De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dijkverbeteringsproject Grubbenvorst Informatieavond 15 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dijkverbeteringsproject Grubbenvorst Informatieavond 15 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Dijkverbeteringsproject Grubbenvorst Informatieavond 15 februari 2016

2 Guido Toirkens – Omgevingsmanager WPM

3 Programma informatieavond Grubbenvorst 19:30 – 20:15: Presentatie dijkverbetering Grubbenvorst 20:15 – 20:30: Behandeling van algemene vragen 20:30 – 21:00: Gelegenheid bekijken tekeningen en mogelijkheid stellen individuele vragen

4 ReinDupont – Lid dagelijks bestuur WPM

5 Waarom dijkverbetering? Aanleg nooddijken ‘93-’95 Primaire waterkeringen Bescherming van 1:250

6 Techniek Suan Pwa - technisch manager WPM

7 Ontwerp van de dijkverbetering

8 Vragen Vragen? Hoe hoog en waar komt de dijkversterking? Hoe ziet een dijkversterking eruit? Hoe vindt het ontwerp plaats? Dijken, damwanden en welke maatregelen nog meer? Hoe nu verder? Wanneer wordt de dijk aangelegd en wat betekent het voor ons?

9 Waterkering tracé Grubbenvorst

10 Ontwerp van de dijkversterking Hoe ziet een dijkversterking eruit?

11 Normprofiel

12 Ontwerp van de dijkversterking Binnendijkse of buitendijkse versterking?

13 Normprofiel

14 Ontwerp van de dijkversterking Hoe vindt ontwerp plaats?

15 Faalmechanismen

16 Ontwerp van de dijkversterking Dijken, damwanden en wat nog meer ?

17 Ontwerp van de dijkversterking

18 Vragen Hoe nu verder? Wanneer wordt dijk aangelegd en wat betekent het voor ons?

19 Omgeving Guido Toirkens- omgevingsmanager WPM

20 Planning dijkversterking 2014 – 2018 2014/2015onderzoeken + variantenstudie + def. ontwerp 2016projectplan Ww + inspraak + vergunningen 2016/2017 grondverwerving + bestek + aanbesteding 2017/2018uitvoering

21 Procedure Projectplan Waterwet Vaststelling ontwerpprojectplan Waterwet door WPM, voorzien in Q2 2016 Ontwerpprojectplan + ontwerpvergunningen gedurende 6 weken ter visie met mogelijkheid indienen zienswijze Verwerken zienswijzen en vaststellen definitief projectplan door WPM (max. 12 weken) Besluit goedkeuring projectplan door GS Provincie, (max. 13 weken) Beroepstermijn 6 weken, mogelijkheid beroep Crisis- en herstelwet, Raad van State (6 maanden)

22 Compensatie nadeel Verzoek tot schadevergoeding bij het waterschap op grond van artikel 7.14 van de Waterwet Schadevergoeding voor zover schade redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste van belanghebbende behoort te blijven Regeling “verordening bestuurscompensatie WPM” van toepassing, ook te raadplegen via de website van WPM Voorbeelden van mogelijke schade: Waardevermindering van gronden en opstallen Inkomensschade t.g.v. uitvoering werkzaamheden

23 Grondverwerving/zakelijk recht /gebruik Te verwerven gronden t.p.v. kernzone dijk Zakelijk recht (opstal) t.p.v. damwand en klei-inkassing Tijdelijk gebruiksrecht gronden t.p.v. werkterrein

24 Opperdonkse Veldweg – voor dijkversterking Opperdonkse Veldweg – na dijkversterking Pastoor Kerboschlaan – voor dijkversterking Pastoor Kerboschlaan - na dijkversterking Visualisatie voorbeeld 1

25 Dijkverbeteringsproject Grubbenvorst Vragen?


Download ppt "Dijkverbeteringsproject Grubbenvorst Informatieavond 15 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google