De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groepen 5 en 6 WELKOM. Team ‘t Eimink Nieuwe collega’s Juf Cindy groep 5 Juf Marieke groep 7 LIO – Caroline Meulenbeld groep 7-8 Website.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groepen 5 en 6 WELKOM. Team ‘t Eimink Nieuwe collega’s Juf Cindy groep 5 Juf Marieke groep 7 LIO – Caroline Meulenbeld groep 7-8 Website."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groepen 5 en 6 WELKOM

2 Team ‘t Eimink Nieuwe collega’s Juf Cindy groep 5 Juf Marieke groep 7 LIO – Caroline Meulenbeld groep 7-8 Website www.eimink.nl

3 Kennismaken met…

4 Organisatie… Directie Bouw coördinator Interne- begeleiders

5 Onderwijs Ondersteunend Personeel AdministratieConciërge

6 LEERLINGENZORG Irma van Stal IB-er Interne Begeleider Middenbouw groepen 5 en 6 Werkt op dinsdag, woendsdag en donderdag Signalering samen met leerkracht en ouder Ouders zijn partner, oudergesprekken - terugkoppeling Digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys Citotoets momenten Januari Juni 3 /4 keer per jaar groeps / leerlingenbespreking Leerkrachten werken met groepsoverzichten en groepsplannen in de groep Instructiemomenten; werken in instructiegroepen ROOD GROEN BLAUW Protocollen; Medicijn, Dyslexie, Pest, Meldcode (zie website)

7 EFFECTIEF ONDERWIJS ECTI Doelen Vroegtijdig signaleren Tijd Werken in instructiegroepen Monitoren TAAL REKEN en SEO onderwijs tijd voor zorgleerlingen instructie Effectief onderwijs

8 Hoe werken wij…

9 VISIE op Onderwijs BOEIEND……EFFECTIEFOPBRENGSTGERICHT…

10 Wat er toe doet… De ontwikkeling van het kind; met plezier naar school Veilige pedagogische omgeving zijn De leerkracht; de professional Visie missie van school Thuis en school balans zijn Communicatie Vertrouwen en wederzijds respect

11 OUDERBETROKKENHEID OR en MR Informatieavond begin schooljaar Informatieavond begin schooljaar Jaarvergadering OR 1 oktober Jaarvergadering OR 1 oktober Kennismakingsgesprek rond de herfstvakantie Kennismakingsgesprek rond de herfstvakantie Rapportgesprekken 2x per jaar Rapportgesprekken 2x per jaar Nieuwsbrief maandelijks ‘School In Ontwikkeling Nieuwsbrief maandelijks ‘School In Ontwikkeling Wekelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Schoolgids en infokalender jaarlijks Schoolgids en infokalender jaarlijks Informele momenten: Dondersluitingen Fancy-fair etc. Informele momenten: Dondersluitingen Fancy-fair etc. Website: www.eimink.nl Website: www.eimink.nlwww.eimink.nl

12 ENKELE REGELS… Inlooptijd 10 minuten 8.30 u starten de lessen Het is vaak heel onrustig in de groep wanneer ouders blijven ‘hangen’ Niet rennen in de school, stilte werkplek computerruimte, stoplicht Gezond tussendoortje, geen pakjes mee naar school. Ziek; bel met de school/ administratie Verlofregeling; vanaf 5 jaar aanvraag bij de directie Verzekering, vervoer zie website Verjaardagen en traktaties (gezond - klein ) in eigen groep Schooltijden Trek aan de bel….wanneer ‘zaken’ niet lopen zoals u ze verwacht had..

13 TSO (overblijf) TSO (Tussen Schoolse Opvang) -Overblijven 12.00 u – 13.15 u; -Twee overblijf coördinatoren; Ingrid te Slaa - Linda Sieljes -Administratie: Aanmelden bij Judith Oude Booijink tot 9.00 u mob.06- 81352135, sms sturen, bellen inspreken voicemail. - Of per mail overblijf@eimink.nloverblijf@eimink.nl - Machtigingsformulier invullen zie infopakket -1.75 euro per keer -Afzeggen !

14 Onderwijsontwikkelingen Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) Coördinator SEO -Pestprotocol - aanschaf methode SEO -ZIEN volgsysteem 1x kennismakingsgesprek, begin schooljaar - Schoolvertrouwenspersonen

15 Begrijpend lezen Schoolbegeleiding Expertis, Stuurgroep en Werkgroep Studiedag, teamvergaderingen Groepen 5 en 6 voortgezet technisch lezen en Begrijpend lezen klasbezoeken Werken met coördinator en werkgroeplid samen met de IB-ers

16 Belangrijke zaken Rapporten groepen 5 en 6 2x per schooljaar 3 x per schooljaar zijn er gesprekken Douchen: - groepen 4, 5 en 6 douchen - Voor groep 7 en 8 douchen is niet meer verplicht, wel nemen de leerlingen een handdoek mee om zich op te frissen. Ouderenquête in februari Nieuwe taal methode TAAL ACTIEF; Spreekbeurten Typecursus aanbod in groep 7 Sinterklaas; geloven niet meer, vanaf groep 5 gedicht en surprise

17 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Informatieavond groepen 5 en 6 WELKOM. Team ‘t Eimink Nieuwe collega’s Juf Cindy groep 5 Juf Marieke groep 7 LIO – Caroline Meulenbeld groep 7-8 Website."

Verwante presentaties


Ads door Google