De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Specialistische Jeugdzorg Bestuurlijke conferentie jeugdzorg Gelderland 23 mei Bert Frings Wethouder Zorg en Welzijn, gemeente Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Specialistische Jeugdzorg Bestuurlijke conferentie jeugdzorg Gelderland 23 mei Bert Frings Wethouder Zorg en Welzijn, gemeente Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Specialistische Jeugdzorg Bestuurlijke conferentie jeugdzorg Gelderland 23 mei Bert Frings Wethouder Zorg en Welzijn, gemeente Nijmegen

2 ondersteuning en hulp dichter bij mensen, in de wijken, op de vindplaatsen en met het sociale netwerk; mandaat voor inzetten van ondersteuning en hulp ligt bij de gemeente via gebiedsgebonden wijkteams (en zo veel mogelijk indicatie-vrij); ondersteuning en hulp in de gehele range van licht naar zwaar is nodig, maar wel een focus op afbouw van de zware specialistische hulp; nadruk op de inzet van zware specialistische hulp alleen als het echt nodig is en met veel oog voor de afschaling; tijdens de inzet van de zware hulp, blijft de coördinatie bij het gezin en het wijkteam liggen, om bovengestelde doelen te kunnen bereiken en z.s.m. over te gaan tot het 'normale'. Stelling: Het is mogelijk om binnen 5 jaar tijd 50% minder zware specialistische jeugdzorg in te zetten dan nu. Gemeentelijke doelen transitie jeugdzorg

3 naast range van (lichte en zware) ondersteuning en hulp, ook functie 'beschikbaarheid' (ruimte voor consultatie, advies en lichte interventies in de wijken); bij de contractering van regionale / bovenregionale zorg willen we inzetten op (intersectorale) samenwerking en ontkokering, afbouw van residentiële voorzieningen, voorkeur voor ‘gezinsgerichte’ vormen (gezinshuis, pleegzorg boven 'klassieke' vormen van residentiële zorg), continuïteit en stabiele subsidierelaties; organisatie van lichte ondersteuning en hulp gebiedsgericht lokaal, zware specialistische hulp regionaal of bovenregionaal (schema z.o.z.); Stelling: Zorggarantie in 2015 voor bestaande cliënten kunnen gemeenten en instellingen prima zelf onderling regelen. Daar hoeft het Rijk geen regels voor op te stellen. Voornemens organisatie van jeugdzorg door gemeente

4 Vervolg Voornemens Lokaal (wijk/gebiedsgebonden) RegionaalBovenregionaal - Consultatie en advies, aansluitend op voorveld (CJG / wijkteams) - Observatie en Diagnostiek (O&D) (intersectoraal) - Ambulante jeugd- en opvoedhulp, GGz-hulp en LVG-begeleiding (groepsgericht en individueel) - Jeugdbescherming, jeugdreclassering en AMK/SHG - Pleegzorg - (Semi-)residentiële jeugdzorg, begeleid zelfstandig wonen, etc. - Intensieve gezinsondersteuning jeugdzorg, GGz en LVG - Crisishulpverlening jeugdzorg (spoedzorg) - Jeugdzorg-plus - Klinische langdurige GGz (> 1 jaar) - Orthopedagogische behandelcentra LVG-sector _____ - Kindertelefoon (landelijk) - Kenniscentra, etc. (landelijk)


Download ppt "Workshop Specialistische Jeugdzorg Bestuurlijke conferentie jeugdzorg Gelderland 23 mei Bert Frings Wethouder Zorg en Welzijn, gemeente Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google