De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders 26 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst zorgaanbieders 26 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst zorgaanbieders 26 maart 2015

2

3 Programma ● 9.30 uurWaar staan we nu?, Grietje Kalfsbeek, directeur RIGG ● 9.45 uurJeugdhulp in de praktijk, Rita Eilering, strategisch beleidsadviseur RIGG ● 10.40 uurPAUZE ● 10.50 uurFinanciële en administratieve proces, Cor Top, informatiearchitect RIGG ● 11.20 uurAfsluiting, Grietje Kalfsbeek ● 11.30 uurGelegenheid tot stellen vragen 1 op 1 ● 12.00 uurEinde

4 Verandering jeugdstelsel ● Nieuwe rollen voor gemeenten ● Andere rollen voor zorgaanbieders ● Nieuwe zorgroutes en Expertpool ● Andere administratieve en financiële organisatie ● Veranderde elektronische uitwisseling van berichten tussen partijen

5 Waar staan we nu? (1) ● Basisteams in alle gemeenten ● Expertpool opgestart ● Veilig Thuis (AMHK) en Crisis Meldpunt Groningen ● Inkoop: onderscheid budgetgefinancierde en tariefgefinancierde aanbieders

6 Waar staan we nu? (2) ● Transformatieopdrachten met inzet van gemeenten en instellingen – Met inzet van gemeenten en instellingen – Alleen gemeenten ● Berichtenverkeer en facturatie komt op gang ● Onze regio “doet het goed”

7 Wat gaan we nog doen? ● Optimaliseren berichtenverkeer ● Inkoopstrategie 2016-2017 ● Uitwerking transformatieopdrachten

8 Het nieuwe jeugdstelsel Het nieuwe Jeugdstelsel Basisteams Flexibele ondersteuning Expertpool Intensieve ondersteuning

9 FLEXIBELE ONDERSTEUNING BASISONDERSTEUNING PEDAGOGISCHE CIVIL SOCIETY EXPERTPOOL JGZ Contouren Groninger jeugdstelsel

10 Expertpool Consultatie en advies t.b.v. alle professionals Deskundigheidsbevordering Toeleiding naar inzet specialistisch casemanagement (vrijwillig en gedwongen kader) Verplichte advisering voor inzet intensieve zorg (a.d.h.v. ‘adviesaanvraag intensieve ondersteuning’) Expertpool adviseert; gemandateerde professional beslist

11 Organisatie expertpool ● Provinciaal> opgedeeld in twaalf regionaal georganiseerde teams; een bovenregionaal team en een ontwikkelteam ● Vooral gedragswetenschappers vanuit zowel de kennisgebieden als de zorgdomeinen

12 Hoe inschakelen? ● Benaderen contactpersoon expertpool voor de regio (zie rigg.nl) ● Deze zet de vraag uit bij de professional expertpool ● Professional neemt contact op met de inbrenger ● Gezamenlijke verkenning van de vraag in persoonlijk gesprek

13 Zorgroutes

14 Zorgroute basisteam ● Client of ‘ondersteuningsvrager’ meldt zich bij basisteam ● Verheldering van de vraag/ vooronderzoek gesprek/ veiligheidscheck ● (Consultatie/ advies expertpool) ● Beslissing over inzet ondersteuning door gemandateerde professional ● Cliënt kan aan gemeente vragen om afspraken vast te leggen in een ‘verleningsbeschikking’

15 Zorgroute huisarts/ medisch specialist ● Client meldt zich bij huisarts/ medisch specialist ● Afstemming met basisteam over mogelijke inzet ondersteuning ● Mogelijkheid om expertpool te consulteren ● Cliënt kan aan gemeente vragen om afspraken vast te leggen in een ‘verleningsbeschikking’

16 Zorgroutes en berichtenverkeer Beslissing zorgtoewijzing zorgtoewijzingsformulier PROFESSIONAL BASISTEAM Door B&W gemandateerde professional backoffice EXPERTPOOL Suite4jeugdzorg GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDER HUISARTS, MEDISCH SPECIALIST, BZG webportaal Verzoek tot zorg Check afstemming lokale veld Centrale vastlegging van de zorgtoewijzing Verzoek tot flexibele ondersteuning Verzoek intensieve ondersteuning GECERTIFICEERDE INSTELLINGEN

17 Aandachtspunten ● Druk op basisteams/ gemandateerde professionals ● Toepassing van zorgroutes/benutten expertteams ● Versterken basisteams ● Voorkomen van inslijten van ‘olifantenpaadjes’

18 …tenzij meer effectief…

19 Voorwaarden echte transformatie? Samen werken, samen oefenen, samen leren…. Elkaar scherp houden… Oude patronen loslaten; ontwikkelen nieuwe werkwijzen (creatief met behoud van focus) Maar wel… Uit met de oude jas!

