De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22 november 2011 Kwaliteit door meten Josje Everse En hoe de zelfevaluatie daarbij kan helpen…

Verwante presentaties


Presentatie over: "22 november 2011 Kwaliteit door meten Josje Everse En hoe de zelfevaluatie daarbij kan helpen…"— Transcript van de presentatie:

1 22 november 2011 Kwaliteit door meten Josje Everse En hoe de zelfevaluatie daarbij kan helpen…

2 22 november 2011 Themainspectie  Baseline informatiehuishouding voor het Rijk  Rotterdamse versie  7 normen, 33 diensten en deelgemeenten, 4125 vragen  Waar ga ik het niet over hebben?

3 22 november 2011 Norm 1: Verantwoordelijkheden  De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens het gemeentebestuur draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn belegd en beschreven.

4 22 november 2011 Norm 1: Verantwoordelijkheden  Ook voor:  Keteninformatie  Organisatiewijzigingen  Overgaan van een taak van de ene dienst naar een andere (cluster!)  Regelen in:  Besluit mandatering  Functiebeschrijvingen  Instellingsbeschikking  Afspraken met ketenpartners

5 22 november 2011 Norm 2: Inrichting organisatie  De inrichting van processen, organisatie, personeel en hulpmiddelen is kwantitatief en kwalitatief toereikend voor de borging van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie.

6 22 november 2011 Norm 2: Inrichting organisatie  Informatiebeveiligingsplan (slechts bij 6, 24 niet, 3 deels)  Cyclus van planning en control  Medewerkers  Opleidingen  Voorzieningen (zoals opslagcapaciteit)

7 22 november 2011 Norm 3: Informatiebeleid  Voor verschillende aspecten van het informatiebeheer zijn binnen de gemeentelijke organisatie geldende standaarden gedefinieerd en in gebruik. Voor zover aanwezig zijn de voor alle gemeenten geldende richtlijnen van toepassing.

8 22 november 2011 Norm 3: Informatiebeleid  Informatiebeleid (10 wel, 21 niet, 2 deels)  Voorschriften (handboeken, procedures, leidraden, werkinstructies)  Informatiebeheersplan: overzicht processen, aanwezige informatiebestanden en een selectielijst (7 wel, 16 niet, 10 deels)  Metadata  Autorisatie

9 22 november 2011 Norm 4: Informatieontwerp  De vereiste ordening en samenhang van producten, processen, informatie en verantwoordelijkheden zijn bepaald op basis van risicomanagement, rekening houdend met wet- en regelgeving.

10 22 november 2011 Norm 4: Informatieontwerp  Beschrijven van processen, inclusief de RM afspraken  Aan de processen risicowaardering toekennen waardoor niveau van beheer bepaald wordt  Gegevensdragers  Bewaartermijnen  Uitwisselbaarheid bij keteninformatie

11 22 november 2011 Norm 5: Informatiesysteem  (Geautomatiseerde) systemen waarmee informatie wordt beheerd ondersteunen aantoonbaar de eisen van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid, op het niveau van de risicoklasse die van toepassing is.

12 22 november 2011 Norm 5: Informatiesysteem  Rotterdamse en andere standaarden  Digitale handtekening  Architectuur

13 22 november 2011 Norm 6: Creatie en gebruik van informatie  Bij het creëren, bewaren en gebruiken van informatie worden de kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid in acht genomen.

14 22 november 2011 Norm 6: Creatie en gebruik van informatie  Toekennen van metadata (ook op procesniveau, technische - en over vernietiging)  Duurzame bewaring: metadata, scannen in juist formaat  Bedrijfsvoering: back-up, veiligheidsmaatregelen  Openbaarmaking

15 22 november 2011 Norm 7: Beheer van informatie  De duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de informatie is tot het moment van verwijdering gewaarborgd; de verwijdering verloopt conform vastgelegde procedures.

16 22 november 2011 Norm 7: Beheer van informatie  Vervanging  Vernietiging  Overbrenging (E-depot!)

17 22 november 2011 Resultaat gemeentebreed

18 22 november 2011 En hoe verder?  Gemeentearchief:  Tekst zelfevaluatie blijft beschikbaar  Kritische prestatie indicatoren van de VNG voor verslag aan het college  Monitor ontwikkeld voor inspectie  En jullie?


Download ppt "22 november 2011 Kwaliteit door meten Josje Everse En hoe de zelfevaluatie daarbij kan helpen…"

Verwante presentaties


Ads door Google