De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patiëntperspectief op kwaliteit van zorg Anemone Bögels, directeur NFK Veilige en kwalitatieve oncologische zorg 3 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patiëntperspectief op kwaliteit van zorg Anemone Bögels, directeur NFK Veilige en kwalitatieve oncologische zorg 3 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Patiëntperspectief op kwaliteit van zorg Anemone Bögels, directeur NFK Veilige en kwalitatieve oncologische zorg 3 november 2009

2 Zorg voor mensen met kanker 4 op de 10 mannen, 3 op de 10 vrouwen Zaak van leven of dood: 40.000 mensen overlijden jaarlijks Forse toename mensen met kanker: 366.000 in 2000 tot circa 692.000 in 2015 Sterk specialistische zorg Medisch model overheerst: focus op diagnostiek en behandeling en medische uitkomsten Als je overleeft moet je verder niet zeuren

3 Kanker meer en meer chronische aandoening 50% mensen overleeft, vaak met chronische klachten Vermoeidheid, pijn, lymfoedeem, perspectiefverlies Kwaliteit van leven 40% ‘overlevers’ vergelijkbaar met chronisch zieken (NIVEL) 40% meer werkuitval bij kanker dan bij andere chronisch zieken

4 Integrale ketenzorg (tijdige) diagnostiek behandeling(na)zorgreïntegratie palliatieve zorg screening 1. Proces patiënt centraal 2. Patiënt coproducent en consument van zorg

5 Proces patiënt (tijdige) diagnostiek behandeling(na)zorgreïntegratie palliatieve zorg Patiënten- organisaties Aanbieders Verzekeraars Kwaliteits- criteria Richtlijnen/ zorgstandaard Zorginkoop Inkoop- criteria Verbeterprojecten Borging Evaluatie CQ- index Keurmerk Visitatie?

6 Initiatieven NFK Kwaliteitscriteria voor keten (basisset en ziektespecifieke sets) ‘Onderhandelen’ met professionals: ‘richtlijn’ patiëntenperspectief in richtlijnen, expertpool (verkenning) zorgstandaard: gedeeld kwaliteitskader organisatie zorg, gericht op verbeteren uitkomsten, zelfmanagement, interactie patiënt en hulpverlener ‘Keurmerken’ (bloedkankers, darmkanker) Onderhandelen met verzekeraars: inkoopcriteria, convenant/intentieverklaringen verbetertrajecten Onderhandelen met instellingen: Verbetertrajecten met RET’s Actieve toetsing en keuzeondersteunende info CQ-index kankerzorg: norm door PO ‘Keurmerken’ organisatorische kwaliteit: norm door PO en behandelaars Toekomst: PRHO

7 Kwaliteitscriteria ketenzorg bij kanker vanuit patiëntperspectief 1. Bevorderen gezond leven 2. Kwaliteit van leven centraal 3. Korte doorlooptijden: ketenintegratie 4. Transparant en vergelijkbaar aanbod 5. Patiënt volledig geïnformeerd tbv shared decision making 6. Voor de behandeling bespreken: voedingstoestand en conditie, mogelijke gevolgen behandeling, kinderwens, intimiteit en sexualiteit 7. Screening nazorg 8. Op maat ondersteuning bij zelfmanagement 9. Ondersteuning re-integratie 10. Attenderen meerwaarde patiëntenorganisatie 11. Een hoofdaannemer aanspreekbaar op kwaliteit keten 12. Een aanspreekpunt voor patiënt 13. Functionerend multidisciplinair team 14. Effectieve communicatie ieders verantwoordelijkheid (dossier) 15. Patiënt als ervaringsdeskundige: partnership

8 Patiëntparticipatie bij basisvisitatie Meerwaarde pp in visitatie? wat gebeurt er als patiënten deelnemen Hoe pp bij basisvisitatie vorm te geven? CQ index voorafgaand aan visitatie, aanvullend op elektronische zelfevaluatie Expertpool ervaringskundigen NFK, ter versterking van Inzet cliëntenraad/gebruikerspanel Pilot in 2011


Download ppt "Patiëntperspectief op kwaliteit van zorg Anemone Bögels, directeur NFK Veilige en kwalitatieve oncologische zorg 3 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google