20 PAUZE (ca. 10 minuten)

21 Overzicht financieel administratief proces Jeugdzorg (ZIN)

22 Gemeente Groningen IJ Regiesysteem Groningen Gemandateerde(n) Groningen CJG’s/ sociaal team RIGG Systeem Voor Berichten Verkeer Backoffice Groningen Gemeente Zuidhorn x22 Financiële Administratie Landelijk Gegevens Knooppunt Vecozo Zorgverlener 1 Zorgverlener n Zorgverlener 140 (Huis)artsen Berichtenportaal Zorgorganisaties Groningen (BZG) Invulling: Suite4Jeugdzorg (S4JZ) Invulling: DaFinci (Oracle) Mijn SVB voor gemeenten Landelijke Infrastructuur Handmatig! 60% Backoffice Appingedam EPD/ systeem

23 Overzicht Berichten BZG GGK Client 1 - Toewijzing 1’ - Beschikking 0 - Verzoek toewijzing 5 - Declaratie 0 - Verzoek toewijzing 2 – Weigering toewijzing 6 – Einde zorg 3 – Aanvang zorg 4 – Overdracht zorg 7 – Verantwoording zorg Suite4Jeugdzorg/ Suite4Zorg/ Financieel systeem VECOZO 1 - Toewijzing 5 - Declaratie 0’ Vooraanmelding

24 Samengevat voor Zorgaanbieders ● Zorgtoekenningsbericht = drager! ● AGB-code! ● Geen zorgtoekenning? => aanvragen via BZG! ● Zsm gebruik van VECOZO; aanmelden iJW ● Zorgaanbieder: BZG en VECOZO ● Standaardiseren op VECOZO: uw software? ● BZG tijdelijke oplossing

25 Productcodes 1 ● Containercodes en detailcodes www.RIGG.nlwww.RIGG.nl ● Productenlijst op www.RIGG.nlwww.RIGG.nl ● Administratief proces op www.RIGG.nlwww.RIGG.nl ● Kijk altijd naar de laatste informatie!

26 Type code Productcategorie (vormen eerste twee digits van de nieuwe product-code behalve landelijk) Laatste drie digits van nieuwe productcode Product-code Jeugd vanaf 1-1-2015 Oude Product- code Oude en Nieuwe Product omschrijving Containercode3410634106nvt*Persoonlijke verzorging (oud AWBZ) Containercode3220032200nvt*Kortdurende GGZ (oud Zvw) Containercode3220132201nvt*Langdurige GGZ (v.a. 3000 minuten)(oud Zvw) Containercode3220432204nvt*Dyslexie (oud Zvw) Containercode3330033300nvt*Jeugdhulp zonder verblijf op locatie van de aanbieder (oud Jeugdzorg) Containercode3840038400nvt*Rechterlijke maatregel (JB) (oud Jeugdzorg) oud Awbz3450034500H126Persoonlijke verzorging oud Awbz3450134501H127Persoonlijke verzorging extra (p/u.) oud zvw3272232722519Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten oud zvw3272332723520Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten oud zvw3272432724521Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten oud zvw3272532725522Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten oud jeugdhulp3490434904nvtOnder Toezichtstelling < jaar oud jeugdhulp3490534905nvtOnder Toezichtstelling > jaar Landelijk32 L0101nvtEetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten Productcodes 2

27 Productcodes 3

28 Stavaza ● Kentallen: Vecozo (0) ; BZG (440 gebr) ● Budget gefinancierde aanbieders op tijd betaald ● Via noodmaatregel tarief gefinancierde aanbieders zie link op www.RIGG.NLlink op www.RIGG.NL Steeds groter wordende administratieve achterstand tav het beoogd administratief proces

29 Factuursheet Tariefgefinancierd

30 Prioriteiten ? ● Continuiteit !!! ● Administratieve achterstand wegwerken ● Vergroten/kennis vaardigheden administratief proces bij gemeenten ● Ook bij zorgaanbieders: is uw administratie/software er klaar voor? ● Eventueel gebruik VECOZO berichtenconvertor DOEL: proces werkend krijgen

31 Toekomst: Ketens aan de voorkant Huisarts RIGG/SSC Zorg aanbieder Expertteam Backoffice CJG/ Wijk- team/ basisteam BZG VECOZO/GGK Zorg aanbieder Expertteam CJG/ Wijk- team/ basisteam Huisarts Zorgdomein.nl ? Edifact? Uitbreiding GGK? CLIENT AAN ZET?/ ketenrol

32 Vragen? ● Plenair/ individueel ● Uitloop: in restaurant ● Een vraag vanuit ons: hoe lopen de toekenningen nu?


Download ppt "Informatiebijeenkomst zorgaanbieders 26 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google