De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kijkje in the Classroom Een andere kijk op (hoger) onderwijs: Het huiswerk samen maken in de klas en het bestuderen van de theorie met ICT buiten de les.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kijkje in the Classroom Een andere kijk op (hoger) onderwijs: Het huiswerk samen maken in de klas en het bestuderen van de theorie met ICT buiten de les."— Transcript van de presentatie:

1 Kijkje in the Classroom Een andere kijk op (hoger) onderwijs: Het huiswerk samen maken in de klas en het bestuderen van de theorie met ICT buiten de les.

2 Hand-out Deze presentatie is online (live) te volgen: ①Presentain.com of app ②Inloggen door PIN: ③Geen vragen tijdens de presentatie. Deze kunt u online stellen via Presentain. ①De antwoorden komen op mijn blog: leraarinopleiding.wordpress.com

3 Inhoud ①Inleiding ②Flipping the Classroom? ③Invloeden van FtC ④Onderzoeksvraag ⑤Methoden ⑥Resultaten ⑦Conclusie ⑧En nu verder?

4 Aanleiding 1 ICT in het onderwijs Scholen zijn op zoek naar mogelijkheden ICT werkgroep Probleem: deeltijdonderwijs minder contacttijd en niveauverschillen Lerarenopleiding Wiskunde Probleem bij kennisvak Analyse 1 :  Vermindering van aantal studenten in de les  Tegenvallende leerresultaten  Diversiteit tussen vol- en deeltijd studenten  Tempo- en niveauverschillen in de klas *afgelopen drie collegejaren

5 Flipping the Classroom 2 Bron: http://www.washington.edu/teaching/teaching-resources/flipping-the-classroom/ Flipped Mastery Model (Bergmann & Sams, 2013) Flipped the Classroom Model (Kennisnet, 2012)

6 Flipping the Classroom 2 Bron: http://www.washington.edu/teaching/teaching-resources/flipping-the-classroom/ Flipped Mastery Model (Bergmann & Sams, 2013) Flipped the Classroom Model (Kennisnet, 2012) Verkorte weergave van het ‘VOTERZ’-model (Klijs & Heimans, 2013) 1.(Voor)kennisoverdracht activeren adhv ICT (buiten de les) 2.Online testen van de opgedane kennis 3.Uitslag test verdeeld in groepen 4.Op (3) niveaus aan opdrachten werken in de klas 5.Presenteren van opdrachten (online)

7 Invloed 3 Kennisnet (2012) Juiste inzet van ICT zorgt voor in het primaire proces van leren voor:

8 Invloed 3 Kennisnet (2012) Zelfdeterminatie-theorie Deci & Ryan (2000) Juiste inzet van ICT zorgt voor in het primaire proces van leren voor:

9 4 Vraag Op welke wijze kan Flipping the Classroom (volgens de eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding wiskunde, cohort 2013-2014) bijdragen aan: -Bevorderen van motivatie -Verhogen van effectiviteit van het leerproces -hun (toekomstige) onderwijspraktijk

10 5 Methoden 1.Toepassing VOTERZ-model vol- en deeltijdstudenten = 70 studenten 2. Vragenlijsten -Wekelijks -Eindvragenlijst in week 8 (ter vergelijking) 3. Toetsresultaten -Eerste toets van dit jaar -Resultaten van vol- en deeltijd van vorig jaar (met dezelfde toets) 4. Logboeken -Voorbereiding -Soorten Activiteiten -Tijdsbesteding 1.Toepassing VOTERZ-model vol- en deeltijdstudenten = 70 studenten 2. Vragenlijsten -Wekelijks -Eindvragenlijst in week 8 (ter vergelijking) 3. Toetsresultaten -Eerste toets van dit jaar -Resultaten van vol- en deeltijd van vorig jaar (met dezelfde toets) 4. Logboeken -Voorbereiding -Soorten Activiteiten -Tijdsbesteding 2. Vragenlijsten -Wekelijks -Eindvragenlijst in week 8 (ter vergelijking) 3. Toetsresultaten -Eerste toets van dit jaar -Resultaten van vol- en deeltijd van vorig jaar (met dezelfde toets) 4. Logboeken -Voorbereiding -Soorten Activiteiten -Tijdsbesteding 2. Vragenlijsten -Wekelijks -Eindvragenlijst in week 8 (ter vergelijking) 3. Toetsresultaten -Eerste toets van dit jaar -Resultaten van vol- en deeltijd van vorig jaar (met dezelfde toets) 4. Logboeken -Voorbereiding -Soorten Activiteiten -Tijdsbesteding 3. Toetsresultaten -Eerste toets van dit jaar -Resultaten van vol- en deeltijd van vorig jaar (met dezelfde toets) 4. Logboeken -Voorbereiding -Soorten Activiteiten -Tijdsbesteding 3. Toetsresultaten -Eerste toets van dit jaar -Resultaten van vol- en deeltijd van vorig jaar (met dezelfde toets) 4. Logboeken -Voorbereiding -Soorten Activiteiten -Tijdsbesteding 4. Logboeken -Voorbereiding -Soorten Activiteiten -Tijdsbesteding 4. Logboeken -Voorbereiding -Soorten Activiteiten -Tijdsbesteding

