De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012

2 www.agodi.be AgODi Overzicht VERLOVEN  Verminderde prestaties (VVP/AVP)  Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA)  Loopbaanonderbreking (LBO) Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 2

3 www.agodi.be AgODi Verminderde prestaties 1.Soorten en reglementering 2.Voorwaarden 3.Volume 4.Schematisch overzicht 5.Opschorting 6.Melding aan het werkstation Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 3

4 www.agodi.be AgODi Reglementering  Twee groepen  Verlof verminderde prestaties (VVP)  Afwezigheid verminderde prestaties (AVP)  Reglementering:  BVR 26/04/1990  omzendbrief van 14/11/2000 (13AC/CR/JVM/hj) Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 4

5 www.agodi.be AgODi Soorten  VVP wegens  sociale of familiale redenen (DO 010)  50+ (DO 011)  twee kinderen -14 jaar (DO 012)  AVP wegens  persoonlijke aangelegenheid (DO 013)  50+ (DO 014)  twee kinderen -14 jaar (DO 015) Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 5

6 www.agodi.be AgODi Voorwaarden  opdracht uitoefenen in hoofdambt  vastbenoemd zijn  of tijdelijk zijn: enkel VVP (geen AVP) indien aangesteld  voor een volledig schooljaar (in vacante of niet-vacante betrekking)  betrekking(en) niet vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling  toestemming schoolbestuur is vereist Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 6

7 www.agodi.be AgODi  wekelijkse prestaties: tenminste één volledige lestijd of uur blijven presteren  het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen Voorbeelden: 1. 15/24 vastbenoemd  VVP of AVP – minstens 1/24 blijven presteren 2. 36/36 tijdelijk (aanstelling volledig schooljaar en reaffectatievrij)  enkel VVP mogelijk - minstens 1/36 blijven presteren (AVP kan niet) Volume Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 7

8 www.agodi.be AgODi VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 8

9 www.agodi.be AgODi VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen <14 j. begindata: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4 duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s samen (vanaf 01-07-1982) geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 9

10 www.agodi.be AgODi VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kindern < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor geld. anc. - non-activiteit (voor niet-gepresteerde deel) - geen gevolg voor geld. anc. Salaris: pro rata de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: 20%- 25% regel - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: telt niet mee Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 10

11 www.agodi.be AgODi Opschorting  bevallingsverlof  onbezoldigd ouderschapsverlof  ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking .... (zie punt 10 van de omzendbrief) Opgelet  ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op  bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 11

12 www.agodi.be AgODi Elektronische melding  Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1)  Opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij opschorting  Voorbeeld:  VVP50+ van 01-09-2011 tot 31-08-2012  opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen  VVP50+ niet wijzigen  Enkel RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 12

13 www.agodi.be AgODi Overzicht TBSPA 1.Reglementering 2.Voorwaarden 3.Volume 4.Aanvang, duur en einde 5.Prestaties tijdens periode TBSPA 6.Melding aan het werkstation 7.Aandachtspunten Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 13

14 www.agodi.be AgODi Reglementering  TBSPA = Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden  Reglementering:  BVR 16/10/2009  omzendbrief van 24/09/2009 Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 14

15 www.agodi.be AgODi Voorwaarden  voor alle personeelscategorieën  zowel voor vastbenoemde als voor tijdelijke personeelsleden  geen bijkomende voorwaarden  toestemming schoolbestuur is vereist Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 15

16 www.agodi.be AgODi Volume-aanvang-duur-einde  te nemen voor de volledige opdracht of een deel ervan  aanvang: op elk moment  duur: naar keuze (wel beperkt tot max. 5 jaar)  einde:geen vaste einddatum (zoals overeengekomen met werkgever) Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 16

17 www.agodi.be AgODi Prestaties tijdens TBSPA  in het onderwijs: personeelslid kan een onderwijsopdracht (opnieuw) opnemen – eventueel via systeem van “herindiensttreders”  buiten het onderwijs: activiteiten buiten het onderwijs zijn toegelaten Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 17

18 www.agodi.be AgODi Elektronische melding  Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1)  Voorbeeld:  voltijds vastbenoemd onderwijzer neemt TBSPA voor 24/24 van 01/09/2011 tot 31/08/2012  RL-1 onderwijzer ATO 4 voor 24/24 met 24u DO 098 van 01/09/2011 met einddatum 31/08/2012 Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 18

19 www.agodi.be AgODi Aandachtspunten  Checken van voorwaarden  kan het personeelslid deze dienstonderbreking wel nemen?  Dienstonderbreking zo vlug mogelijk zenden  Einddatum VVP - AVP!!!  Zendingen vermijden op einde betaling!  Herindiensttreders (omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH)omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH  Bij twijfel: contacteer uw werkstation Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 19

