De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Floris Radewijnszschool februari 2016 Informatie avond voor ouders Opbrengstgericht werken en het leerlingvolgsysteem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Floris Radewijnszschool februari 2016 Informatie avond voor ouders Opbrengstgericht werken en het leerlingvolgsysteem."— Transcript van de presentatie:

1 Floris Radewijnszschool februari 2016 Informatie avond voor ouders Opbrengstgericht werken en het leerlingvolgsysteem

2 Over 45 minuten Weet u wat een leerlingvolgsysteem is. Weet u wat handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken is. Weet u wat opbrengstgericht werken in de klas voor uw kind betekent.

3 LVS Leerling Volg Systeem Esis Groepsplannen - Groepsoverzichten Handelingsplannen Observaties Gespreksverslagen Methodegebonden toetsen CITO SCOL Kleuterplein

4 Kleuters Zie vorige dia m.u.v. methodetoetsen Kleuterplein Methode met een observatieprogramma Klassenmap met een bladzijde per kind Screening januari van groep 2: opsporen risicolezers Cito Taal en Rekenen E1-M2 en E2 Interventie groepjes: VLG - TG - PG en Bouw!

5 Uw kind in beeld  Sociaal emotionele ontwikkeling> leerlingvolgsysteem SCOL  Groepsplannen & groepsoverzichten  Observaties leerkracht  Methode gebonden toetsen  Niet methodegebonden toetsen > leerlingvolgsysteem Cito

6 HGW / 1- zorgroute

7 Groepsplannen & Groepsoverzichten  Groepsplannen  Rekenen en technisch lezen  Spelling is in de maak Kleuters: Taal en Rekenen Wat wordt er geregistreerd?  De observaties van de leerkracht  De resultaten van de methodegebonden toetsen (niet in groep 1-2)  De resultaten van de cito`s  De resultaten van de leesscreening in groep 2

8 Groepsoverzicht

9 Groepsplan

10 OGW Opbrengst Gericht Werken Analyse toets resultaten Doelen stellen Rekenen Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Woordenschat Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters

11 Doelen stellen /effecten meten Voor de leerling (IB + TOM kijken mee) Voor de groep (MT + directie kijken mee) Floris Radewijnszschool (MT + directie) SKOR Landelijk Opbrengstgesprekken 2x per jaar (sept- feb)

12 We meten Taal en Rekenen voor kleuters Risicoscreening lezen groep 2 Rekenen Technisch lezen Begrijpend lezen Begrijpend luisteren (groep 3 & 4) Woordenschat Spelling Kijk op sociale competenties (SCOL) Kind- en oudertevredenheid (WMK-PO)

13 Wanneer meten we? Cito toetsen (januari – juni) Leesscreening groep 2 (jan) Methode gebonden toetsen (maandelijks) Volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling SCOL (najaar- voorjaar) Kwaliteitsmeter van het WMK-PO

14 Wat vertelt de CITO uitslag? Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling A- E score I t/m V score Vaardigheidsscore (VS) Funtioneringsniveau (FN)

15 Tussenmetingen In januari & juni bekijken we: Zijn de halfjaarlijkse doelen behaald? Wat is het huidige niveau van het kind? Wat komt er uit de analyse van de toetsen? Welke groei (vaardigheidsgroei) heeft het kind laten zien het afgelopen half jaar?

16 Overzicht bij het rapport

17 Vaardigheidsscore

18 DL/DLE

19 Foutenanalyse (spelling)

20 Fouten analyse Taal voor kleuters

21 Na de tussenmetingen Evaluatie groepsplan (leerkracht) Leerling niveau + groepsniveau Studiedag monitoren Opbrengstgesprekken (leerkracht met IB+TOM) Groepsplan opstellen volgende periode (Leerkracht) Groepsbesprekingen (leerkracht + IB) Leerlingbespreking (leerkracht + IB)

22 Waarom Passend onderwijs voor uw kind. Onderwijskundig jaarverslag (FR) Monitorverslag (FR) SKOR (Macon/Marap) Overheid/ Inspectie

23 Is ons doel bereikt? Weet u nu wat handelingsgericht en opbrengstgericht werken is? Weet u wat een leerlingvolgsysteem is? Weet u wat opbrengstgericht werken in de klas voor uw kind betekent? Of heeft u nog vragen voor ons?

24 Bedankt voor uw komst Wij wensen u wel thuis!


Download ppt "Floris Radewijnszschool februari 2016 Informatie avond voor ouders Opbrengstgericht werken en het leerlingvolgsysteem."

Verwante presentaties


Ads door Google