De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengstgericht Engels in het basisonderwijs Dag 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengstgericht Engels in het basisonderwijs Dag 6"— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengstgericht Engels in het basisonderwijs Dag 6

2 Programma bijeenkomst 6
Terugkoppeling werkopdracht bij bijeenkomst 5 Actuele ontwikkelingen: opbrengstgericht werken met Engels HGW en OGW Engels in de eigen school Mini-presentaties Toelichting eindopdracht Wijs op de studentenhandleiding op ELO, waar de deelnemers het programma voor vandaag ook vooraf hadden kunnen bekijken. Licht toe dat het accent vandaag ligt op ‘schrijven’ en dus ook voor de eigen vaardigheid. Maar dat ook opnieuw het ‘spreken’ geoefend kan worden, op grond van behoeften in de groep. Als trainer probeer je deze bijeenkomst dus ook regelmatig Engelse uitdrukkingen op het bord / de flipover te schrijven, en stimuleer dat er in het Engels met elkaar wordt gecommuniceerd. Dat laatste vindt men lastiger dan Engels luisteren en spreken tegen de trainer. Een gerichte opdracht met elkaar in het Engels is al een stap verder, maar laat eens spontaan ‘English classroom speakimg’ toegepast worden, dus ook als men meningen uitwisselt, vraagt naar de pauzetijd e.d.

3 English time Classroom activities

4 Terugblik Wat hebben wij gedaan

5 Terugkoppeling De verwerkingsopdracht van de vijfde bijeenkomst was:
Voer een speciale lees- / schrijfbegeleiding uit aan een of enkele taalzwakke leerlingen. Maak daarvan een verslag en stop dat in je portfolio. We wisselen dit met elkaar uit. Laat het huiswerk met elkaar in drietallen bespreken. Het telkens terugkerende aandachtspunt ‘spreekvaardigheid’ kan dan natuurlijk geoefend worden op eigen niveau. Het gaat nu om de taalzwakke leerlingen, misschien zelfs dyslectische kinderen: wat hebben we eraan kunnen doen in de afgelopen weken? Dit is één van de onderdelen van de eindopdracht van de module. Laat er nu goed over doorpraten, en geef aan dat – als ze het slim aanpakken – hiermee meteen de basis voor dat stuk van de eindopdracht wordt gelegd (reflectie op de uitgevoerde activiteit). Na afloop van de groepsgesprekken worden plenair conclusies getrokken. Leid dat gesprek (grotendeels) in het Engels.

6 Actuele ontwikkelingen
Handelingsgericht werken is sinds enkele jaren een must. De invoering van de Wet Passend Onderwijs geeft een versterking van de aandacht voor HGW. Toetsen, observeren en het opstellen van groeps- en handelingsplannen zijn intussen normaal. Vraag: kunnen we het leerproces van kinderen ook voldoende begrijpen, bijvoorbeeld door diagnostische gesprekjes te voeren? Laat de deelnemers uitwisselen of ook het onderwijs in de Engelse taal voldoet aan de kenmerken van HGW: cyclisch-planmatig, met aanpassing van de instructie en oefenstof aan het niveau van het kind. De vraag hoort bij een recente stroming in het onderwijs ‘Visible learning’ van John Hattie. De trainer kan een youtube filmpje van John Hattie vertonen (ze zijn in het Engels), die aangeeft dat zijn jarenlang onderzoek aantoont dat leraren echt effectief onderwijs geven als ze het denk- en leerproces van kinderen zichtbaar kunnen maken, in toetsen (zie bijv. op ons terrein: de Language Ladder) en door middel van gesprekjes met kinderen waarin je ontdekt hoe ze denken en leren.

7 Visible Learning John Hattie
zijn jarenlang onderzoek aantoont dat leraren echt effectief onderwijs geven als ze het denk- en leerproces van kinderen zichtbaar kunnen maken, in toetsen en door middel van gesprekjes met kinderen waarin je ontdekt hoe ze denken en leren. https://www.youtube.com/watch?v=9ousr8uKosk

8 HGW en OGW Het streven naar een permanente verhoging van de prestaties van kinderen wordt steeds belangrijker gevonden in het onderwijsveld. Met opbrengstgericht werken. Het werken binnen het kunnen van het kind (HGW) Na een korte plenaire bespreking van de bovenste twee punten kan het derde punt als vraag voor drietallen worden meegegeven. Bedoeling: na een kwartier levert ieder drietal een flap aan waarop concreet staat wat OGW en HGW betekent voor het onderwijs in het Engels. Dit is een aanzet voor het laatste onderdeel van de eindopdracht van deze module: kom met aanbevelingen voor verbetering van het onderwijs in het Engels op de eigen school. Geef aan dat dit meteen gebruikt kan worden bij de eindopdracht van dit dagdeel.

9 HGW en OGW De combinatie HGW en OGW: ook het onderwijs in het Engels is daarmee gebaat. Hoe verbeter je het onderwijs in het Engels zodat het voldoet aan kenmerken van HGW en OGW?

10 Ontwikkelplan Welk doel wil ik bereiken:
Voor mezelf (eigen vaardigheid) Voor m’n groep? Voor de school? Hoe ga ik aan de slag om die doelen te bereiken? Wat en wie heb ik daarvoor nodig? Hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Hoe kom ik erachter of de doelen behaald zijn? Dit POP/PAP vloeit logisch voort uit de voorafgaande vragen. Het is ook meteen een onderdeel van de eindopdracht.

11 Eindopdracht Lever op de ELO een portfolio aan met:
De praktijkopdrachten van deze module Lesactiviteit (met reflectie) Lesactiviteit aan de hand van methode Stuk voor nieuwsbrief Engels en taalzwakke of dyslectische leerlingen Een niveaubepaling van je eigen taalvaardigheid op de Language Ladder (de 4 domeinen) aan het eind van de module, voorzien van een POP/PAP waarin je planmatig aan de slag gaat met verbetering van je eigen vaardigheid. Aanbevelingen voor de eigen school met betrekking tot opbrengstgericht onderwijs in de Engelse taal. Laat de studenten een termijn van 6 schoolweken nemen voor het inleveren van deze stukken. Alle opdrachten zijn aan bod gekomen in de module, het moet nu nog slechts goed worden beschreven en overzichtelijk ingeleverd.

12 Mini-Presentaties Your turn!
Zorg voor testopdrachten bij ieder van deze 4 vaardigheden, zodat de deelnemers aan de slag gaan met het (opnieuw) bepalen van hun vaardigheden. Het is de bedoeling dat ze een stand van zaken zien van hun niveau op elk van de 4 vaardigheden (zie de eindopdracht).

13 Afsluiting Evaluatie Afspraken
Evalueren, afspraak maken dat de eindopdrachten via de ELO aan de trainer worden gestuurd (dropbox op de ELO), en – mits binnen 6 schoolweken ingeleverd – dat ze dan binnen 3 weken van feedback worden voorzien via de ELO. Vervolgens elkaar bedanken en succes wensen.

14 Thank you


Download ppt "Opbrengstgericht Engels in het basisonderwijs Dag 6"

Verwante presentaties


Ads door Google