De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NTERNATIONALE MARKETING H7 – Internationale marktselectie H8 – Het kiezen van een entreestrategie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NTERNATIONALE MARKETING H7 – Internationale marktselectie H8 – Het kiezen van een entreestrategie."— Transcript van de presentatie:

1 I NTERNATIONALE MARKETING H7 – Internationale marktselectie H8 – Het kiezen van een entreestrategie

2 A VONDPROGRAMMA : H7 Internationale Marktselectie A. Een model in 4 stappen; Peter B. SWOT-analyse, Marktexpansie- strategieën en het internationaal product-/marktportfolio; Sander C. Activerende werkvorm H8Het kiezen van een entreestrategie; Ben

3 I NTERNATIONALE MARKTSELECTIE : MKB- BEDRIJVEN VERSUS GROTE BEDRIJVEN MKB-bedrijven: Internationale marktselectie vaak een reactie op een prikkel van buitenaf. In andere gevallen IMS gebaseerd op:  Een geringe “mentale” afstand;  Een gering “culturele” afstand;  Een geringe geografische afstand

4 I NTERNATIONALE MARKSELECTIE : MKB- BEDRIJVEN VERSUS GROTE BEDRIJVEN Grote bedrijven: Een proactievere en systematischere benadering. Verschillende factoren bepalend voor de selectie van een of meer buitenlandse markten (Figuur 7.1)  Bedrijfskenmerken  Omgevingskenmerken I NTERNATIONALE MARKTSELECTIE : MKB- BEDRIJVEN VERSUS GROTE BEDRIJVEN

5 F IGUUR 7.1 P OTENTIËLE BEPALENDE FACTOREN BIJ DE SELECTIE VAN BUITENLANDSE MARKTEN

6 I NTERNATIONALE M ARKTSEGMENTATIE

7 S TAP 1: S TAP 2: C RITERIA DEFINIËREN Effectieve segmentatie  Meetbaarheid  Toegankelijkheid  Omvang/winstgevendheid  Haalbaarheid Hoofdstuk 5 en 6: PEST-model  Poltiek/juridisch  Economisch  Sociaal/cultureel  technologisch

8 S TAP 1: S TAP 2: C RITERIA DEFINIËREN Algemene criteria/kenmerkenSpecifieke criteria/kenmerken Geografische locatieCulturele kenmerken TaalLevensstijlen Politieke factorenPersoonlijkheid DomografieOpvattingen EconomieVooroordelen Industriële structuurSmaak Technologie Sociale organisatie Religie Scholing

9 S TAP 3: D E SCREENING VAN MARKTEN / LANDEN Screeningproces in 2 delen: 1. De preliminaire screening 2. De fijnmazige screening Ad 1. Grofmazig terugbrengen van het aantal markten. BERI en BMI Ad 2. Competenties van het bedrijf worden in aanmerking genomen. (preliminaire: inleidend,voorafgaand)

10 S TAP 3: D E SCREENING VAN MARKTEN / LANDEN Figuur 7.3 De marktaantrekkelijkheid/concurrentiekrachtmatrix

11 S TAP 4: D E ONTWIKKELING VAN SUBSEGMENTEN IN LANDEN EN OVER LANDSGRENZEN HEEN. Standaardtechnieken om markten binnen landen te segmenteren; secundaire segmentatie door:  Demografische/economische factoren  Levensstijlen  Consumentenmotivaties  Geografie  Afnemersgedrag  Psychografische factoren,  Enz.

