De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

T OTSTANDKOMING SELECTIELIJST Romana Goedendorp BECIS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "T OTSTANDKOMING SELECTIELIJST Romana Goedendorp BECIS."— Transcript van de presentatie:

1 T OTSTANDKOMING SELECTIELIJST Romana Goedendorp BECIS

2 Opzet presentatie Introductie Waarom een selectielijst? Wat komt er bij kijken?

3 Waarom een selectielijst? Grondslag artikelen 5 en 9 Archiefwet 1995 en artikelen 2 t/m 5 Archiefbesluit 1995 Overzicht belangrijk: goed, geordend en toegankelijk archief nu en in de toekomst Belangrijk voor goede bedrijfsvoering Belangrijk archiefbescheiden die van cultuur- historisch belang zijn blijvend te kunnen bewaren Belangrijk voor recht- en bewijszoekende burger en voor historisch onderzoek

4 Waarom een selectielijst? Om dit goed te kunnen doen waardering van archiefbescheiden nodig (onderscheid bewaren/vernietigen en grondslag)

5 Wat komt er bij kijken? 1.Goede voorbereiding: Onderzoek intern (context waarin archiefbescheiden tot stand zijn gekomen): Ontwikkeling van de organisatie Relatie tot andere organen Beschrijving van de taken die de organisatie uitvoert Overzicht handelingen waarvoor het overheidsorgaan verantwoordelijk is met looptijd, grondslag en product van de handeling

6 Wat komt er bij kijken? Belangrijk: voldoende betrokkenheid binnen de organisatie. 2. Uitwerking bevindingen onderzoek in concept selectielijst: -Lijst van handelingen voorzien van waardering (B of V en termijn) -Belangrijk betrokkenheid Nationaal Archief in vroeg stadium (ruim vóór start Strategisch Informatie Overleg)

7 Wat komt er bij kijken? 3. Procedure vaststellen: -Zorgdrager dient ontwerp selectielijst met indieningsbrief in bij de algemene rijksarchivaris -Strategisch Informatie Overleg (SIO) met CIO of functionaris die namens zorgdrager deelneemt, een externe deskundige en de algemene rijksarchivaris

8 Wat komt er bij kijken? -Verslag SIO en selectielijst ter inzage gedurende 6 weken; mogelijkheid tot kenbaar maken van zienswijzen -Vaststellingsbesluit gepubliceerd in Staatscourant -Selectielijst treedt in werking 2 dagen na publicatie in Staatscourant -Gedurende 6 weken vanaf publicatie vatbaar voor beroep


Download ppt "T OTSTANDKOMING SELECTIELIJST Romana Goedendorp BECIS."

Verwante presentaties


Ads door Google