De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Route 2030: over zorgen en meedoen De ‘motor’ van Groot Dordrecht? Kim Putters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Route 2030: over zorgen en meedoen De ‘motor’ van Groot Dordrecht? Kim Putters."— Transcript van de presentatie:

1 Route 2030: over zorgen en meedoen De ‘motor’ van Groot Dordrecht? Kim Putters

2 Fundamentele kenmerken Nederlandse zorg Waar komen we vandaan? Wat maakt het (ook) voor burgers complex? Private uitvoering Professionele autonomie Publieke middelen bij private partijen Veel overheidsverantwoordelijkheid (tot in de Grondwet), beperkte overheidsmacht

3 Reflecties en urgente kwesties richting 2030 1.Het geld! Altijd weer het geld? 2.Bestuurskracht? 3.Kwaliteit of verschraling van voorzieningen? 4.De burger zelfredzaam? Medicaliseren of ontzorgen? 5.Wisselende bestuursstijlen en bestuurders met visie!?

4 … zijn gemeenten en zorgverzekeraars voldoende toegerust?

5 Bestuurskracht?

6 Kwaliteit zorginkoop is politiek: goede en effectieve zorg?

7 Zelfredzame burger?

8 Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad (1) Op systeem niveau: integrale aanpak van ontzorgen en meedoen Wat we kunnen zien… 1.Alle niet-zorg uit de Awbz. Afstemming met Zvw en Wmo. 2.Integrale bekostiging op uitkomsten. Resultaat telt? 3.Opheffing schotten en lijnen: hulpbehoefte leidend! Wat minder zichtbaar maar zeker voelbaar is…. 1.Verdeling eigen/collectieve verantwoordelijkheden. 2.Verschuivende waarden: wat is goede zorg?

9 Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad (2) Op organisatie niveau: naar nieuwe samenwerking Geen doeluitkeringen Rijk, maar wel opschaling bestuur (centrumgemeenten?) en alternatieve inkomsten (eigen belasting)? Ketensamenwerking (gebiedsgericht/ PPS: ook anderhalve lijn, MFA etc.). Het moet lonen: doelmatigheidswinst behouden (“WWB-model”). Expliciteer politieke visie op goede zorg en op meedoen.

10 Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad (3) Op niveau van de hulpverlening: werken aan preventie Werken aan uitkomstmaten gezondheidswinst, kwaliteit van leven, participatie. Spil: wijkverpleegkundige, huisarts, buurtcontactpersoon (omtinkers). Versimpeling indicatiestelling, afbouw CIZ. Op niveau van de burger: burger als partner in zorg Dialoog met burger niet vrijblijvend voor gemeenten, verzekeraar, aanbieders. Borg keus in Wmo loket:: gebruik ook keukentafelgesprekken! Versterk rol ehealth en domotica.

11 Hebt u de ‘juiste’ bestuursstijl en visie? Plaatje obama of poetin

12

13 U bent doorslaggevend tussen nu en 2030...! Plaatje afhankelijk of zelfredzaam


Download ppt "Route 2030: over zorgen en meedoen De ‘motor’ van Groot Dordrecht? Kim Putters."

Verwante presentaties


Ads door Google