De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met elkaar voor elkaar Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam Woensdag 22oktober 2014 Gemeente Nieuwegein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met elkaar voor elkaar Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam Woensdag 22oktober 2014 Gemeente Nieuwegein."— Transcript van de presentatie:

1 Met elkaar voor elkaar Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam Woensdag 22oktober 2014 Gemeente Nieuwegein

2 Met elkaar voor elkaar Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam Presentatie integrale brede toegang Jan van Gorp

3 Met elkaar voor elkaar Uitgangspunten Gezond leven bevorderen Gelijkwaardigheid creëren Zelfredzaamheid versterken Participatie stimuleren Laagdrempelige toegang Sociale samenhang Effectieve en efficiënte ondersteuning

4

5 Met elkaar voor elkaar Integrale brede toegang Inwoner: Zoekt op de digitale sociale kaart Mailt naar één emailadres Belt één telefoonnummer Brede toegang Loopt binnen bij een van de vijf Wijkservicepunten in de buurt

6 Met elkaar voor elkaar Integrale brede toegang Professional / verwijzer / vrijwilliger: Zoekt op de digitale sociale kaart Mailt naar emailadres van Sociale Wijkteam of medewerker SWT Belt telefoonnummer van SWT of rechtstreeks met medewerker SWT

7 Met elkaar voor elkaar Partners voor signaleren / verwijzen Werk en Inkomen lekstroom Jeugd GezondheidsZorg 0-19 Huisartsen Ziekenhuizen Scholen: IB-ers; leerplichtambtenaren Wijk: jongerenwerkers Fysiotherapeuten / tandartsen Politie (zorgmeldingen) Vrijgevestigde professionals Etc.

8 Met elkaar voor elkaar Digitale sociale kaart Één geïntegreerde kaart voor de 3 decentralisaties 3 zoekwegen Vraagverhelderingsboom Slim zoeken op onderwerp Zoekmachine  naam intypen Taal, lettergrootte, spraakfunctie instellen Email naar Sociale Wijkteam

9 Waar staan we nu? Met elkaar voor elkaar Digitale sociale kaart: Plan van eisen is opgesteld met inwoners en professionals 7 oktober presentatie aan panel van inwoners en professionals leverancier gecontracteerd Testen door inwoners en professionals 13 december lancering

10 Met elkaar voor elkaar Telefonische toegang Één telefoonnummer Medewerker/vrijwilliger Wijkservicepunt neemt op Beantwoord informatie en adviesvragen Verbindt maatwerkvragen door naar het Sociale Wijkteam Acute vragen  telefoonnummers belangrijke aanbieders

11 Uitgangspunten wijkservicepunt Met elkaar voor elkaar Fysiek inlooppunt In elke woonservicezone Voor alle inwoners laagdrempelig

12 Met elkaar voor elkaar Wijkservicepunt In iedere woonservicezone 1 Wijkservicepunt Buurtplein Zuidoost GHC Roerdomp Buurtplein Batau Gezondheidscentrum Mondriaan Galecop?

13 Samenwerking met professionals / vrijwilligers Met elkaar voor elkaar Doel: gezamenlijke afspraken met professionals in de wijk over: Signaleren in de Brede toegang Consulteren in de Brede toegang Versterken eigen kracht Uitvoeren van arrangementen Coördinatie en regie

14 Met elkaar voor elkaar Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam Sturing en organisatie Wethouder Hans Adriani

15 Met elkaar voor elkaar Positie Sociale Wijkteams Onderdeel Brede toegang (toegelicht) Schakelpunt tussen: Algemene voorzieningen Maatwerk- en individuele voorzieningen Toegangspoort tot: Maatwerk- en individuele voorzieningen

16 Met elkaar voor elkaar Functies Sociale Wijkteam Kortdurende interventie en gesprek Substitutie en nieuwe arrangementen Coördinatie en regie Beschikking maatwerk- en individuele voorzieningen

17 Met elkaar voor elkaar Sociale Wijkteam Invulling op basis van advies Vilans Medewerkers met als aandachtsgebied een van de leefgebieden: Welzijn Participatie Inkomen Wonen Zorg

18 Met elkaar voor elkaar Samenstelling Sociale Wijkteam Deelnemers Sociale Wijkteam Vaste leden (stellen beschikking op) Welzijnscoach Algemeen maatschappelijk werk Jeugd Maatschappelijk Werk Woonmaatschappelijk Werk WMO-consulent Wijkverpleegkundige

19 Met elkaar voor elkaar Samenstelling Sociale Wijkteam Agendaleden Sociale Wijkteam: Generalist van WIL Vrijwilligerscoördinator Clientondersteuner MEE

20 Met elkaar voor elkaar Taakafbakening Sociale Wijkteam Kortdurende interventies: Interventie en analyse loopt parallel 1-5 gesprekken Meer gesprekken kan, als: - nodig voor beter plan - afronding interventie - max. 10 gesprekken

21 Met elkaar voor elkaar Taakafbakening SWT - Backoffice SWT Keukentafelgesprek  ondersteuningsplan Maatwerkinterventie starten Ondersteuningsplan basis opstellen beschikking  gaat naar backoffice Backoffice Rechtmatigheidstoets Administratieve afhandeling

22 Met elkaar voor elkaar 4 soorten beschikkingen Maatwerk Wmo door SWT Individuele voorziening Jeugd door SWT Woningurgentie door SWT Werk & Inkomen door WIL

23 Met elkaar voor elkaar Heb je een klacht? Klachtenregeling Ombudsfunctie als intermediair (gemeente) Beroep en bezwaarprocedure (gemeente)

24 Met elkaar voor elkaar Sociale Wijkteam en inkoop Inkoop maatwerkvoorzieningen in regio SWT en inwoner en Welzijn-zorg arrangementen Nieuwe marktvraag voorzieningen 2015 Inkoop nieuwe voorzieningen 2016

25 Met elkaar voor elkaar Sociale Wijkteam en sturing Ingrijpen in klantstromen naar 2 e lijn Onafhankelijke afweging Stichting Sociale Wijkteams Kwartiermaker benoemd 1-1-2015 3 SWT’s operationeel

26 Met elkaar voor elkaar Partners voor consultatie Lokale experts Deskundigen van organisaties binnen Nieuwegein: POH-er Orthopedagoog Psycholoog Kinderarts Geriater Verpleegarts E.a. Regionaal specialisten netwerk Onderzoek Lekstroomgemeenten: Welke specialismen samen nodig t.b.v. vraag van inwoners Lekstroom?

27 Met elkaar voor elkaar Partners voor deelname aan arrangementen Inwoners en hun netwerk Vrijwilligers Aanbieders algemene voorzieningen Aanbieders Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Jeugdhulpaanbieders (Jeugdhulp) AWBZ-aanbieders

28 Met elkaar voor elkaar Vragen?


Download ppt "Met elkaar voor elkaar Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam Woensdag 22oktober 2014 Gemeente Nieuwegein."

Verwante presentaties


Ads door Google