De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen Jeugdggz overgangsmaatregelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen Jeugdggz overgangsmaatregelen"— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen Jeugdggz overgangsmaatregelen
Achterban Jeugd GGZ Nederland, 10 september 2014

2 verwachtingen Er is nog zeer veel niet geregeld;
Dat wat wel geregeld lijkt wordt weer ter discussie gesteld We nemen u mee………..

3 goed nieuws GGZ 18- gaat de 1e 3 jaar uit van de bestaande praktijk van registratie

4 goed nieuws Wat is dat ‘bestaande’
Zelfde regelgeving voor de Basis GGZ Zelfde bronregistratie DBC’s Valideren en afleiden conform spelregels DBC GGZ Declareren conform de GZ321 (en AW319) Jaarverantwoording conform JMV

5 minder goed nieuws - Aanpassingen aan de jeugdwet c.q. de wensen van de VNG en de contractvoorwaarden van de gemeenten

6 minder goed nieuws Beter op jeugd toegesneden DBC-productstructuur
Wat gaat dat betekenen: Beter op jeugd toegesneden DBC-productstructuur Aangepaste declaratiestandaarden Aanvullende eisen t.a.v. jaarverantwoording

7 Wat komt er op u af? Eenmalige kwesties door wetswijziging
Focus ligt hier vandaag op Structurele situatie onder de jeugdwet

8 Eenmalig Afsluiten basis GGZ op 31-12-2014
Zorg dat uw bronregistratie 100% klopt; zie NZa, NR-543, pag10, punt 8.9

9 Eenmalig Afsluiten DBC’s op 31-12-2014
Zorg dat uw bronregistratie 100% klopt; Sluit alle 18- trajecten die doorlopen af; Laat uw ICT leverancier een script* voor de lopende 18- trajecten maken conform NZa regelgeving (volgt zsm) Afsluitreden ‘overgang ivm jeugdwet’ * Op één dag moeten alle DBC’s worden afgesloten; een actie die anders verspreid over een jaar plaatsvindt. Dit kan alleen geautomatiseerd.

10 Eenmalig Continuïteit van behandeling
Zorgplicht ligt bij de financier Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor continuïteit Maar wel via een behoorlijk contract Met bevoorschotting per maand…..is onderdeel van uw contract.

11 Eenmalig Openen op Laat uw ICT leverancier de lopende 18- trajecten heropenen conform VNG regelgeving (voortgezette behandeling – zorgtype 216) Zorg dat uw bronregistratie 100% klopt

12 Eenmalig Macrokader jeugd 2015
Zie factsheet ‘macrokader jeugd’ Is op 30/8/2014 bij de lobbymail voor leden van GGZ Nederland verspreid

13 Tot zover de eenmalige overgangszaken;
Er zijn nog zeer veel zaken niet afgerond; Daar hebben we het nu mee te doen;

14 Structurele situatie

15 Structureel toegang jeugd 2015
Kind 18- behandeling (instroom via verschillende kanalen) Kind 18- awbz zorg (nog niet geregeld in bekostigingsregels door VNG)

16 Structureel wijzigingen Basis GGZ
Hoofdbehandelaar: ‘Schipperslijst’ (11) Toepassen woonplaatsbeginsel bij openen, sluiten en declaratie

17 Structureel wijzigingen DBC-spelregels
Hoofdbehandelaar: ‘Schipperslijst’ (11) ‘Indikken’ registratie van activiteiten & verrichtingen systeemcontacten (geen subjes meer in ondersteunend begeleidingscontact) nieuw in A&V lijst: extern overleg met school. Zorgcoördinatie en consultatie (als overig product) zijn nieuw (OVP) Toepassen woonplaatsbeginsel bij openen, sluiten en declaratie

18 Structureel declareren jeugd 2015
Via VeCoZo (moet nog getest worden) met declaratiestandaarden op: DBC’s: JW321, JW322 AWBZ-jeugd: JW303 en JW304 Extra info voor AWBZ-jeugd:

19 Hierna 2 plaatjes ‘ter verduidelijking’ van het woonplaatsbeginsel
Goed lezen….. 

20

21 woonplaatsbeginsel Woonplaats ouder Patiënt
Patiënt verblijft bij ouders Een gezaghebbende Woonplaats ouder Woonplaats onbekend Gemeente waar kind ingeschreven staat op moment van openen DBC Twee gezaghebbenden Woonplaats waar kind feitelijk is ingeschreven Patiënt verblijf niet bij ouders Voogdij bij instelling Plaats van instelling Voogdij bij pleeggezin Woonplaats van pleeggezin

22 Structureel Woonplaatsbeginsel
Technisch vertaald door DBC-Onderhoud (zie vorige dia): woonplaats gezagdrager = feitelijke woonplaats jeugdige

23 Woonplaatsbeginsel probleem 1
Als gezag wijzigt, kan verantwoordelijke gemeente wijzigen: Hoe wordt de zorgaanbieder daarvan op de hoogte gebracht en wanneer/hoe snel? DBC moet gesloten worden en geopend met nieuwe debiteur (gemeente)

24 Woonplaatsbeginsel probleem 2
controle van het gezag en de woonplaats: Alleen gemeenten hebben inzage in gezagsregister en Basisregistratie Personen (v/h GBA) Gezagsregister vraagt om interpretatie

25 Structureel Jongere wordt 18 jaar
Afsluiting DBC dag voor 18e levensjaar Continuïteit van zorg? Overdracht van gemeente naar Zvw of Wmo? Recent is er een informatiekaart verschenen op:

26 Jeugdstrafrecht DBC met zorgtype ‘jeugdstrafrecht’ wordt altijd gedeclareerd naar de gemeente, ongeacht de leeftijd van de patiënt.