20 www.agodi.be AgODi Herindiensttreders  om tekort aan personeel op te vangen  in alle personeelscategorieën  kan zowel bij VVP/AVP als bij TBSPA  geen ander geschikt kandidaat gevonden  verlofstelsel wordt (geheel of gedeeltelijk) opgeschort Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 20

21 www.agodi.be AgODi Herindiensttreders  voorbeeld elektronische melding :  tijdelijk onderwijzer (24/24) in school A met VVPSFR (voor 6/24) – opnieuw in dienst in school B (voor 12/24) van 16/1 tem 20/1  school A : RL-1 onderwijzer (24/24) met DO 010 voor 6/24  school B : RL-1 onderwijzer (12/24) met code 01 (= herintreder) in veld “herwaardering” (van 16/1 tot 20/1) Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 21

22 www.agodi.be AgODi Vragen? Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 22

23 www.agodi.be AgODi Overzicht programma Loopbaanonderbreking 1.Reglementering 2.Soorten loopbaanonderbreking 3.Toepassingsgebied 4.Voorwaarden 5.Aanvang en einde 6.Duur 7.LBO voor een beroepsopleiding 8.Aanvraag 9.Melding aan het werkstation 10.Aandachtspunten Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 23

24 www.agodi.be AgODi Reglementering  KB van 12/08/1991  BVR van 16/12/1997  Omzendbrief van 15/06/2011 (pers/2011/05) Nieuw! Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 24

25 www.agodi.be AgODi Soorten  LBO: loopbaanonderbreking gewoon stelsel  volledig : VLBO (DO 027)  gedeeltelijk: halftijds : HLBO (DO 028) (GLBO) 1/5 : LBO-1/5 (DO 151)  GLBO50+: gedeeltelijk vanaf 50j  Halftijds : HLBO50+ (DO 029)  1/5 : LBO50+ - 1/5 (DO 153)  LBOOV: ouderschapsverlof  volledig : VLBOOV (DO 097)  gedeeltelijk : halftijds : HLBOOV (DO 122) (GLBOOV)1/5 : LBOOV-1/5 (DO 154) Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 25

26 www.agodi.be AgODi Soorten  LBOPZ: palliatieve zorgen  volledig : VLBOPZ (DO 087)  gedeeltelijk: halftijds : HLBOPZ (DO 089) (GLBOPZ) 1/5 : LBOPZ-1/5 (DO 156)  LBOMB: medische bijstand  volledig : VLBOMB (DO 104)  gedeeltelijk: halftijds : HLBOMB (DO 105) (GLBOMB) 1/5 : LBOMB-1/5 (DO 155)  LBOBO: beroepsopleiding  volledig : VLBOBO (DO 088)  gedeeltelijk: halftijds : HLBOBO (DO 094) (GLBOBO) 1/5 : LBOBO-1/5 (DO 152) Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 26

27 www.agodi.be AgODi Toepassingsgebied GLBO 50+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) Alle personeelscategorieën Vastbenoemd Enkel vastbenoemde uren! Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Tijdelijk : - binnen periode aanstelling Hoofdambt - H=geconditioneerd recht - 1/5= gunst! - V en H = geconditioneerd recht - 1/5= gunst! Absoluut recht (voldaan aan voorwaarden!) Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 27

28 www.agodi.be AgODi Voorwaarden GLBO 50+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) Prestaties bij een volledige loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht - geen prestaties meer tijdens LBO Prestaties bij halftijdse loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht + 1 uur - exact de helft van een voltijdse opdracht tijdens de LBO Prestaties bij 1/5 loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor een voltijdse opdracht - 4/5 van een voltijdse opdracht tijdens de LBO (afronden naar boven) Min. leeftijd 50 jaar Starten vόόr kind 12 jaar wordt ! - PZ = bijstand van zieke in terminale fase - MB = bijstand van een gezins- of familielid Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 28

29 www.agodi.be AgODi Voorwaarden Voorbeeld 1 01/09/2011: 12/24 vastbenoemd  VLBO is OK  GLBO is niet-OK (niet half en niet 1/5)  GLBO50+ is niet-OK (niet half en niet 1/5) Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 29

30 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 2 17/24 vastbenoemd + 7/24 tijdelijk (reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar)  VLBO is OK  GLBO: half en 1/5 zijn OK!  GLBO50+ kan halftijds mét voorwaarde! Voorwaarden Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 30

31 www.agodi.be AgODi Voorwaarden Voorbeeld 3 24/24 vastbenoemd + 12/24 verlof TAO + 18/36 tijdelijk zorgcoördinator (TAO)  VLBO is OK  GLBO is OK (zowel half als 1/5)  GLBO50+ is OK (zowel half als 1/5): TAO! Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 31

