De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond groepen 3 en 4 WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond groepen 3 en 4 WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 infoavond groepen 3 en 4 WELKOM

2 Team ‘t Eimink Nieuwe collega’s Juf Cindy groep 5 Juf Marieke groep 7
LIO – Caroline Meulenbeld groep 7-8

3 Organisatie… Directie Bouw coördinator Interne begeleiders

4 Kennismaken met…

5 Onderwijs Ondersteunend Personeel
Administratie Conciërge

6 LEERLINGENZORG Sabine Levink IB-er
Interne Begeleider Middenbouw groepen 3 en 4 Werkt op dinsdag en donderdag Ouders zijn partner, oudergesprekken - terugkoppeling Digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys Toets momenten Januari Juni 3 /4 keer per jaar groeps / leerlingenbespreking Leerkrachten werken met groepsoverzichten en groepsplannen Instructiemomenten; werken in instructiegroepen ROOD GROEN BLAUW Protocollen; Medicijn, Dyslexie, Pest, Meldcode (zie website)

7 Wat er toe doet… De ontwikkeling van het kind; met plezier naar school
Veilige pedagogische omgeving zijn De leerkracht; de professional Visie missie van school Thuis en school balans zijn Communicatie Vertrouwen

8 OUDERBETROKKENHEID OR en MR
Informatieavond begin schooljaar Jaarvergadering OR 1 oktober Ouderhulp - Ouderbijdrage Communiewerkgroep Kennismakingsgesprek rond de herfstvakantie Rapportgesprekken 2x per jaar Nieuwsbrief maandelijks ‘School In Ontwikkeling Wekelijkse nieuwsbrief Schoolgids en infokalender jaarlijks Informele momenten: Dondersluitingen FancyFair Website:

9 ENKELE REGELS… Inlooptijd 10 minuten 8.30 u starten de lessen
Het is heel onrustig in de groep wanneer ouders blijven ‘hangen’ Gezond tussendoortje, geen pakjes mee naar school. Ziek; bel met de school/ administratie Verlofregeling; vanaf 5 jaar aanvraag bij de directie Verzekering, vervoer zie website Verjaardagen en traktaties (gezond - klein ) in eigen groep Schooltijden Trek aan de bel….wanneer ‘zaken’ niet lopen zoals u ze verwacht had ..

10 TSO (overblijf) TSO (Tussen Schoolse Opvang)
Overblijven u – u; Twee overblijf coördinatoren; Ingrid te Slaa - Linda Sieljes Administratie: Aanmelden en afmelden bij Judith Oude Booijink tot 9.00 u mob , sms sturen, bellen inspreken voic . - Of per mail - Machtigingsformulier invullen euro per keer

11 VISIE op Onderwijs BOEIEND… …EFFECTIEF OPBRENGSTGERICHT…

12 EFFECTIEF ONDERWIJSecti
Monitoren TAAL REKEN en SEO onderwijs Werken in instructiegroepen instructie EFFECTIEF ONDERWIJSecti Vroegtijdig signaleren tijd voor zorgleerlingen Doelen Tijd

13 Hoe werken wij…

14 Onderwijsontwikkelingen
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) Coördinator SEO Pestprotocol - aanschaf methode SEO ZIEN volgsysteem Rapportgesprekken 2 x per schooljaar 1x kennismakingsgesprek, begin schooljaar - Schoolvertrouwenspersonen

15 Begrijpend lezen Schoolbegeleding, stuurgroep en werkgroep
Studiedag, teamvergaderingen Groepen 3 en 4 technisch lezen doorgaande lijn naar begrijpend lezen Werken met coordinator en werkgroeplid samen met de IB-ers

16 Belangrijke zaken Rapporten groepen 3x per schooljaar Douchen:
- groep 3 douchen niet groepen 4, 5 en 6 douchen Voor groep 7 en 8 douchen is niet meer verplicht, wel nemen de leerlingen een handdoek mee om zich op te frissen Ouderenquête in februari tijdens rapportavonden Wensjes alleen nog in de groepen 1 en 2 SINT - In de groepen 3 en 4 geloven alle kinderen en juf nog in Sinterklaas Invulling SINTERKLAAS feest

17 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Infoavond groepen 3 en 4 WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google