De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 2 Periode 1 KOP 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 2 Periode 1 KOP 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Thema 2 Periode 1 KOP

2 Effectief leren en directe instructie

3 Welkom Terugblik maandag 1 september Huishoudelijke mededelingen
Regels / afspraken Rooster Themabijeenkomsten Onderwijskundige theorie Voorbereiding GKB Verwerking theorie

4 Leerdoelen voor deze les
De student kan de zes sleutelbegrippen van effectief leren benoemen. De student kan uitleggen welke functie de sleutelbegrippen vervullen in het leerproces. Leerdoelen voor deze les De student kan in een videofragment de aan- of afwezigheid van de sleutelbegrippen vaststellen. De student kan beargumenteren welke docentgedragingen al dan niet bijdragen aan de realisatie van de sleutelbegrippen.

5 Leerdoelen checken 1. Effectief leren wordt gekenmerkt door zes sleutelbegrippen. Noteer deze zes begrippen. 2. Zichtbaarheid van het leren wil zeggen dat: a. leerprocessen van leerlingen zichtbaar en hoorbaar zijn b. alle leerlingen naar het bord kijken c. er door de docent met beeldmateriaal wordt gewerkt d. de leerdoelen voor de leerlingen zichtbaar en hoorbaar zijn 3. Ebbens & Ettekoven (2013) onderscheiden drie vormen van leren. Beschrijf deze drie vormen van leren. 4. Zet onderstaande leeractiviteiten in volgorde van lagere- naar hogere orde leeractiviteiten. Creatief toepassen, begrijpen, integreren, onthouden .

6 Op zoek naar antwoorden………..
Hoe kan je kwalitatief goed onderwijs realiseren? Welke factoren zijn van invloed op het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen? Wat kun je als docent doen om leerlingen beter te laten leren?

7 Het onderzoek van John Hattie
Visible Learning, a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (2009) Meest omvangrijke en recente inventariserende en vergelijkende studie naar sleutelfactoren die bijdragen aan het verhogen van leerprestaties / het leren van leerlingen. Uitkomsten uit diverse onderzoeken zijn beschreven aan de hand van 6 thema’s. Belangrijke bijdrage aan de discussie over “wat werkt” in de onderwijspraktijk

8 Zes centrale thema’s (John Hattie)
Het kind De thuisomgeving De school De leraar Het curriculum Onderwijsmethodieken

9 Wat: bedenken van factoren die het leren van leerlingen beïnvloeden.
Verwerkingsopdracht 1 Wat: bedenken van factoren die het leren van leerlingen beïnvloeden. Tijd: 15 minuten Hoe: in groepen van 4 studenten Uitkomst: een top 5 van factoren Klaar: uitwisselen top 5 met andere groep

10 Verwerkingsopdracht 1 Teken een cirkeldiagram waarin je een verdeling maakt van de zes genoemde thema’s die van invloed zijn op de leerresultaten / het leren van leerlingen. Beschrijf per thema een aantal bijbehorende factoren waarvan jullie denken dat deze invloed hebben op de leerresultaten / het leren van leerlingen. vb. thema thuisomgeving / factor ouderbetrokkenheid 3. Kom met je groepje tot een top-5 van factoren die volgens jullie de grootste invloed hebben op leerresultaten van leerlingen.

11 Conclusies Effectief leren omvat verschillende onderwijsstrategieën die bovengemiddeld effectief blijken als het gaat om meetbare (leer)restultaten (Ebbens & Ettekoven, 2013). “Niet wat leraren doen doet ertoe, maar wat zij leerlingen laten doen (Hattie, 2009). Wat LEERLINGEN doen maakt het grootste verschil. Leerlingen die actief bezig zijn met het zoeken, uitvinden, maken van dingen blijken de beste resultaten te boeken. De kwaliteit van docenten (in termen van goede leerresultaten) zit meer in wat zij leerlingen kunnen laten doen dan wat zij zelf doen.

12 Padlet

13 Effectief leren Kenmerken van effectief leren in de les
- Er kan effectief geleerd worden als er een positief leerklimaat heerst in de klas - Als de docent heldere uitleg en structuur geeft - Als het de docent lukt de leerlingen zichtbaar betrokken te laten zijn - Als leerlingen met leeractiviteiten zichtbaar bezig zijn om de inhoud eigen te maken Effectief leren wordt vormgegeven door de docent, maar de leerlingen maken het zichtbaar

14 Effectief leren Effectief leren richt zich op drie vormen van leren:
Leren gericht op beheersing en inzicht Leren gericht op beklijving Leren gericht op wendbaar gebruik De mate waarin docenten in staat zijn de sleutelbegrippen te realiseren in de les is bepalend bij het vormgeven van effectief leren.

15 Kijkopdracht: lesfragment Ralph
Noteer per sleutelbegrip zaken die je opvallen in de les van Ralph. Heldere structuur Juiste niveau Betekenis geven Individuele aanspreekbaarheid Zichtbaarheid leren/denken Motivatie Het fragment duurt ongeveer 10 minuten, daarna nog 3 minuten verwerkingstijd gevolgd door klassikale nabespreking Nabespreken inhoud van sleutelbegrippen

16 Lesfragment Ralph

17 Opdracht: observatieschema sleutelbegrip
Tijd: 30 minuten Hoe: in groepen van 3 studenten Hulp: artikel “handig observeren” van Thom Somers Uitkomst: een observatieschema voor 3 gekozen sleutelbegrippen Klaar: wissel de gemaakte observatieschema’s uit met een ander groepje en vergelijk deze.

18 Afsluiting

19 Thuiswerk Lezen week 1.3. Uitvoeren
Handboek voor leraren hoofdstuk 2.1, Effectief leren hoofdstuk 1 +2 Uitvoeren observatie aan de hand van observatieschema Voorbereiding thema 1.3 (zie wiki!!)


Download ppt "Thema 2 Periode 1 KOP 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google