De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond groepen 3 en 4 WELKOM. Team ‘t Eimink Nieuwe collega’s •Juf Cindy groep 5 •Juf Marieke groep 7 •LIO – Caroline Meulenbeld groep 7-8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond groepen 3 en 4 WELKOM. Team ‘t Eimink Nieuwe collega’s •Juf Cindy groep 5 •Juf Marieke groep 7 •LIO – Caroline Meulenbeld groep 7-8."— Transcript van de presentatie:

1 infoavond groepen 3 en 4 WELKOM

2 Team ‘t Eimink Nieuwe collega’s •Juf Cindy groep 5 •Juf Marieke groep 7 •LIO – Caroline Meulenbeld groep 7-8

3 Organisatie… •Directie •Bouw coördinator •Interne •begeleiders

4 Kennismaken met…

5 Onderwijs Ondersteunend Personeel AdministratieConciërge

6 LEERLINGENZORG Sabine Levink IB-er Interne Begeleider Middenbouw groepen 3 en 4 Werkt op dinsdag en donderdag •Ouders zijn partner, oudergesprekken - terugkoppeling •Digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys •Toets momenten Januari Juni •3 /4 keer per jaar groeps / leerlingenbespreking •Leerkrachten werken met groepsoverzichten en groepsplannen •Instructiemomenten; werken in instructiegroepen ROOD GROEN BLAUW •Protocollen; Medicijn, Dyslexie, Pest, Meldcode (zie website)

7 Wat er toe doet… •De ontwikkeling van het kind; met plezier naar school •Veilige pedagogische omgeving zijn •De leerkracht; de professional •Visie missie van school •Thuis en school balans zijn •Communicatie •Vertrouwen

8 OUDERBETROKKENHEID OR en MR • Informatieavond begin schooljaar • Jaarvergadering OR 1 oktober • Ouderhulp - Ouderbijdrage • Communiewerkgroep • Kennismakingsgesprek rond de herfstvakantie • Rapportgesprekken 2x per jaar • Nieuwsbrief maandelijks ‘School In Ontwikkeling • Wekelijkse nieuwsbrief • Schoolgids en infokalender jaarlijks • Informele momenten: Dondersluitingen FancyFair • Website: www.eimink.nl www.eimink.nl

9 ENKELE REGELS… •Inlooptijd 10 minuten •8.30 u starten de lessen Het is heel onrustig in de groep wanneer ouders blijven ‘hangen’ •Gezond tussendoortje, geen pakjes mee naar school. •Ziek; bel met de school/ administratie •Verlofregeling; vanaf 5 jaar aanvraag bij de directie •Verzekering, vervoer zie website •Verjaardagen en traktaties (gezond - klein ) in eigen groep •Schooltijden •Trek aan de bel….wanneer ‘zaken’ niet lopen zoals u ze verwacht had..

10 TSO (overblijf) TSO (Tussen Schoolse Opvang) -Overblijven 12.00 u – 13.15 u; -Twee overblijf coördinatoren; Ingrid te Slaa - Linda Sieljes -Administratie: Aanmelden en afmelden bij Judith Oude Booijink tot 9.00 u mob.06- 81352135, sms sturen, bellen inspreken voicemail. - Of per mail overblijf@eimink.nloverblijf@eimink.nl - Machtigingsformulier invullen - 1.75 euro per keer

11 VISIE op Onderwijs BOEIEND……EFFECTIEFOPBRENGSTGERICHT…

12 EFFECTIEF ONDERWIJS ECTI Doelen Vroegtijdig signaleren Tijd Werken in instructiegroepen Monitoren TAAL REKEN en SEO onderwijs tijd voor zorgleerlingen instructie Effectief onderwijs

13 Hoe werken wij…

14 Onderwijsontwikkelingen Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) Coördinator SEO -Pestprotocol - aanschaf methode SEO -ZIEN volgsysteem -Rapportgesprekken 2 x per schooljaar -1x kennismakingsgesprek, begin schooljaar - Schoolvertrouwenspersonen

15 Begrijpend lezen •Schoolbegeleding, stuurgroep en werkgroep •Studiedag, teamvergaderingen •Groepen 3 en 4 technisch lezen doorgaande lijn naar begrijpend lezen •Werken met coordinator en werkgroeplid samen met de IB-ers

16 Belangrijke zaken •Rapporten groepen 3x per schooljaar •Douchen: - groep 3 douchen niet -groepen 4, 5 en 6 douchen -Voor groep 7 en 8 douchen is niet meer verplicht, wel nemen de leerlingen een handdoek mee om zich op te frissen •Ouderenquête in februari tijdens rapportavonden •Wensjes alleen nog in de groepen 1 en 2 •SINT - In de groepen 3 en 4 geloven alle kinderen en juf nog in Sinterklaas -Invulling SINTERKLAAS feest

17 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Infoavond groepen 3 en 4 WELKOM. Team ‘t Eimink Nieuwe collega’s •Juf Cindy groep 5 •Juf Marieke groep 7 •LIO – Caroline Meulenbeld groep 7-8."

Verwante presentaties


Ads door Google