De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorpen en zorg in Drenthe 1. 2 Inwoners:ca. 5,4 mln.Verzekerden: ca. 5 mln. ZorgkantoorZorgverzekeraar Zorgkosten: ca. 7 mld.Zorgkosten: ca. 10 mld. RepresentatieEigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorpen en zorg in Drenthe 1. 2 Inwoners:ca. 5,4 mln.Verzekerden: ca. 5 mln. ZorgkantoorZorgverzekeraar Zorgkosten: ca. 7 mld.Zorgkosten: ca. 10 mld. RepresentatieEigen."— Transcript van de presentatie:

1 Dorpen en zorg in Drenthe 1

2 2 Inwoners:ca. 5,4 mln.Verzekerden: ca. 5 mln. ZorgkantoorZorgverzekeraar Zorgkosten: ca. 7 mld.Zorgkosten: ca. 10 mld. RepresentatieEigen verzekerden 10 Regio’sLandelijk

3 100% tekst TEXT LEVELS Typ-tekst (18 pt.) 1 2 3 4  Bullet (18 pt.)  Sub-bullet (18 pt.) Tussenkopje (Blue, 20 pt.) Fuchsia R 193, G 086, B 131 Yellow Purple Blue Light Green RGB-KLEUREN Dark Green R 209, G 147, B 002 R 082, G 083, B 135 R 065, G 127, B 162 R 134, G 135, B 034 R 074, G 121, B 076 Financia l red R 210, G 159, B 165 Orange Gold R 229, G 123, B 003 R 179, G 143, B 075 Level vooruit Level terug Doel herziening AWBZ is de (langdurige) zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden Hulp en ondersteuning door gemeente die past bij de persoonlijke omstandigheden van mensen Wijkverpleeg- kundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren. Voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben in de directe nabijheid. AWBZ ZVWWMOWLZ Het streven is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen met ondersteuning van de gemeente of zorg via de zorgverzekering.

4 100% tekst TEXT LEVELS Typ-tekst (18 pt.) 1 2 3 4  Bullet (18 pt.)  Sub-bullet (18 pt.) Tussenkopje (Blue, 20 pt.) Fuchsia R 193, G 086, B 131 Yellow Purple Blue Light Green RGB-KLEUREN Dark Green R 209, G 147, B 002 R 082, G 083, B 135 R 065, G 127, B 162 R 134, G 135, B 034 R 074, G 121, B 076 Financia l red R 210, G 159, B 165 Orange Gold R 229, G 123, B 003 R 179, G 143, B 075 Level vooruit Level terug Impact op stakeholders Een deel van de zorg gaat naar de basisverzekering wat gefinancierd moet worden uit de premie inkomsten. Klanten AWBZ cliënten vorig jaar moeten mogelijk naar een ander loket voor de zorg (of gemeente, of verzekeraar of zorgkantoor) Gemeenten Verantwoordelijk voor helpen van mensen bij de eerste (zorg) behoefte. Zorgaanbieders Doelmatigheid en kwaliteitseisen veranderen. Wijkverpleging gaat rol spelen in de 1e lijn zorg Verzekeraars Krijgen de verantwoordelijkheid voor kwaliteit, kosten en leveren van wijkverpleging, zintuigelijk gehandicapten zorg en langdurige GGZ.

5 De visie van Achmea op de 1e lijn is dat onze verzekerden meer in staat zijn en blijven de regie over hun eigen bestaan te voeren 5

6 100% tekst TEXT LEVELS Typ-tekst (18 pt.) 1 2 3 4  Bullet (18 pt.)  Sub-bullet (18 pt.) Tussenkopje (Blue, 20 pt.) Fuchsia R 193, G 086, B 131 Yellow Purple Blue Light Green RGB-KLEUREN Dark Green R 209, G 147, B 002 R 082, G 083, B 135 R 065, G 127, B 162 R 134, G 135, B 034 R 074, G 121, B 076 Financia l red R 210, G 159, B 165 Orange Gold R 229, G 123, B 003 R 179, G 143, B 075 Level vooruit Level terug Strategie, waar kan Achmea waarde toevoegen ? Afbouw intramurale capaciteit (extramuralisering) voor lage ZZP’s Wijkverpleging: transitie uurtje-factuurtje naar integrale verbetering Versterken materiele controle Cliëntplatform: direct contact met de klant via continue dialoog Terugdringen praktijkvariatie intramurale zorg Sterk sturen op kwaliteitsverbetering in de WLZ Onderdeel strategie

