De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie ’De zorgverzekeraar en de regierol’ Aad de Groot 11 september 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie ’De zorgverzekeraar en de regierol’ Aad de Groot 11 september 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie ’De zorgverzekeraar en de regierol’ Aad de Groot 11 september 2014 1

2 De theorie van 2006.1.  Zorgverzekeraars concurreren op verzekerdenmarkt.  Zorgverzekeraars moeten namens hun verzekerden afspraken maken om zo goed mogelijke zorg tegen een zo laag mogelijke prijs in te kopen. 2

3 De theorie van 2006.2.  Zorgaanbieders moeten zo goed en doelmatig mogelijke zorg leveren.  De verzekerde heeft keuzevrijheid op de verzekerdenmarkt en op de zorgmarkt en kan met de voeten stemmen. De verzekerde zorgt voor dynamiek binnen het stelsel. 3

4 De theorie van 2006.3. Randvoorwaarden: Verbod op premiedifferentiatie Acceptatieplicht (risicoverevening) Zorgplicht Toegankelijkheid 4

5 De praktijk van 2014.1. Zorgverzekeraars concurreren op de verzekerdenmarkt. Aantal zorgverzekeraars gedaald: 4 zorgverzekeraars 90% markt Geen nieuwe toetreders Grote zorgverzekeraars too big to fail 5

6 De praktijk van 2014.2. De verzekerde zorgt voor dynamiek in het stelsel. Aantal overstappers gedaald tot ca. 5% Concurrentie vindt voornamelijk plaats tussen labels Doelgroep benadering (promovendum) Acceptatieplicht ook omzeild door Aanvullende Verzekering Vereveningsmodel werkt niet voldoende corrigerend 6

7 De praktijk van 2014.3. Zorgverzekeraars kopen kwalitatief de beste zorg in. Wat is kwaliteit? Wie bepaalt kwaliteit? Wie is verantwoordelijk voor kwaliteit? Geen transparantie (voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders zelf) Elke zorgverzekeraar eigen lijstje van vooral procesindicatoren Binnen instellingen aparte ingangen per verzekeraar met aparte kwaliteitstrajecten? Volumenormen: effect op instellingsniveau 7

8 De praktijk van 2014.4. Zorgverzekeraars kopen zorg voor de beste prijs in. Geen inzicht in werkelijke kosten (3 jaar vertraging) Geen inzicht in prijzen Complex declaratiesysteem Continue wijziging van bekostigingssystemen Omzetplafonds en aanneemsommen 100 x 4.400 = 440.000 8

9 Conclusie Doel van het nieuwe stelsel was het beteugelen van kostenstijging en het geven van een kwaliteitsimpuls aan de zorg met gereguleerde concurrentie als leidend principe. BKZ gestegen van 47 miljard (2006) naar 68 miljard (2013 Nominale jaarpremie gestegen met 520 euro gemiddeld per jaar (eigen betalingen) Aantal overstappers gedaald Randvoorwaarden omzeild Aantal partijen teruggelopen Geen inzicht in daadwerkelijke kwaliteit van zorg en innovatie 9

10 De zorgverzekeraar: Regisseur? Doelstellingen zijn niet gerealiseerd. Regisseren = sturing geven, leiding geven en coördineren. Zorgverzekeraars regisseur: NEE! Reflex: Concentratie en too big to fail Pogingen om regie te voeren van zorgverzekeraars: spoedzorg, geboortezorg, CVA, volumenormen 10

11 De zorgverzekeraar: Regisseur? Zorgaanbieders onderhandelen met hooguit 2/3 in hun regio dominante zorgverzekeraars. Reflex: Concentratie en spreiding zorg (op instellingsniveau) Fusie Schaalvergroting Gevolg: onbeheersbare en onbestuurbare instellingen, grote afstand patiënt en 1 e lijn, kwaliteitsverbetering(?) 11

12 De zorgverzekeraar: Regisseur? Vervolg: afschaffen art. 13 Vervolg: fusie en concentratie Zorginstellingen ook too big to fail? 12

13 Streven naar regie wordt streven naar macht Regie: coördineren, sturen. Macht: het opleggen van de wil aan de ander, eventueel tegen de wens van die ander in. Strijd om de regie is strijd om de macht. Waar staat de patiënt/verzekerde? 13

14 Wat moet er gebeuren? Terug naar basis. Samen. Vanuit gemeenschappelijke doelstellingen invulling geven aan de zorg. Partnership. Menselijke maat met oog voor regionale verscheidenheid in vraag en aanbod. Zorg dicht bij huis. In gezamenlijkheid verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en kosten. 14

15 Link naar open brief aan minister Schippers in Telegraaf inzake vrije keuze en artikel 13: http://www.dsw.nl/consumenten/nieuws 15


Download ppt "Presentatie ’De zorgverzekeraar en de regierol’ Aad de Groot 11 september 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google