De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JE IMPACT ALS DOCENT Silvia van der Werve. BOEK: INLEIDING John Hattie Onderwijswetenschapper Nieuw Zeeland Onderzoek naar 816 meta-analyses van onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JE IMPACT ALS DOCENT Silvia van der Werve. BOEK: INLEIDING John Hattie Onderwijswetenschapper Nieuw Zeeland Onderzoek naar 816 meta-analyses van onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 JE IMPACT ALS DOCENT Silvia van der Werve

2 BOEK: INLEIDING John Hattie Onderwijswetenschapper Nieuw Zeeland Onderzoek naar 816 meta-analyses van onderzoek naar effecten in onderwijs: in totaal over 62.169 studies met ruim 83 miljoen deelnemers Belangrijkste uitkomst: 150 factoren die invloed uitoefenen op het leren, gerangschikt naar effect om beter te gaan leren

3 Inleiding op effect op leren Onderzoek naar effectgroottes leert dat ongeveer 95% van wat leraren doen een positief effect heeft.

4 Korte introductie door John Hattie https://www.youtube.com/watch?v=QC_8_EdydbY

5 Effect op leren Er is bijna altijd bewijs te vinden dat iets impact heeft op leren – de belangrijkste vraag is hier: Hoe groot is de impact op het leren? Een effectgrootte van 0.40 is het gemiddelde en/of typische effect. Dit is het minimum dat we zouden moeten verwachten. Als je geen gemiddelde van 0.40 of hoger hebt, dan moet er wat veranderen!

6 Oefening Wat heeft op de lijst hiernaast een hoge, middelgrote of lage impact op leren? Tip: er zijn elf hoge, negen gemiddelde en tien lage invloeden.

7 Antwoorden

8 2 belangrijkste conclusies uit zijn onderzoeken visible teaching – visible learning

9 Docenten maken het verschil! Hattie heeft de volgende kenmerken ontdekt bij docenten met een hele hoge impact op het leren van studenten. Deze docenten: 1.…weten hun vakinhoud op verschillende manieren over te brengen, passend bij de leerbehoefte van de student. Ze kunnen hier bewust in differentiëren. 2.…creëren een sfeer van vertrouwen, waarin studenten fouten durven en mogen maken. 3.…zien de ontwikkeling van iedere student bij zijn competentieontwikkeling en geven hierop feedback. 4.…geloven dat alle studenten de succescriteria (leerdoelen) kunnen behalen. Ze hebben hoge verwachtingen van de student. 5...hebben een grote mate van impact op de leerresultaten en leerhouding van studenten.

10 Het eigen leerproces kunnen beoordelen, is het allerbelangrijkste om de leerprestaties te verhogen! Wat zijn de kenmerken van een leerling die zijn eigen prestaties kan beoordelen? –studenten die inzicht hebben in hun eigen leren en hun volgende leerstappen (zelf) kunnen plannen –studenten die actief leren en betrokken zijn bij hun leerproces –studenten die a.d.h.v. hun resultaten hun leren evalueren en de volgende stappen in hun leerproces plannen –studenten die het leerdoel van elke les begrijpen –studenten die de succescriteria gebruiken om te beoordelen of ze hun leerdoelen hebben gehaald –studenten die een antwoord kunnen formuleren op: –Waar ga ik heen? –Hoe sta ik ervoor? –Wat is de volgende stap? Hoe help je studenten hun eigen leraar te worden?

11 CONTACT Silvia van der Werve Docent AFM 088 525 6749 s.vanderwerve@avans.nl www.facebook.com/avans www.twitter.com/AvansHogeschool Gebruikte bronnen in deze presentatie: www.bazalt.nl https://www.youtube.com/watch?v=QC_8_EdydbY Boek: Leren zichtbaar maken; John Hattie; 2014, 3 e druk; ISBN:978-94-6118-204-3 Meer informatie (oa): https://www.youtube.com/watch?v=rzwJXUieD0U https://www.youtube.com/watch?v=5WSTcVDwH3s http://bazalt.nl/expertise-hattie-leren-zichtbaar-maken/in-de-media


Download ppt "JE IMPACT ALS DOCENT Silvia van der Werve. BOEK: INLEIDING John Hattie Onderwijswetenschapper Nieuw Zeeland Onderzoek naar 816 meta-analyses van onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google