De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgbelang Noord-Holland Studiedag RCO de Hoofdzaak 17 januari 2013 Zorginkoop GGZ Kansen voor cliënten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgbelang Noord-Holland Studiedag RCO de Hoofdzaak 17 januari 2013 Zorginkoop GGZ Kansen voor cliënten."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgbelang Noord-Holland Studiedag RCO de Hoofdzaak 17 januari 2013 Zorginkoop GGZ Kansen voor cliënten

2 Zorginkoop Zorgplicht Contracteervrijheid Keuzevrijheid verzekerde (evt. met redelijke eigen bijdrage) Om solidariteit, rechtvaardigheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit te borgen.

3 Zorginkoop Selectief Afspraken over Prijs Kwaliteit te leveren prestaties toegankelijkheid Terugdringen ongewenste praktijkvariatie Substitutie

4 AWBZ cliënt CIZ Zorgkantoor Zorg- aanbieder CAKbelasting

5 AWBZ Publieke verzekering uitgevoerd door zorgverzekeraars Zorgverzekeraars mandateren zorgkantoren (concessiehouder) Contracteerruimte bepaald door Nza Geen markt voor zorgkantoor Van verzekering (recht) naar voorziening Intramuraal contracteerplicht Geen vergoeding overproductie

6 Inkoop en kwaliteit Ontwikkelen kwaliteitscriteria 1.deskresearch verzamelen bestaande kwaliteitscriteria,richtlijnen, standaarden 2.Criteria verzamelen d.m.v. cliëntenraadpleging 3.Longlist opstellen 4.Longlist prioriteren met achterban 5.Longlist voorleggen aan beroepsgroep, verzekeraar Bijv. met Regionaal Expertteam (RET)

7 Algemene kwaliteitsthema´s 1.Eigen regie 2.Effectief 3.Toegankelijk 4.Continuïteit 5.Informatie, voorlichting, educatie 6.Emotionele ondersteuning, empathie en respect 7.Patientgerichte omgeving 8.Veilige zorg 9.Kwaliteit van zorg transparant 10.Kosten transparant

8 In 5 fasen in het zorgproces 1.Vroege onderkenning en preventie 2.Diagnostiek 3.Zorgplan en behandeling 4.Begeleiding, revalidatie, arbeidsintegratie, participatie en relapspreventie 5.Laatste levensfase en palliatieve zorg

9 Inkoopproces Van longlist naar shortlist, Essentiele kwaliteit Verbeterpotentieel Waarover verzekeraars afspraken moeten maken als het aan de patiënten ligt LPGGZ zorginkooplijst 2013 Shared decision making HEE Spiegelgesprekken, mystery guest

10 Volgende stappen Vertalen in concrete inkoopcriteria Monitoring Evaluatie

11 Voorbeelden andere zorgkantoren % cliënten dat aangeeft adequate informatie over behandeling te hebben ontvangen % cliënten dat gezamenlijke opstelling behandelplan ervaart % ehealth behandeling Plan van aanpak psychiatrische en somatische comorbiditeit % cliënten dat gebruik maakt van betaalde en daartoe geschoolde ervaringsdeskundigen (afhankelijk van cliënten groep)

12 % cliënten waarbij is vastgelegd hoe om te gaan met familie en naastverwanten % cliënten waarvoor is vastgelegd hoe een zinvolle dagvulling (extra/ en intramuraal) is. % cliënten met crisiskaart % cliënten waarbij actief is geïnformeerd of kinderen hulp nodig hebben, dit wordt ingezet en vastgelegd in dossier Somatische screening bij ernstige (ambulante en intramurale) cliënten. Aanwezigheid en inhoud van concrete samenwerkingsafspraken met aanpalende organisaties (AMW, UWV, Gemeente, onderwijs, etc.)

13


Download ppt "Zorgbelang Noord-Holland Studiedag RCO de Hoofdzaak 17 januari 2013 Zorginkoop GGZ Kansen voor cliënten."

Verwante presentaties


Ads door Google