12 F IGUUR 7.4 T RANSNATIONALE CLUSTERING VAN DE W EST -E UROPESE MARKT

13 A VONDPROGRAMMA : H7 Internationale Marktselectie A. Een model in 4 stappen; Peter B. SWOT-analyse, Marktexpansie- strategieën en het internationaal product-/marktportfolio; Sander C. Activerende werkvorm H8Het kiezen van een entreestrategie; Ben

14 SWOT- ANALYSE Strength sterkte Weakness zwakte Opportunities kansen Threats bedreigingen

15 SWOT- ANALYSE Strength Intern Weakness Micro-omgevingsfactoren Opportunities Extern Threats Meso-omgevingsfactoren Macro-omgevingsfactoren

16 SWOT- ANALYSE

17 M ARKTEXPANSIESTRATEGIEËN

18 Betreding volgens: Watervalmethode (beperkt aantal markten of één markt) Regenbuimethode (meerdere markten tegelijk) Toetreding over internationale markten: Geconcentreerd (beperkt aantal producten) Gediversifieerd (meerdere producten) M ARKTEXPANSIESTRATEGIEËN

19 Portfolioanalyse Manier om de internationale marktselectie met de productdimensie te combineren. I NTERNATIONALE PRODUCT -/ MARKTPORTFOLIO

20

21 A VONDPROGRAMMA : H7 Internationale Marktselectie A. Een model in 4 stappen; Peter B. SWOT-analyse, Marktexpansie- strategieën en het internationaal product-/marktportfolio; Sander H8Het kiezen van een entreestrategie; Ben

22 Entreestrategie kiezen Hoe toe te treden? Welke strategie? 100% geëxternaliseerd. (weinig controle, risico, veel flexibiliteit) Gedeelde controle, risico en eigenaarschap 100% Geïnternaliseerd. (Veel controle, risico, weinig flexibiliteit)

23 Naïeve regel: Dezelfde strategie voor diverse buitenlandse markten. Pragmatische regel: Voor elke markt een werkbare strategieregel. Doorgaans te beginnen met een weinig risicovolle entreestrategie. Strategische regel: Voor elke markt strategie bepalen d.m.v. vergelijken en evalueren. Keuze-regels werkwijze entree

24 De transactie staat centraal, niet het bedrijf. (Winst maken staat centraal) Wie de tussenpersoon ook is, frictie kan ontstaan tussen producent en tussenpersoon. Transactiekostenbenadering

25 Opportunistisch gedrag tussenpersonen Kostenverdeling als bijv. tussenpersonen beweren te veel geld moeten uitgeven ter bevordering van de verkoop of proberen lagere fabrieksprijzen te krijgen. Opportunistisch gedrag producenten Dreiging dat producent van strategie veranderd. Transactiekostenbenadering

26 Hoe kan tussenpersoon deze dreiging het hoofd bieden: 1. Persoonlijke relatie vormen. 2. Creëren eigen, onafhankelijke identiteit (imago) voor het product. 3. Toevoegen meerwaarde aan het product, zoals VTN (voor-tijdens-na) service. Transactiekostenbenadering

27 1. Interne factoren 2. Externe factoren 3. Gewenste kenmerken van de methode 4. Transactiespecifieke factoren Keuzefactoren entreestrategie

28 1.Interne factoren Bedrijfsgrootte: Beschikbaarheid middelen. Internationale ervaring bedrijf/managers Product/dienst: Fysieke kenmerken zoals gewicht/waarde. Keuzefactoren entreestrategie

29 3. Gewenste kenmerken van de methode Risico-aversie Controle Flexibiliteit Keuzefactoren entreestrategie

30 2. Externe factoren Sociaal culturele afstand thuis- en gastland Landrisico/vraagonzekerheid Marktomvang en groei Directe en indirecte handelsbarrières Concurrentie-intensiteit Klein aantal relevante tussenpersonen Keuzefactoren entreestrategie

31 3. Transactiespecifieke factoren De ontastbare aard van van de knowhow, ofwel door specifieke kennis moeilijk over te dragen aan derden. Keuzefactoren entreestrategie

32 I NTERNATIONALE MARKETING H7 – Internationale marktselectie H8 – Het kiezen van een entreestrategie


Download ppt "I NTERNATIONALE MARKETING H7 – Internationale marktselectie H8 – Het kiezen van een entreestrategie."

Verwante presentaties


Ads door Google