De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam"— Transcript van de presentatie:

1 Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam
Met elkaar voor elkaar Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam Woensdag 22oktober 2014 Gemeente Nieuwegein

2 Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam
Met elkaar voor elkaar Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam Presentatie integrale brede toegang Jan van Gorp

3 Uitgangspunten Gezond leven bevorderen Gelijkwaardigheid creëren
Met elkaar voor elkaar Uitgangspunten Gezond leven bevorderen Gelijkwaardigheid creëren Zelfredzaamheid versterken Participatie stimuleren Laagdrempelige toegang Sociale samenhang Effectieve en efficiënte ondersteuning

4

5 Integrale brede toegang
Met elkaar voor elkaar Integrale brede toegang Inwoner: Zoekt op de digitale sociale kaart Mailt naar één adres Belt één telefoonnummer Brede toegang Loopt binnen bij een van de vijf Wijkservicepunten in de buurt

6 Integrale brede toegang
Met elkaar voor elkaar Integrale brede toegang Professional / verwijzer / vrijwilliger: Zoekt op de digitale sociale kaart Mailt naar adres van Sociale Wijkteam of medewerker SWT Belt telefoonnummer van SWT of rechtstreeks met medewerker SWT

7 Partners voor signaleren / verwijzen
Met elkaar voor elkaar Partners voor signaleren / verwijzen Werk en Inkomen lekstroom Jeugd GezondheidsZorg 0-19 Huisartsen Ziekenhuizen Scholen: IB-ers; leerplichtambtenaren Wijk: jongerenwerkers Fysiotherapeuten / tandartsen Politie (zorgmeldingen) Vrijgevestigde professionals Etc.

8 Digitale sociale kaart
Met elkaar voor elkaar Digitale sociale kaart Digitale sociale kaart Één geïntegreerde kaart voor de 3 decentralisaties 3 zoekwegen Vraagverhelderingsboom Slim zoeken op onderwerp Zoekmachine  naam intypen Taal, lettergrootte, spraakfunctie instellen naar Sociale Wijkteam

9 Waar staan we nu? Digitale sociale kaart:
Met elkaar voor elkaar Waar staan we nu? Digitale sociale kaart: Plan van eisen is opgesteld met inwoners en professionals 7 oktober presentatie aan panel van inwoners en professionals leverancier gecontracteerd Testen door inwoners en professionals 13 december lancering

10 Telefonische toegang Één telefoonnummer
Met elkaar voor elkaar Telefonische toegang Één telefoonnummer Medewerker/vrijwilliger Wijkservicepunt neemt op Beantwoord informatie en adviesvragen Verbindt maatwerkvragen door naar het Sociale Wijkteam Acute vragen  telefoonnummers belangrijke aanbieders

11 Uitgangspunten wijkservicepunt
Met elkaar voor elkaar Uitgangspunten wijkservicepunt Fysiek inlooppunt In elke woonservicezone Voor alle inwoners laagdrempelig

12 Wijkservicepunt In iedere woonservicezone 1 Wijkservicepunt
Met elkaar voor elkaar Wijkservicepunt In iedere woonservicezone 1 Wijkservicepunt Buurtplein Zuidoost GHC Roerdomp Buurtplein Batau Gezondheidscentrum Mondriaan Galecop?

13 Samenwerking met professionals / vrijwilligers
Met elkaar voor elkaar Samenwerking met professionals / vrijwilligers Doel: gezamenlijke afspraken met professionals in de wijk over: Signaleren in de Brede toegang Consulteren in de Brede toegang Versterken eigen kracht Uitvoeren van arrangementen Coördinatie en regie

14 Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam
Met elkaar voor elkaar Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam Sturing en organisatie Wethouder Hans Adriani

15 Positie Sociale Wijkteams
Met elkaar voor elkaar Positie Sociale Wijkteams Onderdeel Brede toegang (toegelicht) Schakelpunt tussen: Algemene voorzieningen Maatwerk- en individuele voorzieningen Toegangspoort tot:

