De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugd GGZ de (administratieve) keten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugd GGZ de (administratieve) keten"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugd GGZ de (administratieve) keten
Achterban Jeugd GGZ Nederland 4 maart 2015

2 Waar staan we? DBC’s en bGGZ trajecten zijn afgesloten en gedeclareerd per 31-12 Via initiële vulling zijn de jeugdigen administratief over naar de gemeente Voor de jeugdigen die al in zorg waren wordt zorg gecontinueerd Nieuwe jeugdigen stromen in volgens eisen gemeente

3 De praktijk Administratieve keten niet op orde door:
- te late regelgeving - te late zorgcontractering - onvoldoende inregeling

4 Gevolgen Rechtmatigheid niet aan te tonen
1000 bloemen bloeien, zowel op inhoud als op verantwoording Chaos door beleidsvrijheid in de decentralisatie

5 Wat doet u in administratieve keten (1)
Contacten met gemeenten actief onderhouden Aan gemeenten laten weten dat u niet kunt voldoen aan afgesproken voorwaarden in contracten Laat weten wat u wel kunt

6 Wat doet u in administratieve keten (2)
Vanuit het EPD de zorginhoud en de kwaliteit vast blijven leggen Bronregistratie op orde houden Verantwoording 2015=2014 Blijf bij DIS aanleveren

7 Wat gebeurt er landelijk?
Zorgbranches GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang, Actiz, VGN en BTN hebben zich verenigd in het project iZA (informatievoorziening zorgaanbieders); Doel: gezamenlijk de administraties en de voorwaarden daarvoor op orde brengen in samenwerking met de keten (zowel jeugd als WMO)

8 Insteek GGZ Nederland Balans zoeken tussen wat zorgaanbieders en gemeenten willen/doen versus standaardisatie berichten, beleidsinfo en verantwoording Standaardisatie staat beleidsvrijheid niet in de weg.

9 Nu op de agenda (1) Zorgtoewijzing
U moet een opdracht (beschikking) hebben van de gemeente om zorg te mogen verlenen, ook voor jeugdigen met overgangsrecht (op basis van de initiële vulling) Niet geregeld in de administratieve processen is: Directe verwijzing door huisarts, medisch spec. Gestandaardiseerd toewijzingsbericht; er is een bericht vanuit de WMO, jeugdggz inhoudelijk niet in te passen – probleem staat op issuelijst

10 Nu op de agenda (2) Declaratieberichten
Onduidelijkheid in de declaraties. Gemeenten willen declaratiebericht WMO gebruiken voor declaratie DBC en bGGZ. Dit kan niet. Er kan nu alleen voor de WMO maandelijks gefactureerd worden o.b.v. afgesproken prijs/tarief met declaratiebericht WMO. 5 maart op de agenda van referentiegroep iWMO/iJW.

11 Nu op de agenda (3a) Rechtmatigheid – iZA zet in op:
De controle op rechtmatigheid beperkt zich tot het vaststellen van recht, hoogte en duur van de zorg 2015=2014 voor zover dat van toepassing is (dus niet voor zaken die in 2015 echt anders zijn, of niet meer bestaan) Controle op instellingsniveau (ipv op gemeenteniveau / afzonderlijke financiële stromen betalers) Let op: je kan aan de voorkant niet inschatten wat de hoogte en de duur zijn, wel het recht.

12 Nu op de agenda (3b) Rechtmatigheid – iZA zet in op:
Vaststelling van recht, hoogte en duur is ‘vormvrij’. De zorgtoewijzing kan bijvoorbeeld ook blijken uit gemeente of uit EPD bij zorgaanbieder. Als een aanbieder te maken heeft met onverenigbare eisen van verschillende betalers, bepaalt hij zelf een uniforme werkwijze waarmee hij zich verantwoordt in aansluiting op de controle op instellingsniveau.

13 Toekomst Brief VWS en BZK over rechtmatigheid komt (afgestemd met NBA/Coziek) 11 maart bestuurlijk overleg met de staatssecretarissen over samenwerking iZA en de VNG Oog voor zorg in- en verkoop 2016: waarop moet het veld zich baseren?

14 Er staat veel op de rol Op de achtergrond wordt gekneed en gelobbyd; dit heeft nog tijd nodig Er is veel aandacht voor de problematiek, maar de oplossing is nog niet voor handen

15 Op de hoogte blijven? Zie + ledennieuwsbrief GGZ Nederland en kijk regelmatig op

16 Contactpersonen voor deze onderwerpen:
Marloes van Es: ; ; Anne Wil Roza: ; ;


Download ppt "Jeugd GGZ de (administratieve) keten"

Verwante presentaties


Ads door Google