De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regieberaad transitie jeugd Vragen? Mail naar Maandag 3 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regieberaad transitie jeugd Vragen? Mail naar Maandag 3 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Regieberaad transitie jeugd Vragen? Mail naar otd@vng.nlotd@vng.nl Maandag 3 november 2014

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma Opening en actuele ontwikkelingen Gegevensoverdracht jeugd door Marian De Kleermaeker Programma VISD mogelijkheden en ontwikkelingen, beleidsinformatie, vermindering bureaucratie door Eduard Renger Inkoopproces en stavaza regio's en gemeenten Rondvraag

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Actuele ontwikkelingen Uitvraag voortgang inkoop jeugdhulp (sluiting 30 oktober) Uitvraag Transitiemonitor Jeugd (sluiting 14 november) Wetgevingsoverleg 3 november

4 Stand van zaken gegevensoverdracht

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jeugd met een Pgb (AWBZ) 1 e aanlevering vanaf 14 oktober 2 e aanlevering begin december 3 e aanlevering begin februari Via dataportaal van het CAK. Doel: Hoogte Pgb in 2015 vaststellen en doorgeven aan SVB (trekkingsrecht).

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jeugd op wachtlijst (AWBZ, ZVW, WJZ) 1 e aanlevering begin december 2 e aanlevering eind januari Via VBO-module (‘veilige bestandsoverdracht’). Doel: z.s.m. passend aanbod voor realiseren.

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jeugd in zorg (AWBZ, ZVW, jeugdzorg-plus) 1 e aanlevering vanaf 17 november 2 e aanlevering eind januari Via VBO-module. Doel: rechtmatigheid van declaraties vaststellen.

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Werking VBO-module Zorgaanbieder meldt zich aan. Gemeente meldt zich aan (na autorisatie). Beide installeren software waarmee ze veilig gegevensbestanden kunnen overdragen c.q. ontvangen. Versleuteling gegevens voor verzending. 1-op-1 beveiligde lijn. Overzicht verzonden en ontvangen bestanden. Adresboek contactpersonen voor wederzijds contact indien nodig.

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ondersteuning zorgaanbieders ‘Plug-in’ als onderdeel van de VBO-module. Selecteert de juiste gegevens uit het bronbestand van de zorgaanbieder: leeftijd < 18 zorg loopt door na 1/1/2015 zorg valt vanaf 1/1 onder de Jeugdwet Wijst cliënten aan de ‘juiste’ gemeente toe (op grond van postcode).

10 Stand van zaken horizontale verantwoording & Informatievoorziening VISD

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verantwoording & informatievoorziening… 1.Is het kind / gezin geholpen? 2.Is de rekening netjes betaald?

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereenvoudiging van de uitvoering Uitgangspunten: Minimale administratieve lasten Flexibiliteit, lokaal maatwerk Continuïteit van zorg – voor cliënt

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Doorgaand proces toegang toewijzing start hulp hulpverlening declaratie facturatie verantwoording BEKOSTIGING STURING

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bekostiging Productie gericht (pxq) Functiegericht (lump sum) Populatie gericht (subsidie)

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Advies VNG bevoorschotting Tijdig leveren, tijdig betalen Bevoorschotting kan bij mogelijke kapitaalproblemen Voorkeur: per maand vooraf obv raming Alternatief: tussentijds obv gestarte diensten

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Berichten Zorgtoewijzing Aanvang zorg (nog niet per 1 januari) Declaratie Verantwoording Overige processen PGB Eigen bijdrage

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke set verantwoording Landelijke gegevensset Basis voor Landelijke monitor sociaal domein Benchmarking (waarstaatjegemeente.nl) Statistiek & onderzoek Sluit aan op wettelijke plicht verticale verantwoording Dataverzameling bij CBS

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Techniek van de informatievoorziening Standaardisatie i-Wmo, i-Jeugd VNG-resolutie: gemeenten volgen de standaarden Hergebruik van wat er is Voorheen Awbz: AZR-berichten jeugd-GGZ: DBC’s Techniek loopt via: VECOZO – Inlichtingenbureau Belangrijke rol ICT-leveranciers

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Techniek - 2014 VECOZO Zorgaanbieder Verzekeraar (j-ggz) Zorgkantoor (Awbz) X X

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Techniek - 2015 VECOZO ZorgaanbiederGemeente Webportaal (1 januari gereed) Webservice (1 februari gereed) Inlichtingen- bureau RINIS Gegevensknooppunt

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

22 Wat moeten gemeenten doen? Stap 1: Aanmelden gemeente bij het Inlichtingenbureau Stap 2: Rollen Knooppuntdiensten invullen Stap 3: Uitvoering taken bepalen Stap 4: Toegang tot het webportaal Stap 5: Inrichten verwijsindex Zorginstituut Nederland Stap 6: Softwareleveranciers Stap 7: Het webportaal testen Ga naar knooppuntdiensten.nl !

23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten En dit alles vanwege… 1.Is het kind / gezin geholpen? 2.Is de rekening netjes betaald?

24 Voortgang inkoop jeugdhulp

25 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inkoopproces - uitvraag Uitvraag onder alle Nederlandse gemeenten met een response van alle gemeenten en/of jeugdregio’s. Conclusies enquête: Zorgcontinuïteit gewaarborgd voor 99% Inkoop Jeugd-AWBZ, Jeugd-GGZ en Jeugd- en Opvoedhulp voor 100% afgerond in november Inkoop JeugdzorgPlus veelal een bovenregionale aangelegenheid Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering; merendeel afspraken gemaakt

26 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inkoop - Zorg continuïteit

27 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inkoop: ABZW & GGZ & J&O Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten heeft op 1 november jl. ondertekende contracten. Gemeenten die nog geen contracten hebben ondertekend hebben al duidelijkheid verschaft aan aanbieders van Jeugd- AWBZ, Jeugd-GGZ en Jeugd- en Opvoedhulp.

28 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inkoop: JeugdzorgPlus

29 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inkoop: JBJR Wettelijke verplichting om afspraken te maken met de RvdK en om een gecertificeerde instelling te contracteren. Het merendeel van de afspraken is inmiddels gemaakt zijn en worden de komende weken vastgelegd.

30 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vrijdag 12 december 2014 Regieberaad Jeugd 9.30-11.00 uur Antropia te Driebergen Transitiemanagersdag 11.15-16.00 uur Antropia te Driebergen


Download ppt "Regieberaad transitie jeugd Vragen? Mail naar Maandag 3 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google