De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerpen van deze avond Voorstellen Praktische zaken Werken in de klas Kennismakingsgesprekken en spreekuur Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerpen van deze avond Voorstellen Praktische zaken Werken in de klas Kennismakingsgesprekken en spreekuur Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwerpen van deze avond Voorstellen Praktische zaken Werken in de klas Kennismakingsgesprekken en spreekuur Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief leren LVS en toetsen Wat gaan de kinderen dit jaar leren? en wat gaat er nog meer gebeuren…….?

2 Wie zijn wij? Maandag: meester Freek Moorman Dinsdag t/m vrijdag: juf Annelies Geessink Emailadres: annelies.geessink@essentius.nlannelies.geessink@essentius.nl Tot januari: Pabo-stagiaire op dinsdag en 2 stageweken

3 Praktische zaken maandag en donderdag gym – fietsrooster Rooster kennismakingsgesprekken Website Mariaschool – informatiepagina groep 6/7b Inloop: maandag-woensdag-donderdag en vrijdag Email-adressen

4 Werken in de klas Werken in tafelgroepen of in 2-tallen Regelmatig wisselen Regels voor zelfstandig werken en voor samenwerken Schoolspullen van school, liever niet van thuis Werk niet af – na school afmaken (max 15 minuten)

5 Kennismakingsgesprekken en spreekuur Kennismakingsgesprekken vanaf 8 oktober 20 minuten Alle gesprekken voor 1 december Schriftelijke bevestiging Voorafgaand aan gesprek: informatie over uw zoon/dochter op papier zetten. 5x een spreekuur op dinsdagavond Zo nodig: gesprek op afspraak Vrijdag 21 februari: 1 e rapport + rapportgesprekken

6 Sociaal-emotionele ontwikkeling Kinderen moeten zich prettig voelen in de klas Voor de herfstvakantie: sociogram van de Kanjertraining Contact met ouders bij uitval Leerlingvragenlijst van de Kanjertraining Kom naar de leerkracht als u signalen ziet van pestgedrag – let ook op: digitaal pesten

7 Kanjertraining Doel: een goede sfeer in de groep Positieve relaties tussen leerlingen en leerkracht 2x per week kanjertraining Vertrouwensoefeningen en rollenspelen Witte-rode-zwarte-gele pet Team Mariaschool is gecertificeerd Met de leerlingen sancties afgesproken bij overtreden van de regels

8 Coöperatief leren Leren van en met elkaar door allerlei vormen van samenwerking Iedere groep genummerd + iedere leerling een nummer Routines: stopteken –stemvolumes – oogmaatje-schoudermaatje Speciale werkvormen: tweetal coach – “zoek de valse “ – “zoek iemand die”

9 LVS en toetsen Januari en juni: LVS-toetsen Methode onafhankelijk Geeft goed inzicht in de cognitieve ontwikkeling van de leerling Hebben wij onze leerlingen voldoende geleerd? Werken met groepsplannen

10 Entreetoets Alleen voor groep 7 Data: di 27 mei – woe 28 mei – di 3 juni –woe 4 juni Taal, rekenen en studievaardigheden Voorbereiding op eindtoets T.b.v. advies VO Rapportage gesprek

11 Groepsplan Welke leerling heeft wat nodig om vooruit te komen? Extra instructie – verlengde instructie – geen instructie? Meer uitdaging? Wanneer en wat is er voor nodig? Individueel handelingsplan Als leerkracht meer ondersteuning nodig heeft: – Gesprek met IB-er volgens HGW-procedure – Zorgteam

12 Wat gaan de kinderen dit jaar leren? Rekenen: Wereld in getallen – Elke rekenles: hoofdrekenen + 1 les uit blauwe deel + rekentaak uit rode deel – 3 niveaus: *-**-*** – Pluswerkboek en Kien voor de goede rekenaars

13 Taal Nieuwe methode: Taal actief Woordenschat Veel eigen taalproductie: spreken en schrijven Drie niveaus: *-**-*** Plus-leerlijn Engels in groep 7: Take it easy.

14 Lezen Technisch lezen Veel aandacht voor leespromotie Klasselezen: – Voorlezen door de juf/meester – Oefenen op tempo door de hele klas – Stillezen – duo-lezen – oefenen met de juf Boekpresentaties – presentatie van een zelf gekozen boek Tip: dagelijks thuis lezen om leestempo en leesniveau te onderhouden

15 Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Teksten over actuele onderwerpen A-B-teksten 3 niveaus – Zelfstandig werken – Begeleid inoefenen – instructiegroep

16 En wat gaat er nog meer gebeuren? Dagelijks jeugdjournaal kijken Groep 7: kinderpostzegelactie Cultuur: thema film en fotografie – Dinsdag 8 oktober: film kijken in de DRU – Workshop film/fotografie – Finale: filmfestival Groep 6: Kerstmusical als onderdeel van de kerstviering op school Groep 7: Donderdag 10 april theoretisch verkeersexamen (groep 7) Groep 7: 6x naar het technieklokaal Projectweek : week na Pasen Vrijdag 25 april: Koningsspelen


Download ppt "Onderwerpen van deze avond Voorstellen Praktische zaken Werken in de klas Kennismakingsgesprekken en spreekuur Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief."

Verwante presentaties


Ads door Google