De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Velzel & Partners making complexity work Bekostigingssystemen voor belonen van gezondheidswinst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Velzel & Partners making complexity work Bekostigingssystemen voor belonen van gezondheidswinst."— Transcript van de presentatie:

1 Velzel & Partners making complexity work Bekostigingssystemen voor belonen van gezondheidswinst

2 Velzel & Partners Hoe keken we er in 2010 tegenaan?

3 Velzel & Partners Hoe keken we er in 2010 tegenaan?

4 Velzel & Partners Niveau van belonenWijze van belonen gezondheidswinst 1 e lijn Op populatieniveauGezondheidscriteria op populatieniveau vaststellen Positieve ontwikkeling in deze criteria belonen Focus op chronische aandoeningen Integrale verantwoordelijkheid in 1 e lijn Integraal budget (incl. 2 e lijnskosten en farmacie) in eerste lijn leggen en deze laten inkopen Inschatting huisartsen: “Gaat nog jaren duren voordat dit haalbaar is” 2 e lijn Per behandelingVaststellen beperkt aantal kwaliteits- criteria voor belangrijkste behandelingen Kwaliteit objectief meten en rapporteren Eventueel criteria en metingen afdwingen via kwaliteitsinstituut Bovengemiddelde kwaliteit levert hoger tarief op Gefaseerd invoeren Inschatting medisch specialisten: “Duurt nog zeker 4 jaar voordat we zover zijn” Hoe keken we er in 2010 tegenaan?

5 Velzel & Partners Wijze van belonen gezondheidswinst Patiënt Belonen voor gezond gedrag; ofwel in geld of in andere beloningsvormen (punten systeem) 1 e lijn Elementen van shared savings in het GEZ tarief o.b.v. totale kosten in farmacie en 2 e lijn (beperkte schaal) Praktijkstatus: effect 1 e lijn op kosten 2 e lijn/farmacie/GGZ spiegelen en intrinsieke motivatie 1 e lijn prikkelen Experimenten met populatiebekostiging in voorbereiding Bij tandartsen contracten met garantie op bijv. Kronen Fysiotherapie en in mindere mate apotheken: hoogte beloning afhankelijk van kwaliteitsniveau van de praktijk 2 e lijn Aanneemsom modellen bevatten een (beperkte) prikkel om herhaaloperaties te voorkomen (in 1x goed loont) Selectief inkopen “beloont” kwaliteit door middel van omzetvolume Verzekeraar ontwikkelt kwaliteitsnormen i.o.m. beroepsgroep en stuurt met omzetvolume o.b.v. gemeten kwaliteit ROM/PROMS/CQI allemaal in ontwikkeling, maar nog nauwelijks een basis voor de zorginkoop Wat zien we in 2013 in de markt? Conclusie: Belonen van gezondheidswinst gebeurt nog maar mondjesmaat, maar zal de komende jaren wel toenemen

6 Velzel & Partners Beleefde obstakels Oorzaak – Gevolg relatie gezondheidswinst op populatieniveau is onduidelijk Vereveningseffecten speelden er doorheen (is nu een stuk minder) Overgang van DBC’s naar DOT’s kostte veel aandacht en heeft tot meer lumpsum achtige afspraken geleid in plaats van gedetailleerde afspraken op behandelingsniveau Opzetten meetsysteem gezondheidswinst is een onzeker en arbeidsintensief traject; vergt veel kennis en detailinformatie Dus een “dure” manier van zorginkoop waarvan niet zeker is dat het veel oplevert Zichtbaarheid voor de klant is beperkt Afspraken “om de DOT systematiek heen” zijn nodig voor beloning van gezondheidswinst BKZ schot tussen 1 e en 2 e lijn; komt er ruimte van VWS en de NZa voor verzekeraars om met budget te schuiven? Terughoudendheid zorgaanbieders om transparant te zijn over kwaliteit; waarom zetten de koplopers hun “goede waar” niet wat duidelijker in de etalage?


Download ppt "Velzel & Partners making complexity work Bekostigingssystemen voor belonen van gezondheidswinst."

Verwante presentaties


Ads door Google