7 100% tekst TEXT LEVELS Typ-tekst (18 pt.) 1 2 3 4  Bullet (18 pt.)  Sub-bullet (18 pt.) Tussenkopje (Blue, 20 pt.) Fuchsia R 193, G 086, B 131 Yellow Purple Blue Light Green RGB-KLEUREN Dark Green R 209, G 147, B 002 R 082, G 083, B 135 R 065, G 127, B 162 R 134, G 135, B 034 R 074, G 121, B 076 Financia l red R 210, G 159, B 165 Orange Gold R 229, G 123, B 003 R 179, G 143, B 075 Level vooruit Level terug Cliëntenplatform is voor en door klanten en creëert daarmee voor Achmea en zorgaanbieders waardevolle inzichten Cliënten(platform) * Klant beoordeelt (elk kwartaal) de geleverde zorg en kwaliteit van leven De informatie van het platform helpt klanten bij het maken van keuzes Achmea Legt verbinding tussen kwaliteit en zorgpad van de klant Deelt kennis, houdt vinger aan de pols en signaleert goede lokale initiatieven Zorgaanbieder krijgt kwaliteitsinformatie en inzicht in totale zorgpad van klanten

8 Wijkverpleging: transitie uurtje-factuurtje naar integrale verbetering Wijkverpleegkundige indiceert Wijkverpleegkundige stelt samen met cliënt zorgplan op Samenwerking binnen medisch en tussen medisch en sociale domein => Huisarts en wijkverpleegkundige aan zet 8

9 Sterk sturen op kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg Ophalen klantervaringen Huidige kwaliteitsmetingen inzetten Terugdringen praktijkvariatie intramurale zorg Iedereen laten meeprofiteren van regionale verbeteringen 9

10 Wat is onze rol in Hollandscheveld? Voorbij het cliché van faciliteren Herkennen Verbinden Mede investeren

11 Voorbeelden vanuit Achmea wehelpen.nl – is opgericht door Achmea, BureauVijftig, CZ, PGGM, Rabobank, The Caretakers en vitavalley Deoplossingvan.nl – interpolis

12 12 De burger krijgt een centrale positie in het wijkteam

13 13 Kwaliteitssturing op basis van klantervaringen en zorginhoudelijke indicatoren Soort indicator Bron: CvZ, Zorgkaart Nederland, teamanalyse BeschikbaarToekomst Klantervaringen / kwaliteit van leven Zorginhoudelijk Aanbieders meten cliëntervaringen met CQ-index. Cliënten waarderen o.a. ervaren veiligheid, kwaliteit personeel en inspraak Op Zorgkaart Nederland beoordelen cliënten hun zorgaanbieder op punten als accommodatie, informatie, behandeling en medewerkers Programma Kwaliteit van Zorg ontwikkelt indicatoren voor ouderenzorg voortbouwend op kennis uit eerdere projecten (bijv. dementie) Voor gehandicaptenzorg richt KvZ zich op de ontwikkeling en inzet van instrumenten die kwaliteit van bestaan meten Aanbieders meten zorginhoudelijke indicatoren als medicijn- en valincidenten, beschikbaarheid van arts en verpleegkundige, depressieve symptomen en probleemgedrag Uitkomsten zijn beschikbaar op de website van CvZ Aansturen op uitgebreidere meting van zorginhoudelijke indicatoren, bijv. decubitus meting Meer objectieve metingen openbaar beschikbaar maken zoals IGZ- indicatoren en % dagbesteding; daarbij gebruik maken van platforms als Independer

14 14 Huisarts en wijkverpleegkundige aan zet Cliënten thuisverpleging vormen een kwetsbare populatie De cliënten doen ook veel beroep op andere medische voorzieningen: huisarts en ziekenhuiszorg: Lichte cliëntgroep heeft relatief veel zorg in WMO en ook zwaardere cliënten hebben enige WMO-zorg: samenwerking met gemeenten nodig Aanleiding Geef wijkverpleegkundige en huisarts de regie over het zorgproces, met prikkel tot strakke monitoring en doelmatige zorgverlening Uitvoering In periodiek overleg bespreken huisarts en wijkverpleegkundige de zware thuisverpleging cliënten Wijkverpleegkundige houdt zicht op care en overlegt met sociale wijkteam Huisarts voornaamste focus op de cure, bijv. bij opname in ziekenhuis Met totaalbeeld kunnen wijkverpleegkundige en huisarts zorg op cliëntniveau optimaal afstemmen Achmea ondersteunt met informatie over care gebruik in populatie en geeft prikkels om kwaliteit en doelmatigheid te verbeteren


Download ppt "Dorpen en zorg in Drenthe 1. 2 Inwoners:ca. 5,4 mln.Verzekerden: ca. 5 mln. ZorgkantoorZorgverzekeraar Zorgkosten: ca. 7 mld.Zorgkosten: ca. 10 mld. RepresentatieEigen."

Verwante presentaties


Ads door Google