten

21 AgODi Herindiensttreders  voorbeeld elektronische melding :  tijdelijk onderwijzer (24/24) in school A met VVPSFR (voor 6/24) – opnieuw in dienst in school B (voor 12/24) van 16/1 tem 20/1  school A : RL-1 onderwijzer (24/24) met DO 010 voor 6/24  school B : RL-1 onderwijzer (12/24) met code 01 (= herintreder) in veld “herwaardering” (van 16/1 tot 20/1) Opleiding schoolsecretariaten

22 AgODi Vragen? Opleiding schoolsecretariaten

23 AgODi Overzicht programma Loopbaanonderbreking 1.Reglementering 2.Soorten loopbaanonderbreking 3.Toepassingsgebied 4.Voorwaarden 5.Aanvang en einde 6.Duur 7.LBO voor een beroepsopleiding 8.Aanvraag 9.Melding aan het werkstation 10.Aandachtspunten Opleiding schoolsecretariaten

24 AgODi Reglementering  KB van 12/08/1991  BVR van 16/12/1997  Omzendbrief van 15/06/2011 (pers/2011/05) Nieuw! Opleiding schoolsecretariaten

25 AgODi Soorten  LBO: loopbaanonderbreking gewoon stelsel  volledig : VLBO (DO 027)  gedeeltelijk: halftijds : HLBO (DO 028) (GLBO) 1/5 : LBO-1/5 (DO 151)  GLBO50+: gedeeltelijk vanaf 50j  Halftijds : HLBO50+ (DO 029)  1/5 : LBO /5 (DO 153)  LBOOV: ouderschapsverlof  volledig : VLBOOV (DO 097)  gedeeltelijk : halftijds : HLBOOV (DO 122) (GLBOOV)1/5 : LBOOV-1/5 (DO 154) Opleiding schoolsecretariaten

26 AgODi Soorten  LBOPZ: palliatieve zorgen  volledig : VLBOPZ (DO 087)  gedeeltelijk: halftijds : HLBOPZ (DO 089) (GLBOPZ) 1/5 : LBOPZ-1/5 (DO 156)  LBOMB: medische bijstand  volledig : VLBOMB (DO 104)  gedeeltelijk: halftijds : HLBOMB (DO 105) (GLBOMB) 1/5 : LBOMB-1/5 (DO 155)  LBOBO: beroepsopleiding  volledig : VLBOBO (DO 088)  gedeeltelijk: halftijds : HLBOBO (DO 094) (GLBOBO) 1/5 : LBOBO-1/5 (DO 152) Opleiding schoolsecretariaten

27 AgODi Toepassingsgebied GLBO 50+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) Alle personeelscategorieën Vastbenoemd Enkel vastbenoemde uren! Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Tijdelijk : - binnen periode aanstelling Hoofdambt - H=geconditioneerd recht - 1/5= gunst! - V en H = geconditioneerd recht - 1/5= gunst! Absoluut recht (voldaan aan voorwaarden!) Opleiding schoolsecretariaten

28 AgODi Voorwaarden GLBO 50+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) Prestaties bij een volledige loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht - geen prestaties meer tijdens LBO Prestaties bij halftijdse loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht + 1 uur - exact de helft van een voltijdse opdracht tijdens de LBO Prestaties bij 1/5 loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor een voltijdse opdracht - 4/5 van een voltijdse opdracht tijdens de LBO (afronden naar boven) Min. leeftijd 50 jaar Starten vόόr kind 12 jaar wordt ! - PZ = bijstand van zieke in terminale fase - MB = bijstand van een gezins- of familielid Opleiding schoolsecretariaten

29 AgODi Voorwaarden Voorbeeld 1 01/09/2011: 12/24 vastbenoemd  VLBO is OK  GLBO is niet-OK (niet half en niet 1/5)  GLBO50+ is niet-OK (niet half en niet 1/5) Opleiding schoolsecretariaten

30 AgODi Voorbeeld 2 17/24 vastbenoemd + 7/24 tijdelijk (reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar)  VLBO is OK  GLBO: half en 1/5 zijn OK!  GLBO50+ kan halftijds mét voorwaarde! Voorwaarden Opleiding schoolsecretariaten

31 AgODi Voorwaarden Voorbeeld 3 24/24 vastbenoemd + 12/24 verlof TAO + 18/36 tijdelijk zorgcoördinator (TAO)  VLBO is OK  GLBO is OK (zowel half als 1/5)  GLBO50+ is OK (zowel half als 1/5): TAO! Opleiding schoolsecretariaten

