De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdbescherming in 2015 Samenwerken aan de veiligheid van kinderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdbescherming in 2015 Samenwerken aan de veiligheid van kinderen."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdbescherming in 2015 Samenwerken aan de veiligheid van kinderen

2 Een nieuwe naam Bureau Jeugdzorg Rotterdam Rijnmond wordt per 1 januari 2015: Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond Voor het kind

3 Onze missie Wij beschermen en organiseren zorg : Voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd Voor jongeren met een (dreigende) criminele ontwikkeling Wanneer veiligheid niet vanzelfsprekend is en ouders de noodzakelijke hulp niet willen en/of kunnen accepteren De Internationale rechten van het kind zijn daarbij ons uitgangspunt.

4 De veranderingen op een rij 20142015

5 Bij ons draait het om Sanne, Samir, Janek en… 11.993kinderen in de Regio Rijnmond (2013) 3.947 Aanmeldingen in het vrijwillig kader (de afdeling Toegang) 2.213Ondertoezichtstellingen (OTS) 719 Voogdij-zaken 1.068 Jeugdreclassering 1.127 Crisisinterventies, waarvan 377 met huisverbod 1.363 Onderzoeken Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

6 Wat doen we? Uitvoering casusregie jeugdbescherming voor Dranghulp Jeugdbeschermingsmaatregelen (JB) Ondertoezichtstelling / voogdij Jeugdreclasseringsmaatregelen (JR) Spoedhulp Regionaal team voor crisisinterventie en toeleiding naar crisiszorg 24-uur per dag bereikbaar en beschikbaar Aansluiting bij GGZ en LVB Advies en onderzoek bij vermoeden van kindermishandeling Regionaal meldpunt AMHK in oprichting

7 Wij werken gebiedsgericht

8 Onze gebiedsteams Circa 15 fte geregistreerde HBO professionals die samenwerken met lokale zorgpartners Integrale jeugdbescherming Gezinsvoogdij Jeugdreclassering Drang Specialistische kennis LVB is geborgd Kenniscentrum en gedragswetenschappers ondersteunen de professionals 12 gebiedsmanagers Eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor gemeenten en zorgpartners

9 Dwang én Drang Drang: Veiligheid en ontwikkeling van kind wordt ernstig bedreigd maar de Raad vd Kinderbescherming doet nog geen onderzoek. (uitvoering casusregie door wijkteam óf Jeugdbescherming RR) Veiligheid en ontwikkeling van kind wordt ernstig bedreigd en de Raad vd Kinderbescherming is gestart met een onderzoek. (uitvoering casusregie altijd door Jeugdbescherming RR) Dwang: De rechtbank heeft een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel uitgesproken. (uitvoering casusregie altijd door Jeugdbescherming RR)

10 Jeugdbescherming doen we niet alleen We sluiten aan bij de visie van de regio Onze gebiedsteams sluiten aan op lokale jeugdteams / wijkteams Eén kind, één gezin, één plan Wij werken samen met: Ouders Het sociale netwerk van het gezin Het professionele netwerk rond het gezin Pleegouders

11 Wat verandert er voor u? Wanneer Jeugdbescherming RR de casusregie uitvoert (drang en dwang) : Wij bepalen of én welke (pleeg)zorg nodig is Wij organiseren en volgen de inzet van (pleeg)zorg We werken samen met de pleegzorgwerker Wij begeleiden indien noodzakelijk de bezoekregelingen op kantoor, enz Wanneer er geen sprake is van drang of dwang wordt dit georganiseerd door de lokale / wijk-teams

12 Wat verandert er voor u? Landelijk beleid: Als het perspectief van het kind is dat hij langdurig bij pleegouders blijft dan wordt de voogdij bij voorkeur overgedragen naar pleegouders. Ondersteuning door pleegzorgwerker en financiële ondersteuning blijft gehandhaafd. Nieuwe kinderbeschermingswetgeving: versterken van de positie van pleegouders (blokkaderecht pleegouders ook bij OTS kinderen).

13 Woonplaatsbeginsel Het woonplaatsbeginsel regelt: welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de zorg van een kind Bij onder toezicht (OTS) geplaatste kinderen en kinderen zonder justitie maatregel: gemeente waar de met gezag belaste ouder woont Bij kinderen met een voogdij maatregel: gemeente waar het kind woont (bij voorkeur uitvoering JB maatregel door instelling in die regio)

14


Download ppt "Jeugdbescherming in 2015 Samenwerken aan de veiligheid van kinderen."

Verwante presentaties


Ads door Google