De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laura Schabbing & Lisette Vermeulen. Antwoord geven: Links = A Rechts = B Beide = C.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laura Schabbing & Lisette Vermeulen. Antwoord geven: Links = A Rechts = B Beide = C."— Transcript van de presentatie:

1 Laura Schabbing & Lisette Vermeulen

2 Antwoord geven: Links = A Rechts = B Beide = C

3 Archiefrecht Vraag 1: Er zijn twee pijlers van het Archiefrecht. Welke valt hier niet onder? A.Openbaarheid van archieven B.Archiefbescheiden in een goede, geordende en toegankelijke staat brengen C.Behoud van archiefbescheiden als cultureel erfgoed

4 Archiefrecht Vraag 2: Uit welk jaar kwam de eerdere Archiefwet? A.1962 B.1921 C. 1958

5 Archiefrecht In de Archiefwet, artikel 11 staat het volgende: – Ieder die archiefbescheiden onder zich heeft, is verplicht deze binnen..?.. weken, nadat hij een daartoe strekkende kennisgeving heeft ontvangen, aan het overheidsorgaan (…) af te staan, teneinde het in de gelegenheid te stellen hiervan een reproductie te vervaardigen. – Het overheidsorgaan geeft de archiefbescheiden binnen..?.. weken na ontvangst terug aan degene, die deze heeft afgestaan(…). Om hoeveel weken gaat het, in beide gevallen?

6 Archiefrecht Vraag 3: Om hoeveel weken gaat het? A.6 weken, en 6 weken B.4 weken, en 6 weken C.4 weken, en 4 weken

7 Bewaren digitale archiefstukken Vraag 4: Welke NEN-ISO norm is er in Nederland voor het beheren van metagegevens? A.NEN-ISO 23081 B.NEN-ISO 2082 C.NEN-ISO 15489

8 Vraag 5: Wat kan als een nadeel van het bewaren van documenten in XML formaat worden gezien? A.Er kan bij omzetting naar XML informatie verloren gaan, zoals macro’s en formules in Excell-bestanden B.XML is niet te openen met meerdere programma’s C.XML-documenten zijn soms langdradig en nemen vaak meer opslagruimte in beslag door de tekstuele encoding Bewaren digitale archiefstukken

9 Vraag 6: Welk formaat is het meest geschikt om digitale documenten te bewaren? A.PDF B.PDF/A C.Word Bewaren digitale archiefstukken

10 Vraag 7: Wat is het uiterlijke termijn waarbinnen de beslissing op een Wob verzoek moet worden genomen, inclusief verdaging? A.6 weken B.8 weken C.10 weken Wet Openbaarheid van Bestuur

11 Vraag 8: Mogen er leges over een Wob verzoek worden geheven? A.Ja, bijv. om de werkuren van de ambtenaar te compenseren B.Nee, er mogen helemaal geen kosten aan verbonden zijn C.Werkuren mogen niet in rekening worden gebracht, maar kopieerkosten bijv. wel Wet Openbaarheid van Bestuur

12 Vraag 9: Wat is de ideale temperatuur om zwart-wit negatieven te bewaren? A.-20 graden B.10 graden C.13 graden Bewaren van archieven

13 Vraag 10: Wat is de classificatiecode van gehandicaptenparkeerkaarten volgens de BAC? A.-1.811.32 B.-1.777.212 C.-1.733.12 Bewaren van archieven

14 Vraag 11: Wat is – op basis van de gemeentelijke selectielijst –de bewaartermijn van inspectierapporten in het kader van toezicht op kinderopvang? A.V 7 jr. na vervallen B.V 5 jr. na vervallen C.V 1 jr. na vervallen Bewaren van archieven

15 Vraag 12: De Erfgoedinspectie is in 2005 ingesteld door het minister van OCW en is toen samengesteld uit de Rijksarchiefinspectie en...? A.Rijksinspectie voor de Archeologie B.Inspectie cultuurbezit C.Beide Erfgoedinspectie

16 Vraag 13: Wat is de naam van de kabinetsnota waarin dit tweesporenbeleid wordt uitgewerkt? A.Archiefbeheer en –behoud van het Rijk B.Informatie: grondstof met toekomstwaarde C. Informatie op orde Dweilen en de kraan dicht

17 Vraag 14: Er wordt in het Burgerlijk Wetboek één algemene verplichting genoemd voor particuliere organisaties, in boek 2, artikel 10. Waar heeft dat betrekking op? A.Financiën B.Personeelsdossiers C.Contracten Particuliere organisaties

18 Vraag 15: Op hoeveel kilometers werd in het kader van het ‘Project Wegwerken Archiefachterstanden’ de archiefachterstand van de Rijksdienst van vóór 1975 geschat? Archiefachterstand


Download ppt "Laura Schabbing & Lisette Vermeulen. Antwoord geven: Links = A Rechts = B Beide = C."

Verwante presentaties


Ads door Google