27 Gemeente nieuwe speler op de zorgmarkt
Hebben geen ervaring met curatieve GGZ Moeten infrastructuur inrichten Hebben geen zicht op voor wie ze verantwoordelijk zijn Hebben toch behoefte aan gegevens jeugdigen

28 Gemeente Eenmalige gegevensoverdracht
Voor bevoorschotting kan een eenmalige gegevens- overdracht zinvol zijn Als doel voor eenmalige gegevensoverdracht een ‘rechtmatig’ doel is, dan is eenmalige gegevens-overdracht toch mogelijk De AWBZ-jeugd kan hiervoor meeliften op een tool die is ingericht voor de WMO, de Zvw-jeugd (nog?) niet. MAAR: PRIVACY!!!!!!

29 Beleidsinformatie Jeugd
- een nieuwe gegevensstroom - 2x per jaar te leveren aan CBS Zie: (zoek: informatieprotocol) BSN Geboortedatum Geslacht Postcode Datum aanvang jeugdhulp Datum einde jeugdhulp Type ingezette jeugdhulp naar zorgvorm Perspectief van ingezette jeugdhulp Verwijzer naar jeugdhulp Reden beëindiging jeugdhulp BSN Geslacht Geboortedatum Adres Datum aanvang Verwijzer Zorgvorm Perspectief Datum beëindiging Reden beëindiging v 0000AA gemeente jeugdhulp zonder verblijf vanuit wijkteam begeleiden Jeugdhulp zonder verblijf behandelen volgens plan m 1111BB verwezen voor jeugdhulp met verblijf resisentieel eenzijdig behandelaar

30 nog lopende issues…. Jaardocument Jeugd ROM Aanlevering aan DIS
Hoe loopt inkoop jeugdstrafrecht (V&J) Waar vallen minderjarig asielzoekers nu onder (V&J of jeugdwet/gemeente) ………

31 Resumé Acties zorgaanbieder
opdracht geven aan softwareleveranciers tot “jeugdproof” maken van bGGZ en DBC-productstructuur Aanpassen declaratiestandaarden jeugd Inbouwen “informatieprotocol” aan te leveren beleidsinformatie aan CBS

32 Oproep: Gezocht: aanbieders die
M.b.t. aan te leveren beleidsinformatie CBS: - Mee willen doen met een pilot voor het aanleveren van beleidsinformatie - op dinsdag 23 september van tot 16.00uur bij CBS (Den Haag) mee willen denken over zinvolle rapportages voor zorgaanbieders (spiegelinfo) M.b.t. standaarden Jeugd (vnl. AWBZ-jeugd) Op maandag 6 oktober een bijeenkomst willen bijwonen van tot uur bij Hotel Van der Valk in Houten onderwerpen: eenmalige gegevensoverdracht, referentiemodel obv gegevens-entiteiten, productcodetabel Jeugdwet Graag z.s.m. reactie via

33 Op de hoogte blijven? Zie www.ggz-connect.nl + ledennieuwsbrief GGZN
en kijk regelmatig op Voor achtergrondinformatie t.b.v. gemeenten:

34 Contactpersonen voor deze onderwerpen:
Marloes van Es: ; ; Anne Wil Roza: ; ;

35 Opmerkingen/reacties uit de zaal
Rom: - Komt niet in de regelgeving (GAF-score wel); Rom is voor 2015 wel gefaciliteerd, VNG adviseert het wel te doen. Instelling MOET willen rommen - Rom-score december geeft straks een vertekend beeld - Conversie nodig en afspraken met SBG - aandacht voor overgang naar 18+ Registratie: Circuitcode (DBC) niet zomaar afschaffen; veel inhoudelijke validatiecodes zijn gebaseerd op circuit (en niet op leeftijd) Hoe overgangsrecht bij woonachtig in buitenland? Wel/niet starten van een nieuwe behandeling in december is keuze van instelling Overdracht zorg bij 18+: - niet opnieuw door systeem - afspraken met verzekeraars - N.B. 18+ moet zichzelf verzekeren!

36 Opmerkingen/reacties vanuit de zaal (2)
Handreiking aanpassen afspraken 2014 ogv overheveling jeugdggz, zie: Issuelijst transitiezaken graag verspreiden, o.a. hoe omgaan met directe verwijzing via o.a. huisarts? Mag een directe verwijzing naar een zorgaanbieder waarmee de gemeente geen contract heeft? Kan/mag gemeente daarover afspraken maken? AWBZ-jeugd: hoe inkopen; is nu o.b.v. K. 1.1 t/m K1.6, hoe hiermee om te gaan als 18+ als overheveling naar Zvw woonplaatsbeginsel; wat is nu de basis? Gezagsregister is toegankelijk voor advocaten, wordt toegankelijk voor gemeenten O.b.v. BSN woonplaats controleren?

37 Gegevensuitwisseling Vecozo – RINIS – Gegevensknooppunt Gemeenten, zie:


Download ppt "Wijzigingen Jeugdggz overgangsmaatregelen"

Verwante presentaties


Ads door Google