16 Functies Sociale Wijkteam
Met elkaar voor elkaar Functies Sociale Wijkteam Kortdurende interventie en gesprek Substitutie en nieuwe arrangementen Coördinatie en regie Beschikking maatwerk- en individuele voorzieningen

17 Sociale Wijkteam Invulling op basis van advies Vilans
Met elkaar voor elkaar Sociale Wijkteam Invulling op basis van advies Vilans Medewerkers met als aandachtsgebied een van de leefgebieden: Welzijn Participatie Inkomen Wonen Zorg

18 Samenstelling Sociale Wijkteam
Met elkaar voor elkaar Samenstelling Sociale Wijkteam Deelnemers Sociale Wijkteam Vaste leden (stellen beschikking op) Welzijnscoach Algemeen maatschappelijk werk Jeugd Maatschappelijk Werk Woonmaatschappelijk Werk WMO-consulent Wijkverpleegkundige

19 Samenstelling Sociale Wijkteam
Met elkaar voor elkaar Samenstelling Sociale Wijkteam Agendaleden Sociale Wijkteam: Generalist van WIL Vrijwilligerscoördinator Clientondersteuner MEE

20 Taakafbakening Sociale Wijkteam
Met elkaar voor elkaar Taakafbakening Sociale Wijkteam Kortdurende interventies: Interventie en analyse loopt parallel 1-5 gesprekken Meer gesprekken kan, als: - nodig voor beter plan - afronding interventie - max. 10 gesprekken

21 Taakafbakening SWT - Backoffice
Met elkaar voor elkaar Taakafbakening SWT - Backoffice SWT Keukentafelgesprek  ondersteuningsplan Maatwerkinterventie starten Ondersteuningsplan basis opstellen beschikking  gaat naar backoffice Backoffice Rechtmatigheidstoets Administratieve afhandeling

22 4 soorten beschikkingen
Met elkaar voor elkaar 4 soorten beschikkingen Maatwerk Wmo door SWT Individuele voorziening Jeugd door SWT Woningurgentie door SWT Werk & Inkomen door WIL

23 Heb je een klacht? Klachtenregeling
Met elkaar voor elkaar Heb je een klacht? Klachtenregeling Ombudsfunctie als intermediair (gemeente) Beroep en bezwaarprocedure (gemeente)

24 Sociale Wijkteam en inkoop
Met elkaar voor elkaar Sociale Wijkteam en inkoop Inkoop maatwerkvoorzieningen in regio SWT en inwoner en Welzijn-zorg arrangementen Nieuwe marktvraag voorzieningen 2015 Inkoop nieuwe voorzieningen 2016

25 Sociale Wijkteam en sturing
Met elkaar voor elkaar Sociale Wijkteam en sturing Ingrijpen in klantstromen naar 2e lijn Onafhankelijke afweging Stichting Sociale Wijkteams Kwartiermaker benoemd SWT’s operationeel

26 Partners voor consultatie
Met elkaar voor elkaar Partners voor consultatie Lokale experts Deskundigen van organisaties binnen Nieuwegein: POH-er Orthopedagoog Psycholoog Kinderarts Geriater Verpleegarts E.a. Regionaal specialisten netwerk Onderzoek Lekstroomgemeenten: Welke specialismen samen nodig t.b.v. vraag van inwoners Lekstroom?

27 Partners voor deelname aan arrangementen
Met elkaar voor elkaar Partners voor deelname aan arrangementen Inwoners en hun netwerk Vrijwilligers Aanbieders algemene voorzieningen Aanbieders Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Jeugdhulpaanbieders (Jeugdhulp) AWBZ-aanbieders

28 Met elkaar voor elkaar Vragen?


Download ppt "Raadsinformatie avond Sociale Wijkteam"

Verwante presentaties


Ads door Google