De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkplaats Aandoeningspecifieke kwaliteitscriteria

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkplaats Aandoeningspecifieke kwaliteitscriteria"— Transcript van de presentatie:

1 Werkplaats Aandoeningspecifieke kwaliteitscriteria
6 juni 2011 Anke Groenen, projectmedewerker VSN & RPB Anne Walraven, adviseur H&VG Hans van Laarhoven, adviseur H&VG Lisenka van Loon, projectleider NFK

2 Aandoeningspecifieke criteria maken in 6 stappen
Beschreven in de handleiding: Bestaande kwaliteitscriteria verzamelen (deskresearch) Kwaliteitscriteria verzamelen d.m.v. (interactieve) achterbanraadpleging Longlist opstellen Longlist prioriteren d.m.v. (interactieve) achterbanraadpleging Longlist voorleggen aan beroepsgroep Vaststellen en publiceren

3 6 stappen (1) Deskresearch Achterbanraadpleging interactief
Gebruik toelichting Basisset, CQI, eerdere achterbanraadplegingen, lotgenotencontact, medische richtlijnen, zorgstandaarden, enzovoorts Specificeer voor uw doelgroep en formuleer zo SMART mogelijk. Achterbanraadpleging interactief Door interactie mogelijk om ervaringen uit te wisselen (zowel positief als negatief) en te komen tot wensen en eisen Face-to-face (bijv. focusgroep) of digitaal (wiki) Handleiding: tips voor achterbanraadplegingen

4 6 stappen (2) Longlist Prioriteer criteria
Opstellen en indelen van kwaliteitscriteria onder de thema’s en fasen. Afstemmen met ervaringsdeskundigen: zijn criteria compleet, aandoeningspecifiek, concreet en actueel? Zo nodig: nieuwe, aanvullende achterbanraadpleging en/of voorleggen aan ervaringsdeskundigen Prioriteer criteria Wat is het meest belangrijk voor uw achterban? Kwantitatieve achterbanraadpleging

5 6 stappen (3) Toetsing bij beroepsgroep Vaststellen en publiceren
Haalbaarheid toetsen bij beroepsgroep(en): Realistisch, acceptabel en niet strijdig met kwaliteitscriteria van de beroepsgroep Belangrijk om draagvlak te creëren Vaststellen en publiceren Het bestuur van de patiëntenorganisatie accordeert de set kwaliteitscriteria Publicatie afstemmen op doel en doelgroep: Achterban, patiënten Zorgaanbieders, behandelaars Zorgverzekeraars

6 Van knelpunt naar kwaliteitscriterium

7 Voorbeeld I Knelpunt in de zorg: door de zeldzaamheid van spierziekten, heeft de revalidatiearts niet altijd juiste kennis van spierziekten. Mogelijke oplossing: de patiënt komt onder behandeling bij een arts die ervaring heeft met mensen met een spierziekte. Kwaliteitscriterium: de persoon met een spierziekte wordt begeleid door een revalidatiearts met specifieke deskundigheid en ervaring in het behandelen van patiënten met spierziekten.

8 Voorbeeld II (1) Knelpunt in de zorg: patiënten met boezemfibrilleren en hun naasten hebben vaak last van angstgevoelens. Ondanks het feit dat boezemfibrilleren niet gevaarlijk is, durven sommige patiënten bijvoorbeeld niet te sporten of deel te nemen aan het verkeer. Mogelijke oplossing: de patiënt en diens naasten krijgen voorlichting over wat de gevolgen van boezemfibrilleren kunnen zijn.  

9 Voorbeeld II (2) Kwaliteitscriterium: na de diagnose bespreekt de behandelend arts wat de gevolgen van boezemfibrilleren kunnen zijn voor de patiënt en diens naasten. Daarbij komen ook de gevolgen op het dagelijks leven aan de orde, o.a.: huishouden voeren, eten, leefstijl, werken, verkeersdeelname, gevolgen voor de partner en het gezin en wat wel en niet mag.

10 Is het echt zo eenvoudig?
Oefenen met knelpunten Denk aan de overige stappen: Zijn dit de belangrijkste punten voor uw achterban? Afstemmen met de beroepsgroepen, is het realistisch en haalbaar wat u beschrijft? Accorderen door eigen directie/bestuur

11 Opdracht voor vandaag Veel succes!
3 specifieke knelpunten (stap 1 en 2), minimaal één van deze knelpunten omzetten in kwaliteitscriterium Groepjes van 6/7 personen Planning Pauze 15.00u Opdracht in groepjes 16.00u Plenaire uitwerking Afsluiting Veel succes!


Download ppt "Werkplaats Aandoeningspecifieke kwaliteitscriteria"

Verwante presentaties


Ads door Google