De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van AWBZ naar Wlz Betekenis voor wooninitiatieven Themabijeenkomst platform wooninitiatieven 17 oktober 2015 Roland Beukers Directie langdurige zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van AWBZ naar Wlz Betekenis voor wooninitiatieven Themabijeenkomst platform wooninitiatieven 17 oktober 2015 Roland Beukers Directie langdurige zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Van AWBZ naar Wlz Betekenis voor wooninitiatieven Themabijeenkomst platform wooninitiatieven 17 oktober 2015 Roland Beukers Directie langdurige zorg

2 Visie op langdurige ondersteuning en zorg Uitgangspunten: 1.Uitgaan van wat mensen wel kunnen 2.Eerst kijken naar eigen mogelijkheden (al dan niet met behulp van hun eigen omgeving) 3.Voor wie niet meer zelfredzaam kan zijn, is er altijd ondersteuning of zorg (via gemeenten en zorgverzekeraars) 4.Mensen met behoefte aan permanent toezicht en/of 24-uurs zorg in de nabijheid recht op verblijf via Wet langdurige zorg (WLZ). Nota bene: Naast veranderingen op het gebied van zorg ook veranderingen op andere terreinen (vormen geen onderwerp van deze presentatie) 2

3 Wlz in vogelvlucht I 3 Verzekerde pakket is vergelijkbaar met de AWBZ Recht op integraal pakket Verblijf in een instelling Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging Behandeling −Wlz-behandeling −Algemene medische zorg voor cliënten in een instelling Vervoer voor begeleiding of behandeling Mobiliteitshulpmiddelen (2015/2016: gemeenten) Woningaanpassingen per (2015/2016: gemeenten) Logeren Overbruggingszorg, spoedzorg en partneropname blijft mogelijk

4 4 Wlz in vogelvlucht II Toegang is scherper Zorginhoudelijke criteria. Cliënten die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid hebben toegang tot de Wlz. GGZ-B valt na 3 jaar Zvw-behandeling onder de Wlz. Op termijn zorginhoudelijke criteria. LVG 1,2 die op grond van de Jeugdwet een behandeltraject met verblijf zijn gestart. Indicatiestelling Het CIZ bepaalt aard, inhoud en globale omvang (zorgprofiel), niet de uren (zorgzwaarte pakket). Aanbieders hebben geen rol meer bij de indicatiestelling. Indicatiebesluiten hebben (muv. SGLVG, LVG en GGZ-B) een onbeperkte geldigheidsduur

5 Wlz in vogelvlucht III Flexibele Zorglevering: Cliënt heeft keuze uit leveringsvormen (wettelijk verankerd): 1. zorg in natura met verblijf in een instelling 2. zorg in natura zonder verblijf in een instelling a.volledig pakket thuis (VPT) b.modulair pakket thuis (MPT) (voorheen functies en klassen) 3. persoonsgebonden budget (pgb) MPT kan gecombineerd worden met pgb Een cliënt kan met Wlz-zorg ‘thuis’ blijven wonen mits verantwoord en doelmatig 5

6 Wlz in vogelvlucht IV Uitvoering Verzekeraars meer ‘in de wind’: Doel is meer nadruk op kwaliteit en doelmatigheid bij uitvoering en meer ondersteuning voor cliënt. Instrumenten: Uitwerking zorgplicht in wet: tijdig en dichtbij Verantwoordelijk voor (onafhankelijke) cliëntondersteuning Voorkeur van cliënten wordt belangrijker bij zorginkoop Minister kan regels stellen over zorgbemiddeling, zorginkoop en kwaliteit 6

7 Wlz in vogelvlucht V Bekostiging 2015-2016: ZZP’s. Deze zijn gekoppeld aan CIZ zorgprofielen Naast ZZP’s toeslagen in bekostiging (o.a. voor ademhalingsondersteuning, gespecialiseerde epilepsiezorg) Meerzorg mogelijk in alle leveringsvormen indien zorgbehoefte substantieel hoger is dan is opgenomen in het hoogste ZZP Specifiek voor pgb gefinancierde wooninitiatieven toeslag op pgb (ongeveer € 4.000 per cliënt per jaar) budgetgarantie voor zittende bewoners met pgb 7

8 8

9 Veranderingen voor Cliënten Meer kwaliteitswaarborgen bij zorg thuis Cliëntondersteuning Meer ruimte voor zorg op maat. Gesprek met zorgaanbieders PGB, VPT en MPT gelijkwaardige leveringsvorm Invloed op beleid verzekeraar Zorgplanbespreking in AMVB verankerd Meer aandacht voor kwaliteit en zorgbemiddeling Gevarieerd aanbod aan zorg Mantelzorg is gespreksonderwerp 9

10 Wlz als fundament voor vernieuwing Vernieuwing niet altijd met wetsartikelen “te regelen” maar vraagt wel om actie. Gewerkt wordt aan de volgende documenten: Vernieuwingsagenda Wlz Toekomstagenda Pgb Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg 10

11 VRAGEN ? rm.beukers@minvws.nl 11


Download ppt "Van AWBZ naar Wlz Betekenis voor wooninitiatieven Themabijeenkomst platform wooninitiatieven 17 oktober 2015 Roland Beukers Directie langdurige zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google