De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisteam jeugd en gezin “de basis van het nieuwe Jeugdstelsel” Voorlichting VO 22 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisteam jeugd en gezin “de basis van het nieuwe Jeugdstelsel” Voorlichting VO 22 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Basisteam jeugd en gezin “de basis van het nieuwe Jeugdstelsel” Voorlichting VO 22 januari 2015

2 Aanleiding  Nieuwe wet op de jeugdzorg per 1-1-2015

3 Transitie Jeugdzorg Gemeenten worden verantwoordelijk voor:  Provinciale jeugdzorg  Jeugd GGZ  LVB-jeugd  Gesloten jeugdzorg  (gezins)voogdij/JR  AMHK

4 Brabant Noord-Oost  19 gemeenten; 1gezamenlijke visie  Functioneel ontwerp

5 Functioneel ontwerp

6 Gecertificeerde Instelling Jeugdbescherming Jeugdreclassering Veilig Thuis AMHK

7 Transformatie  Eigen kracht  Inzetten van het sociaal netwerk  Oplossing van de klant  Regie bij de klant.  Zo min mogelijk hulpverleners in een gezin

8 Basisteam Jeugd & Gezin Sociale teams  Naast elkaar ontwikkelen.  Basisteam Jeugd & Gezin: 0 - 23 jaar  Afstemming: werkgebied, werkwijze, terminologie  Op termijn 1 team samen met sociale teams

9 Indeling basisteams  Zes basisteams Jeugd & Gezin in Oss (2), Bernheze,Veghel/st. Oedenrode, Uden en Boekel/Landerd  Grootte: 10-15 fte - maximaal 20 personen  20% van het aantal inwoners 0- 23 jaar in het werkgebied.

10 Teams Oss

11 Hoe vinden de klanten het basisteam Jeugd & Gezin?  Vindplaatsen  CJG inlooppunt

12 Deskundigheid per team  Psychosociale/pedagogische kennis  Medische kennis academisch (arts)  Medische Kennis HBO  Kennis van jeugd met een beperking  Kennis van jeugdpsychologie/psychiatrie  Kennis van opvoed- en opgroei ondersteuning  Kennis van veiligheid en vrijwillige toegang

13 Taken per Basisteam (1) Aansluiten op omgeving en ondersteunen van basisvoorziening  aansluiten op inlooppunt of vindplaats;  aansluiten bij huisartsen;  ondersteunen van professionals op pedagogische basisvoorzieningen ;  in kaart brengen van signalen;  activeren en versterken eigen netwerk en eigen kracht.

14 Taken per Basisteam (2) Aansluiten op de vraag en werken op maat  vraag verhelderen van en met het hele gezin;  alle relevante leefgebieden in beeld brengen, breed kijken;  aansluiten bij wensen en oplossingen van het gezin;  veiligheid van het kind in beeld brengen;  netwerk in beeld brengen.

15 Taken per Basisteam (3) Opstellen gezinsplan vanuit het principe 1 gezin 1 plan  concrete afspraken maken met de jeugdige en het gezin;  samen met gezin, jongere, netwerk en eventuele andere partners doelen formuleren voorzien van een tijdspad en concrete resultaten;  Indien nodig regievoeren.

16 Taken per Basisteam (4) Oplossen van opvoed- en opgroeivraagstukken in gezin  gebruik maken van de eigen kracht van de jeugdige en het gezin en de omgeving van het gezin;  ondersteunen van ouders bij hun opvoedingsvragen;  het de jeugdige en het gezin zoveel mogelijk zelf laten doen;

17 Taken per Basisteam (5)  aansluiten bij de oplossing van de jeugdige en het gezin;  oplossingsgericht werken  werken aan een duurzame oplossing.

18 Taken per Basisteam (6) Inschakelen van specialistische jeugdhulp  doorgeleiden naar specialistische zorg  Doorgeleiden naar de gecertificeerde instelling;  Doorgeleiden naar AMHK of Raad voor de Kinderbescherming  afstemmen van de hulp.

19 Aansluiting Onderwijs  Op alle scholen sluiten vaste personen uit het basisteam aan.  Vanuit de ZAT’s en Ondersteuningsteams ( zorgteams) wordt casuïstiek besproken en opgepakt door de medewerker van het basisteam.  Er wordt bekeken welke specifieke deskundigheid nodig is vanuit het basisteam  De medewerker van het basisteam zorgt voor terugkoppeling naar school

20 Dagelijkse praktijk  Uitgangspunt: Zo min mogelijk hulpverleners betrokken Zo min mogelijk overdrachtsmomenten  1 ste inschatting bij start: welke deskundigheid is nodig om een goede vraagverheldering te doen en een eventueel vervolgtraject.  Terugkoppeling verzorgen richting huisartsen

21 Uitdagingen  Korte lijnen, goede terugkoppeling.  Normaliseren i.p.v. problematiseren.  Zoveel mogelijk preventief en direct oplossen samen met het gezin.  Integraal 1 plan voor 1 gezin, ook samen met gemeentelijke diensten ( Schuldhulpverlening, werk en inkomen en WMO)

22 Vragen


Download ppt "Basisteam jeugd en gezin “de basis van het nieuwe Jeugdstelsel” Voorlichting VO 22 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google