De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2015….en dan? Informatie over werkprocessen voor aanbieders van hulp aan jeugd in de regio Zuidoost Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2015….en dan? Informatie over werkprocessen voor aanbieders van hulp aan jeugd in de regio Zuidoost Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 2015….en dan? Informatie over werkprocessen voor aanbieders van hulp aan jeugd in de regio Zuidoost Utrecht

2 Even voorstellen Machteld Koelewijn Regionaal procesmanager transitie jeugdzorg Regio Zuidoost Utrecht Uitvoeringsagenda 2014 Een greep uit de thema’s: Inkoop Financiën Regionale expertpool Sturing, monitoring en verantwoording Rechtspositie ouders en kinderen Clientparticipatie Organisatie ‘dwang en drang’ Communicatie

3 Agenda I. Toelichting op werkprocessen aan de hand van toegang II. Uitwisseling van informatie de basis voor uitvoering in de backoffice III. Clientparticipatie IV. Klachtenregeling(en) / regionale klachtencommissie

4 Toegang Medisch specialisten  verwijsbrief Dwang  bepaling jeugdhulp Internet  verzoek tot voorziening Lokale toegang  beschikking aan cliënt Loket Wijk (Wijk b.D)  dienstverleningsopdracht CJG (Zeist/ de Bilt) aan gecontracteerde zorg- Servicepunt (UH) aanbieder (zorgtoewijzing) Sociaal team (Bunnik)

5 Toegang II Medische verwijzers  verwijsbrief Zorgaanbieders: - Vragen om dienstverleningsopdracht bij gemeente - Melden aanvang zorg bij gemeente - Leveren zorg of voorziening - Melden mutatie of einde zorg - Sturen factuur

6 Toegang III Dwang  bepaling jeugdhulp Zorgaanbieders: - Ontvangen bepaling jeugdhulp via SAVE-team - Ontvangen dienstverleningsopdracht van gemeente - Leveren zorg of voorziening - Melden mutatie of einde zorg - Sturen factuur

7 Toegang IV Internet  verzoek tot hulp/ voorziening Lokale toegang  registreren hulpvraag/ uitvoeren intake/ opstellen ondersteunings- plan/ inzetten hulp en zorg Zorgaanbieders: - Ontvangen dienstverleningsopdracht van gemeente - Melden aanvang zorg - Leveren zorg of voorziening - Melden mutatie of einde zorg - Sturen factuur

8 Werkprocessen Beschikken Zorgtoewijzing/ dienstverleningsopdracht Registreren Leveren Declareren Betalen Verantwoorden

9 Uitwisseling van informatie Digitaal berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet via VECOZO en gemeentelijk gegevensknooppunt waarop ICT (backoffice) applicaties van gemeenten worden aangesloten. Berichtenverkeer tav: toewijzing/dvo, declaratie, aanvang en beëindiging, mutatie en declaratie. Zorgaanbieders: VECOZO (AGB-code noodzakelijk) Gemeente: Gemeentelijk gegevensknooppunt (GGK)  Uitzondering: provinciale jeugdzorgaanbieders.

10 Clientparticipatie Uitgangspunt ‘lokaal wat lokaal kan’ vormt het vertrekpunt. Kennis wordt gedeeld op (boven)regionaal niveau. Vertrekpunt 2015: JIJ-Utrecht krijgt opdracht om invulling te geven aan medezeggenschap en zeggenschap van clientenraden binnen de zorginstelling (=wettelijke verplichting). Overige taken van JIJ-Utrecht zijn vanaf 2015 onderdeel van de lokale infrastructuur en worden daar vormgegeven. Regionale actie 2015: cliënt-ervaringsonderzoek (in ontwikkeling via VNG/VWS)

11 Klachtenregeling Klachtencommissie Jeugdzorg Utrecht (KJU) = begrotingsgefinancierde jeugdzorg Klachtencommissie (intern/ extern) = KmB en J-GGZ Inzet 2015: - Regionale (externe) klachtencommissie jeugd (klachten binnen vrijwillig kader) - Voortzetting KJU (klachten binnen gedwongen kader) - GGZ in geval van BOPZ naar de GGZ-sector - Gehandicaptensector naar klachtencommissie (VGU) - Landelijk werkende ombudsman


Download ppt "2015….en dan? Informatie over werkprocessen voor aanbieders van hulp aan jeugd in de regio Zuidoost Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google