De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groepen 5 en 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groepen 5 en 6"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groepen 5 en 6
WELKOM

2 Team ‘t Eimink Nieuwe collega’s Juf Cindy groep 5 Juf Marieke groep 7
LIO – Caroline Meulenbeld groep 7-8 Website

3 Kennismaken met…

4 Organisatie… Directie Bouw coördinator Interne- begeleiders

5 Onderwijs Ondersteunend Personeel
Administratie Conciërge

6 LEERLINGENZORG Irma van Stal IB-er
Interne Begeleider Middenbouw groepen 5 en 6 Werkt op dinsdag, woendsdag en donderdag Signalering samen met leerkracht en ouder Ouders zijn partner, oudergesprekken - terugkoppeling Digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys Citotoets momenten Januari Juni 3 /4 keer per jaar groeps / leerlingenbespreking Leerkrachten werken met groepsoverzichten en groepsplannen in de groep Instructiemomenten; werken in instructiegroepen ROOD GROEN BLAUW Protocollen; Medicijn, Dyslexie, Pest, Meldcode (zie website)

7 EFFECTIEF ONDERWIJSecti
Monitoren TAAL REKEN en SEO onderwijs Werken in instructiegroepen instructie EFFECTIEF ONDERWIJSecti Vroegtijdig signaleren tijd voor zorgleerlingen Doelen Tijd

8 Hoe werken wij…

9 VISIE op Onderwijs BOEIEND… …EFFECTIEF OPBRENGSTGERICHT…

10 Wat er toe doet… De ontwikkeling van het kind; met plezier naar school
Veilige pedagogische omgeving zijn De leerkracht; de professional Visie missie van school Thuis en school balans zijn Communicatie Vertrouwen en wederzijds respect

11 OUDERBETROKKENHEID OR en MR
Informatieavond begin schooljaar Jaarvergadering OR 1 oktober Kennismakingsgesprek rond de herfstvakantie Rapportgesprekken 2x per jaar Nieuwsbrief maandelijks ‘School In Ontwikkeling Wekelijkse nieuwsbrief Schoolgids en infokalender jaarlijks Informele momenten: Dondersluitingen Fancy-fair etc. Website:

12 ENKELE REGELS… Inlooptijd 10 minuten 8.30 u starten de lessen
Het is vaak heel onrustig in de groep wanneer ouders blijven ‘hangen’ Niet rennen in de school, stilte werkplek computerruimte, stoplicht Gezond tussendoortje, geen pakjes mee naar school. Ziek; bel met de school/ administratie Verlofregeling; vanaf 5 jaar aanvraag bij de directie Verzekering, vervoer zie website Verjaardagen en traktaties (gezond - klein ) in eigen groep Schooltijden Trek aan de bel….wanneer ‘zaken’ niet lopen zoals u ze verwacht had ..

13 TSO (overblijf) TSO (Tussen Schoolse Opvang)
Overblijven u – u; Twee overblijf coördinatoren; Ingrid te Slaa - Linda Sieljes Administratie: Aanmelden bij Judith Oude Booijink tot 9.00 u mob , sms sturen, bellen inspreken voic . - Of per mail - Machtigingsformulier invullen zie infopakket 1.75 euro per keer Afzeggen !

14 Onderwijsontwikkelingen
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) Coördinator SEO Pestprotocol - aanschaf methode SEO ZIEN volgsysteem 1x kennismakingsgesprek, begin schooljaar - Schoolvertrouwenspersonen

15 Begrijpend lezen Schoolbegeleiding Expertis, Stuurgroep en Werkgroep
Studiedag, teamvergaderingen Groepen 5 en 6 voortgezet technisch lezen en Begrijpend lezen klasbezoeken Werken met coördinator en werkgroeplid samen met de IB-ers

16 Belangrijke zaken Rapporten groepen 5 en 6 2x per schooljaar
3 x per schooljaar zijn er gesprekken Douchen: - groepen 4, 5 en 6 douchen Voor groep 7 en 8 douchen is niet meer verplicht, wel nemen de leerlingen een handdoek mee om zich op te frissen. Ouderenquête in februari Nieuwe taal methode TAAL ACTIEF; Spreekbeurten Typecursus aanbod in groep 7 Sinterklaas; geloven niet meer, vanaf groep 5 gedicht en surprise

17 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Informatieavond groepen 5 en 6"

Verwante presentaties


Ads door Google