De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond grondverwerving ten behoeve van de Omlegging A9 Badhoevedorp Badhoevedorp 8 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond grondverwerving ten behoeve van de Omlegging A9 Badhoevedorp Badhoevedorp 8 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond grondverwerving ten behoeve van de Omlegging A9 Badhoevedorp
Badhoevedorp 8 oktober 2008

2 Programma Opening Bart Spaargaren 2. Introductie cluster Vastgoed: Cor Visser en Yvonne IJlstra 3. Presentatie Verwerving Yvonne IJlstra 4. Vragen? 5. Pauze 6. Gelegenheid tot het informeel stellen van vragen

3 Algemeen Procedure verwerving
Planning verwerving in relatie tot Tracéwet procedure Anticiperende verwerving Minnelijke verwerving tegen onteigeningsvergoeding Administratieve onteigening Gerechtelijke onteigening BBV T.Y.IJlstra-Roosendaall

4 Planning Verwerving op bepaalde ijkpunten dwingend gekoppeld aan Tracéwet

5 Anticiperende verwerving
Vooruitlopend op het Standpunt van de Minister of Ontwerp Tracé Besluit (OTB) Aankoop tegen de onderhandse verkoopwaarde Vergoeding voor het raadplegen van een deskundige Binnen dit project vroeg onderhandelen. Taxatie op anticiperende basis Taxatie op onteigeningsbasis BBV T.Y.IJlstra-Roosendaall

6 Minnelijke verwerving tegen onteigeningsvergoeding
Mogelijk op moment van Standpunt van de Minister Aankoop tegen onteigeningsvergoeding: Vermogensschade Financieringsschade Eventueel inkomensschade Bijkomende vergoedingen Bijdrage in de kosten van deskundige bijstand. BBV T.Y.IJlstra-Roosendaal

7 Administratieve onteigening
Procedure wordt voorbereid na ter visie legging OTB Gebeurt deels parallel aan de minnelijke verwerving Ter visie legging niet eerder dan nadat het Tracé Besluit (TB) is vastgesteld En nadat er redelijk doch vruchteloos is onderhandeld Doel: Het verkrijgen van een Koninklijk Besluit tot Onteigening Wordt verkregen 6 maanden na einde ter visie legging. BBV T.Y.IJlstra-Roosendaal

8 Gerechtelijke onteigening
Niet eerder dan nadat het Koninklijk Besluit tot Onteigening is verkregen Start met een dagvaarding Ongeveer 6 maanden na dagvaarding kan er een vonnis tot onteigening zijn Door inschrijving van dit vonnis in de Openbare Registers van het Kadaster wordt de Staat eigenaar Daarna wordt verder geprocedeerd over de door de Staat te betalen schadevergoeding. BBV T.Y.IJlstra-Roosendaal

9 VRAGEN ?

10


Download ppt "Informatieavond grondverwerving ten behoeve van de Omlegging A9 Badhoevedorp Badhoevedorp 8 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google