De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 zorgENonderwijs…? ….zoon.wijs.EN.gered Perspectief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 zorgENonderwijs…? ….zoon.wijs.EN.gered Perspectief."— Transcript van de presentatie:

1 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 zorgENonderwijs…? ….zoon.wijs.EN.gered Perspectief van ouders/ leerlingen/cliënten op samenwerking zorg en onderwijs

2 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 Dank voor de uitnodiging Martin van de Lustgraaf (48)  Beleidsmedewerker PlatformVG : Onderwijs en Wmo – Ontwikkelaar Opsterk-programma – Ontwikkelaar Wajong: iKKansen programma  19 jaar ouders van kind met VG ondersteunt als consulent bij zorg/arbeid/onderwijs/integratie – /zeggenschap/sociale netwerken/Informele zorg  Laatste 4 jaar Lobby Passend Onderwijs Twitter: @platform_VG [onderwijs]

3 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 …over Zorg + Onderwijs  Gaat het ooit goed komen tussen die twee  Wat als er nog een derde bijkomt?  Waarom maakt men zo nodeloos ingewikkeld?  Kansen?  Pleidooi voor Erkenning van Strijdigheid, sterkere positie van ouders in de multiloog en  1 kind 1 plan

4 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 elkaar (niet) verstaan  #zorg = ??? (Zorg: ) => AWBZ gerelateerde handelingen (kddb) (Onderwijs:) => standaard van didactische pedagogische handelingen voor leerlingen die wat extra’s kunnen gebruiken

5 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 sp®aakverwarring Wat is een zorgplan? ONDERWIJStaal: = een plan waarin de samenwerkende besturen in de regio aangeven op welke wijze deze invulling geven aan de zorgplicht (inclusief zorgtoewijzing) ZORGtaal: = een persoonlijk plan voor de cliënt met ondersteuningsafspraken

6 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 …praat ik soms chinees?  Handelingsplan =  Handelingsgerichte diagnostiek =  Zorgprofiel =  Zorgleerlingen….  Ons kind goed in zijn vel en optimaal in ontwikkeling, en midden in de samenleving

7 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 Je zal anno nu die ouder zijn…  van ernstig meervoudig of complex gehandicapt kind op Kinderdagcentrum en op de lijst voor ontheffing van deleerplicht terwijl eigenlijk prima onderwijs zou kunnen krijgen, maar…. / – Manifest 2008 WEC-raad/VGN: werkgroep met helder aanbevelingen  van jongere (LVG) die binnenkort de schoolverlater is, maar waarvoor nog geen…. – voorlichtingsbijeenkomsten in de IKKANcampagne  Die te maken krijgt Pakketmaatregelen AWBZ / – Transitieproces  Rugzak afgepakt en Zwakke Positie bij de Zorgplicht voor Passend Onderwijs / – onderzoek van de Nationale Ombudsman / Manifest Instemmingsrecht / onderwijsrecht Lobby voor basiszorg, geschillenregeling en keuzevrijheid  Kennis van de doelgroep bij gemeenten lang niet op peil / – Wmoadviesraden / Opdekaart van de LFB/clientenbelang Utrecht  Uitwassen: – Andere Ouders die schoolverlaters, Wajongers maar vast van school halen uit voorzorg – Voorliggende voorzieningen – Scholen die aangeven geen ruimte te hebben voor je kind – Instellingen die de rekening voor dagbesteding bij ouders gaan neerleggen wanneer hun kind al onderwijs ontvangt – Bezuinigingen, kortingen op zaken die in transitie investeringen vragen / Stopdestapeling

8 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 Tournesol !  Samenw. KDV en Onderwijs / >>congres en werkgroep (WECraad/VGN)  Integraal Indiceren, Pilots (…)  Wajong ikkkan Voorlichtingsbijeenkomsten  Opsterk bijeenkomsten – inbreng cliënt ondersteuningsplan  Maatschappelijke, wetenschappelijke aandacht voor talent / toekomstgericht werken / eigen kracht / dialoog / netwerk

9 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 Iedereen bakt er echt al heel wat van… Dus alle waardering voor goede intenties en zorgen* maar…!!!  BV. NL leidt aan Verkokkering, allemaal de eigen keuken in en producten maken.  En die dan op tafel zetten….  En vanaf 2014….? Veel kapiteins op één schip vrezen wij..  Liever niet elkaar de wind uit de zeilen nemen.

10 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 ? Wraparoundcare ?  Keten wordt cirkel rond jongere, ketenpartners (versus geketende partners..)  Gezaghebbende Regie door medewerker die dicht bij het gewone leven staat (2014, gemeente)  Community based, dus multiloog met inbreng en regie van ouders/leerlingen/cliënten  Eén taal (ICF YC) Eén plan. ‘EINDE’ AAN DE VERKOKKERING

11 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 Kinderlijke logica voor volwassen problemen  …samen spelen samen delen,  De Drie Musketiers:...  ONDERWIJS: Weet meer (..) van/hoe Talentversterking en ontwikkeling !! ZORG: Weet meer (..) van /hoe emancipatie, regie van cliënt GEMEENTE!! Weet meer (..) van Burgerkracht en Burgerplannen. Wmo en jeugdzorg

12 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 Kansen voor verbeteringen  ICF YC taal!!!  Versterking van multiloog (community based) en burgerkracht daarbinnen  Casemanager/JongerenKrachtcoach of …die de betrokkenen bij elkaar brengt – 1 kind, 1 gesprek/multiloog – (1 regisseur) – 1 kind 1 plan

13 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 Samen vattend  Erken de taal/vak-stroef/strijdigheid en stem taal en diversiteit van competenties af op 1 plan. Simpel maar niet eenvoudig – Ontschotten, wegnemen remmende voorliggende strategiën en regelingen, - ICF YC taal / manifest  Organiseer vanuit principes van Wraparoundcare, met regie bij kenner van het gewone leven – 1 kind 1 plan / 1 multiloog / verbinder/levenscoach  Versterk/Herstel met ons de ouder/clientpositie in de dialoog, multiloog – Wettelijke verankering (die missen we in plan passend onderwijs en op andere fronten)

14 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 zorgENonderwijs…? ….zo.onwijs.(!)EN.gered Perspectief van ouders/ leerlingen/cliënten op samenwerking zorg en onderwijs

15 Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011


Download ppt "Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten op samenwerking onderwijs en zorg VGN Ledendag 13 oktober 2011 zorgENonderwijs…? ….zoon.wijs.EN.gered Perspectief."

Verwante presentaties


Ads door Google