32 AgODi Voorbeeld 4 10/22 vastbenoemd + 12/22 tijdelijk van 1/9/2011 tot 15/12/2011 Enkel mogelijk:  LBO ouderschapsverlof  LBO medische bijstand  LBO palliatieve zorgen Alle andere loopbaanonderbrekingen kunnen niet! Voorwaarden Opleiding schoolsecretariaten

33 AgODi Aanvang en einde GLBO 50+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) Aanvang 1 september of 1 oktober (opgelet : uitzonderingen) - geen vaste datum - uiterlijk vooravond 12 e verjaardag eerste dag van de week volgend op de aanvraagdatum Einddatum tot vooravond pensioen/uitstap 31/8geen vaste datum laatste dag aangevraagde periode Opleiding schoolsecretariaten

34 AgODi Aanvang en einde Uitzonderingen op begindatum:  na bevallingsverlof, bedreiging beroepsziekte, moederschapsbescherming  na ouderschapsverlof (volume!)  opschorting door ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand  administratief medewerker  GLBO50+: overstap van 1/5 naar halftijds Opleiding schoolsecretariaten

35 AgODi Voorbeeld 1 Bevallingsverlof van 20/08/2011 tot 25/11/2011  GLBO/VLBO kan pas ingaan op 26/11/2011 Voorbeeld 2 Volledig ouderschapsverlof van 09/01/2012 tot 08/04/2012  aansluitend wel een VLBO (aanvraag vóór OV)  aansluitend geen GLBO (noch halftijds, noch 1/5) Aanvang Opleiding schoolsecretariaten

36 AgODi Voorbeeld 3 GLBO van 01/09/2011 tot 31/08/2012  17/11/2011 tot 16/12/2011  VLBO of GLBO voor palliatieve zorgen  17/12/2011 (aansluitend)  GLBO Voorbeeld 4 Aanvraag VLBOPZ op dinsdag 27/09/2011:  ingangsdatum maandag 3/10/2011  kan vroeger mits akkoord van schoolbestuur Aanvang Opleiding schoolsecretariaten

37 AgODi Duur GLBO 50+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) tot vooravond pensioen of uitstap VLBO : 60 mnd GLBO : 60 mnd (half + 1/5!) (in totaal 10 jaar) VLBOOV : max. 3 mnd GLBOOV : max. 6 mnd (zowel halftijds als 1/5) OPGELET : onderbreking door zomervakantie PZ : 1 maand ononderbr. + ev. verlenging 1 mnd MB : - aanvraag min. 1 mnd max.3 mnd - max. 12 mnd volledig en 24 mnd gedeeltelijk per patient - moet geen volledige maand Opleiding schoolsecretariaten

38 AgODi LBO voor een beroepsopleiding  toepassingsgebied en voorwaarden identiek aan andere stelsels  aanvang, duur en einde gelijk aan opleiding  telt mee voor maximum duur van 60 maanden Voorbeeld: opleiding bij Syntra van 21/09/2011 t.e.m. 20/12/2011 VLBOBO van 21/09/2011 t.e.m. 20/12/2011 contingent VLBO: - 3 maanden Opleiding schoolsecretariaten

39 AgODi Aanvraag  Toestemming schoolbestuur  Uitkering RVA : zie wetwijszie wetwijs  2 soorten formulieren: −C 61 −C 61-SV  Aanmoedigingspremie : zie wetwijs  bij collega’s van Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (aanvraag kan ook elektronisch)zie wetwijs Opleiding schoolsecretariaten

40 AgODi  Volledige loopbaanonderbreking  niet-opdrachtgebonden DO - RL 2  Gedeeltelijke loopbaanonderbreking  opdrachtgebonden DO - RL 1 (met de opdracht)  Documenten voor de werkstations:  document C62 = de goedkeuring door de RVA  kan per mail via Meldingen aan WS Opleiding schoolsecretariaten

41 AgODi  tijdens periode van LBO: geen uitbreiding opdracht  herindiensttreden & VKA niet mogelijk  LBO wordt niet opgeschort door een ander verlofstelsel  GLBO50+ eenmaal gestopt = altijd gestopt  Opsplitsing ouderschapsverlof mogelijk voor/na zomervakantie Aandachtspunten Opleiding schoolsecretariaten

42 AgODi Opgelet:  Ouderschapsverlof in het kader van LBO ≠ Onbezoldigd Ouderschapsverlof!  LBO na TBS ziekte of onbezoldigd ziek kan niet zonder effectieve werkhervatting!  Indien geen uitkering RVA -> geen LBO mogelijk en periode die voorbij is moet omgezet worden naar TBS-PA of VVP/AVP (uitzondering = overlevingspensioen) Aandachtspunten Opleiding schoolsecretariaten

43 AgODi Vragen? En na vandaag ? - - uw werkstation Opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google