De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een vloeiende GGZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een vloeiende GGZ."— Transcript van de presentatie:

1 Een vloeiende GGZ

2 De huidige keten GGZ

3 Waar naar toe? Patiënt - Adequate herkenning Minder verwijzen
Huisartsenzorg Ondersteuning GGZ Generalistische Basis GGZ Gespecialiseerde GGZ Top zorg - Adequate herkenning Minder verwijzen Meer POH-GGZ Minder medicijnen Meer patiënt en uit tweed elijn Een ‘zwaar dere’ popula tie Consul t/ behan deling psychia ter Ook chronis ch zieken 20 % minder licht 1/3 minder bedden Andere zorg leveren: FACT teams Zelfzorg

4 De afspraken in het bestuurlijk akkoord GGZ
Hoe? De afspraken in het bestuurlijk akkoord GGZ Afspraken over kwaliteit Ambitieus kwaliteitsprogramma voor ontwikkeling richtlijnen, zorgstandaarden etc. Afspraken over transparantie Eén taal voor kwaliteit en uitkomsten onderling vergelijkbaar: ROM Zorgzwaarte informatie Afspraken over bekostiging

5 Huisartsenzorg 2014 Flexibiliseren & Functionaliseren
Module ondersteuning - Gesprekken - Internet (zelfhulp) - Screeningstool - Consult psychiater

6 Generalistische Basis GGZ 2014
Product Behandelcomponenten Objectieve criteria 1. Kort de Behandeling E-health 1. DSM stoornis? 2. Ernst problematiek? 3. Risico? 4. Complexiteit? 5. Beloop klachten? 2. Middel Behandeling E-health 3. Intensief Behandeling E-health Consult psychiater 4. Chronisch Behandeling E-health Behandeling psychiater

7 De objectieve criteria in de Basis GGZ

8

9 Inkoop per 2014 Afspraak Bestuurlijk Akkoord: verzekeraars nemen in polissen op dat de Basis GGZ en de gespecialiseerde tweedelijn alleen via de huisarts toegankelijk is. Verzekeraars kunnen op basis van de zorgzwaartetarieven gerichter per 2014 inkopen. Ook zorgzwaarte-informatie in de gespecialiseerde tweedelijn per 2014. Via praktijkvariatie en ROM kunnen verzekeraars verschillen tussen aanbieders analyseren. Via een monitoringsinstrument verwijsgedrag, terugval en patiënt- en kostenverschuivingen monitoren,

10 Wat betekent dit voor jeugd?
Veel jeugdigen worden op dit moment in de gespecialiseerde tweedelijn behandeld De zorgzwaartetarieven in de Basis GGZ bieden de mogelijkheid om ook meer jeugdigen in de Basiszorg te gaan behandelen per 2014. Na overheveling jeugd naar gemeenten kan de gemeente de zorg inkopen bij de Basis GGZ. Het is aan de gemeente zelf om te bepalen op welke wijze zij de basis GGZ daarvoor zullen bekostigen.


Download ppt "Een vloeiende GGZ."

Verwante presentaties


Ads door Google