11 6 Resultaten 2.Samenwerking Voltijd ervaart geen bedrage, deeltijd wel 2.Samenwerking Voltijd ervaart geen bedrage, deeltijd wel 1.Motivatie om naar de les te komen: Voltijd ‘moet’ aanwezig zijn Deeltijd wil het vak beheersen met medestudenten 1.Motivatie om naar de les te komen: Voltijd ‘moet’ aanwezig zijn Deeltijd wil het vak beheersen met medestudenten 3.Studenten kunnen zelfstandig (samen met studenten) aan de slag met opdrachten

12 6 Resultaten 4.Starttest geeft juiste niveau aan; zij kunnen zichzelf goed inschatten tov medestudenten 4.Starttest geeft juiste niveau aan; zij kunnen zichzelf goed inschatten tov medestudenten 5.Deeltijdstudenten werken liever samen met digitale instructie; Voltijdstudenten: werken liever zelfstandig 5.Deeltijdstudenten werken liever samen met digitale instructie; Voltijdstudenten: werken liever zelfstandig 6.Toetsresultaten Significant geen verschil; deeltijd presteert beter 6.Toetsresultaten Significant geen verschil; deeltijd presteert beter

13 6 Resultaten 7.Deeltijdstudenten geven aan FTC in de eigen onderwijspraktijk te willen uitproberen 2.Samenwerking Voltijd ervaart geen bedrage, deeltijd wel 2.Samenwerking Voltijd ervaart geen bedrage, deeltijd wel 1.Motivatie om naar de les te komen: Voltijd ‘moet’ aanwezig zijn Deeltijd wil het vak beheersen met medestudenten 1.Motivatie om naar de les te komen: Voltijd ‘moet’ aanwezig zijn Deeltijd wil het vak beheersen met medestudenten 3.Studenten kunnen zelfstandig (samen met studenten) aan de slag met opdrachten 4.Starttest geeft juiste niveau aan; zij kunnen zichzelf goed inschatten tov medestudenten 4.Starttest geeft juiste niveau aan; zij kunnen zichzelf goed inschatten tov medestudenten 5.Deeltijdstudenten werken liever samen met digitale instructie; Voltijdstudenten: werken liever zelfstandig 5.Deeltijdstudenten werken liever samen met digitale instructie; Voltijdstudenten: werken liever zelfstandig 6.Toetsresultaten Significant geen verschil; deeltijd presteert beter 6.Toetsresultaten Significant geen verschil; deeltijd presteert beter

14 7 Conclusies Onderzoeksvraag: Op welke wijze kan FTC bijdragen aan bevorderen van motivatie, verhogen van efficiëntie leerproces en eigen (toekomstige) onderwijspraktijk?

15 7 Conclusies 1. Studenten ervaren een actievere houding door FtC  a. voorbereid moeten zijn c. informatie terug te vinden b. beter voorbereidd. werken in de klas aan huiswerk 2. Deeltijdstudenten: Beter voorbereid de klas in  een betere samenwerking  Zorgt voor meer sociale verbondenheid 3. Studenten kunnen beter hun niveau bepalen en weten waar ze staan d.m.v. starttest en groepsopdrachten op niveau Onderzoeksvraag: Op welke wijze kan FtC bijdragen aan bevorderen van motivatie, verhogen van efficiëntie leerproces en eigen (toekomstige) onderwijspraktijk?

16 8 En verder? Bent u geïnteresseerd ????  Vertel het anderen…. kennis delen en uitwisselen!  Bekijk mijn blog voor het onderzoeksrapport…  Nodig mij uit om onze praktijkervaringen en Flipping the Classroom te laten zien! Ondertussen… … zijn de lerarenopleidingen bezig met Flipping the Classroom … verspreid ik mijn onderzoeksrapport … deel ik mijn ervaringen met andere VO- en hogescholen in Nederland … tijdens collegiale consultatie geef ik een presentatie aan de LERO … zijn er nog meer aanbevelingen voor HR en LERO (bv. open aanbod)

17 Stel uw vragen op Of kijk voor het onderzoek op leraarinopleiding.wordpress.com Dank voor… uw aanwezigheid en nieuwsgierigheid


Download ppt "Kijkje in the Classroom Een andere kijk op (hoger) onderwijs: Het huiswerk samen maken in de klas en het bestuderen van de theorie met ICT buiten de les."

Verwante presentaties


Ads door Google