32 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 4 10/22 vastbenoemd + 12/22 tijdelijk van 1/9/2011 tot 15/12/2011 Enkel mogelijk:  LBO ouderschapsverlof  LBO medische bijstand  LBO palliatieve zorgen Alle andere loopbaanonderbrekingen kunnen niet! Voorwaarden Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 32

33 www.agodi.be AgODi Aanvang en einde GLBO 50+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) Aanvang 1 september of 1 oktober (opgelet : uitzonderingen) - geen vaste datum - uiterlijk vooravond 12 e verjaardag eerste dag van de week volgend op de aanvraagdatum Einddatum tot vooravond pensioen/uitstap 31/8geen vaste datum laatste dag aangevraagde periode Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 33

34 www.agodi.be AgODi Aanvang en einde Uitzonderingen op begindatum:  na bevallingsverlof, bedreiging beroepsziekte, moederschapsbescherming  na ouderschapsverlof (volume!)  opschorting door ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand  administratief medewerker  GLBO50+: overstap van 1/5 naar halftijds Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 34

35 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 1 Bevallingsverlof van 20/08/2011 tot 25/11/2011  GLBO/VLBO kan pas ingaan op 26/11/2011 Voorbeeld 2 Volledig ouderschapsverlof van 09/01/2012 tot 08/04/2012  aansluitend wel een VLBO (aanvraag vóór OV)  aansluitend geen GLBO (noch halftijds, noch 1/5) Aanvang Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 35

36 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 3 GLBO van 01/09/2011 tot 31/08/2012  17/11/2011 tot 16/12/2011  VLBO of GLBO voor palliatieve zorgen  17/12/2011 (aansluitend)  GLBO Voorbeeld 4 Aanvraag VLBOPZ op dinsdag 27/09/2011:  ingangsdatum maandag 3/10/2011  kan vroeger mits akkoord van schoolbestuur Aanvang Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 36

37 www.agodi.be AgODi Duur GLBO 50+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) tot vooravond pensioen of uitstap VLBO : 60 mnd GLBO : 60 mnd (half + 1/5!) (in totaal 10 jaar) VLBOOV : max. 3 mnd GLBOOV : max. 6 mnd (zowel halftijds als 1/5) OPGELET : onderbreking door zomervakantie PZ : 1 maand ononderbr. + ev. verlenging 1 mnd MB : - aanvraag min. 1 mnd max.3 mnd - max. 12 mnd volledig en 24 mnd gedeeltelijk per patient - moet geen volledige maand Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 37

38 www.agodi.be AgODi LBO voor een beroepsopleiding  toepassingsgebied en voorwaarden identiek aan andere stelsels  aanvang, duur en einde gelijk aan opleiding  telt mee voor maximum duur van 60 maanden Voorbeeld: opleiding bij Syntra van 21/09/2011 t.e.m. 20/12/2011 VLBOBO van 21/09/2011 t.e.m. 20/12/2011 contingent VLBO: - 3 maanden Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 38

39 www.agodi.be AgODi Aanvraag  Toestemming schoolbestuur  Uitkering RVA : zie wetwijszie wetwijs  2 soorten formulieren: −C 61 −C 61-SV  Aanmoedigingspremie : zie wetwijs  bij collega’s van Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (aanvraag kan ook elektronisch)zie wetwijs Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 39

40 www.agodi.be AgODi  Volledige loopbaanonderbreking  niet-opdrachtgebonden DO - RL 2  Gedeeltelijke loopbaanonderbreking  opdrachtgebonden DO - RL 1 (met de opdracht)  Documenten voor de werkstations:  document C62 = de goedkeuring door de RVA  kan per mail via documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be Meldingen aan WS Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 40

41 www.agodi.be AgODi  tijdens periode van LBO: geen uitbreiding opdracht  herindiensttreden & VKA niet mogelijk  LBO wordt niet opgeschort door een ander verlofstelsel  GLBO50+ eenmaal gestopt = altijd gestopt  Opsplitsing ouderschapsverlof mogelijk voor/na zomervakantie Aandachtspunten Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 41

42 www.agodi.be AgODi Opgelet:  Ouderschapsverlof in het kader van LBO ≠ Onbezoldigd Ouderschapsverlof!  LBO na TBS ziekte of onbezoldigd ziek kan niet zonder effectieve werkhervatting!  Indien geen uitkering RVA -> geen LBO mogelijk en periode die voorbij is moet omgezet worden naar TBS-PA of VVP/AVP (uitzondering = overlevingspensioen) Aandachtspunten Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 42

43 www.agodi.be AgODi Vragen? En na vandaag ? - www.ond.vlaanderen.be/wetwijs - uw werkstation Opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 43


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google