De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contracteerbeleid Regiobijeenkomst VGN november 2005 Tineke Donga.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contracteerbeleid Regiobijeenkomst VGN november 2005 Tineke Donga."— Transcript van de presentatie:

1 Contracteerbeleid Regiobijeenkomst VGN november 2005 Tineke Donga

2 Inhoud presentatie:  Zorgkantoor  Aanbesteden  Contracteren en inkoop  Tips

3 AWBZ Taken Cliënt/ verzekerde Inschrijving zorgverzekeraar Uitvoeringsorgaan AWBZ Zorgaanspraken verzekerde Contracten sluiten met zorgaanbieders Zorgaanbieders gevestigd in statutair werkgebied uitvoeringsorgaan (AWBZ artikel 45, lid 1/ 2) Rechtspersonen (particuliere verzekeraar)/ uitvoeringsorganen (ziekenfondsen) Functie verbindingskantoor: Administratief contact tussen ZA en CAK: betaling Eigen bijdrage Formulieren (BZ) Aanwijzing minister 1x per 4 jaar Administratie besluit

4 Zorgkantoor Marktleider zorgverzekeraars PGB - subsidies Voorwaarde: medewerking aan convenant Minister ZN/ VWS/ CVZ Convenant Taken en beheerskosten contractering Aanwijzing per WZV regio Voordracht ZN advies CVZ/ CTZ Contracteerruimte per zorgkantoor Toezicht CTZ/ NZa Volmacht en mandaat Alle uitvoeringsorganen

5 Fricties:  Vestigingseis AWBZ artikel 45 lid 2: Voor zover een uitvoeringsorgaan een statutair omschreven werkgebied heeft, is “de contracteerplicht” beperkt tot instellingen die zijn gelegen binnen dit werkgebied.  Uniforme uitvoering versus regionaal beleid Per regio andere (sub)beoordelingscriteria  Contracteerruimte per zorgkantoor-regio Bovenregionale aanbieder contract met één zorgkantoor.

6 Aanbesteding: gereguleerd inkopen (offertetraject) Welke inkoopprocedure  enkelvoudig onderhands  meervoudig onderhands  openbaar plaatsen via advertentie/website  Europees aanbesteden Europese regels:  volgens de richtlijn met strikt regime of beperkt regime  lichte (beperkt) regime bij inkoop van gehandicaptenzorg: Europese openbare aanbesteding is niet verplicht gekozen procedure van het zorgkantoor bepaalt “ het harnas”

7 Zorgkantoren Zorgkantoren:  Niet volgens Europees openbare aanbesteding  Wel concurrentie 1.Europese beginselen:  Transparantie  Gelijke behandeling  Non-discriminatie 2.Bekend maken aan wie de opdracht is gegund.

8 VGN: contracteren en inkoop  Tijdig informatie over beleid  Transparantie  Geen wijzigingen achteraf  Kwaliteit en prijs  Conceptcontract  Positie cliënt  Meerjarige overeenkomsten  Contracteerplicht zorg met verblijf  Arbitrage  Toepassen CTG regels  Bovenregionale zorgaanbieders  Veilig stellen onderuitputting

9 Contracteer en inkoopbeleid ZN (1) Overeenkomst Uitsluitingscriteria: uitsluitend karakter (knock-out)  CVZ-toelating  Vestiging in zorgkantoorregio  Wettelijke regels  Vastgelegd privacybeleid  Vastgelegde klachtenregeling  Verzekering aansprakelijkeid

10 Contracteer en inkoopbeleid ZN (2) Uitsluitingscriteria: voorwaardelijk  1x per 2 jaar steekproefsgewijze cliëntenraadpleging landelijk aanvaard extern uitgevoerd  kwaliteitssysteem in de sector gebruikelijk blijkend uit certificaat onafhankelijke toetsing  adequate bedrijfsadministratie eigen bijdrage productierealisatie  berichtenverkeer: zorgtoewijzing, maz en muz

11 Contracteer en inkoopbeleid ZN (3) Offerte Beoordelingscriterium  economisch meest voordelige aanbieding rangorde aanbod en aanvaarding: is contractuele relatie

12 Tips aanbesteding:  Verzamel informatie Zorgkantoor moet iedere aanbieder dezelfde informatie geven  W elke waarde aan welk criterium: punten per item of percentage dat een item van totale beoordeling uitmaakt (wegingsfactoren). Voorbeeld: Kwaliteit: (xxxxx) 30 punten Kwaliteit: (xxxxx) 40%  Abnormaal lage prijs: afwijzen  Continuïteit van de zorg: vangnet in AWBZ

13 Tips contract: A lgemeen of specifiek deel:  rekening houden met elkaars gerechtvaardigde belangen  bepaling over taken zorgkantoor bij zorginkoop: kwalitatief verantwoorde zorg en naar capaciteit voldoende zorg in te kopen  zorgaanbod: levering binnen de grens van productieafspraak en capaciteit  productieafspraak moet ook continuïteit (voorzieningszekerheid) bieden van aanbod van kwalitatief verantwoord en doelmatige zorg  overbruggingszorg: in redelijkheid zo niet dan terugverwijzen naar zorgkantoor  kwaliteit van de zorg: verantwoorde zorg  sancties: alleen ernstig verzuim; eerst aanmaning

14 Tips uitvoering: Volumebeleid (extramurale zorg) van zorgkantoor:  sturen van cliënten  in zorg nemen van cliënten zonder toereikende productieafspraak = feitelijk accepteren van tariefsverlaging


Download ppt "Contracteerbeleid Regiobijeenkomst VGN november 2005 Tineke Donga."

Verwante presentaties


Ads door Google