De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

en het leerlingvolgsysteem

Verwante presentaties


Presentatie over: "en het leerlingvolgsysteem"— Transcript van de presentatie:

1 en het leerlingvolgsysteem
Floris Radewijnszschool februari Informatie avond voor ouders Opbrengstgericht werken en het leerlingvolgsysteem Welkom door Marian

2 Over 45 minuten Weet u wat een leerlingvolgsysteem is.
Weet u wat handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken is. Weet u wat opbrengstgericht werken in de klas voor uw kind betekent. Marian

3 LVS Leerling Volg Systeem Esis Groepsplannen - Groepsoverzichten
Handelingsplannen Observaties Gespreksverslagen Methodegebonden toetsen CITO SCOL Kleuterplein Kara

4 Kleuters Zie vorige dia m.u.v. methodetoetsen Kleuterplein
Methode met een observatieprogramma Klassenmap met een bladzijde per kind Screening januari van groep 2: opsporen risicolezers Cito Taal en Rekenen E1-M2 en E2 Interventie groepjes: VLG - TG - PG en Bouw! Kara

5 Uw kind in beeld Sociaal emotionele ontwikkeling> leerlingvolgsysteem SCOL Groepsplannen & groepsoverzichten Observaties leerkracht Methode gebonden toetsen Niet methodegebonden toetsen > leerlingvolgsysteem Cito Kara

6 HGW / 1- zorgroute Jessica

7 Groepsplannen & Groepsoverzichten
Rekenen en technisch lezen Spelling is in de maak Kleuters: Taal en Rekenen Wat wordt er geregistreerd? De observaties van de leerkracht De resultaten van de methodegebonden toetsen (niet in groep 1-2) De resultaten van de cito`s De resultaten van de leesscreening in groep 2 Jessica

8 Groepsoverzicht Jessica

9 Groepsplan Jessica

10 OGW Opbrengst Gericht Werken Analyse toets resultaten Doelen stellen
Rekenen Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Woordenschat Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters Jessica

11 Doelen stellen /effecten meten
Voor de leerling (IB + TOM kijken mee) Voor de groep (MT + directie kijken mee) Floris Radewijnszschool (MT + directie) SKOR Landelijk Opbrengstgesprekken 2x per jaar (sept- feb) Jessica

12 We meten Taal en Rekenen voor kleuters Risicoscreening lezen groep 2
Technisch lezen Begrijpend lezen Begrijpend luisteren (groep 3 & 4) Woordenschat Spelling Kijk op sociale competenties (SCOL) Kind- en oudertevredenheid (WMK-PO) Kara

13 Wanneer meten we? Cito toetsen (januari – juni)
Leesscreening groep 2 (jan) Methode gebonden toetsen (maandelijks) Volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling SCOL (najaar- voorjaar) Kwaliteitsmeter van het WMK-PO Kara

14 Wat vertelt de CITO uitslag?
Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling A- E score I t/m V score Vaardigheidsscore (VS) Funtioneringsniveau (FN) Kara

15 Tussenmetingen In januari & juni bekijken we:
Zijn de halfjaarlijkse doelen behaald? Wat is het huidige niveau van het kind? Wat komt er uit de analyse van de toetsen? Welke groei (vaardigheidsgroei) heeft het kind laten zien het afgelopen half jaar? Jessica

16 Overzicht bij het rapport
Jessica

17 Vaardigheidsscore Jessica

18 DL/DLE Jessica

19 Foutenanalyse (spelling)
Kara

20 Fouten analyse Taal voor kleuters
Kara

21 Na de tussenmetingen Evaluatie groepsplan (leerkracht)
Leerling niveau + groepsniveau Studiedag monitoren Opbrengstgesprekken (leerkracht met IB+TOM) Groepsplan opstellen volgende periode (Leerkracht) Groepsbesprekingen (leerkracht + IB) Leerlingbespreking (leerkracht + IB) Kara

22 Waarom Passend onderwijs voor uw kind.
Onderwijskundig jaarverslag (FR) Monitorverslag (FR) SKOR (Macon/Marap) Overheid/ Inspectie Marian

23 Is ons doel bereikt? Weet u nu wat handelingsgericht en opbrengstgericht werken is? Weet u wat een leerlingvolgsysteem is? Weet u wat opbrengstgericht werken in de klas voor uw kind betekent? Of heeft u nog vragen voor ons? gezamenlijk

24 Bedankt voor uw komst Wij wensen u wel thuis!


Download ppt "en het leerlingvolgsysteem"

Verwante presentaties


Ads door Google