De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie Archieven In het kader van de ontmanteling Land en Eilandgebieden 30-31 augustus 2007 Plaza Hotel Bonaire “De toekomst van het Nationaal Archief”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie Archieven In het kader van de ontmanteling Land en Eilandgebieden 30-31 augustus 2007 Plaza Hotel Bonaire “De toekomst van het Nationaal Archief”"— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie Archieven In het kader van de ontmanteling Land en Eilandgebieden 30-31 augustus 2007 Plaza Hotel Bonaire “De toekomst van het Nationaal Archief” drs. N.C. Romer-Kenepa Algemene Landsarchivaris Nederlandse Antillen

2 Doel en inhoud presentatie Wat doet het Nationaal Archief Wat stellen wij voor bij de ontmanteling van de rechtspersonen Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

3 Nationaal Archief: ingesteld 26 augustus 1969. Instellingsbesluit Archieflandsverordening 1989 Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

4 Taken van het Nationaal Archief Acquisitie Toezicht Beheer Toegankelijk maken Beschikbaarstellen Behoud / restauratie Educatie Op alle eilanden van het land (PB 1989, no. 64, art 12 lid 3-7) Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

5 Nationaal Archief Gebouw Archieven Archieven, (ongeacht hun vorm, papier, microfilm, foto, kaarten etc. ): Gouvernementsarchief Koloniale administratie (1634-1954) Particuliere archieven Op alle eilanden aanwezig Nieuw Depot 2008 Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

6 Gebouw, Apparatuur & Personeel Van belang voor ontmanteling rechtspersonen Archieven Waaruit bestaan de archieven? Wat moet met de archieven gebeuren? Centrale vragen Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

7 Waaruit bestaat het archief Nederlandse Antillen? Waar is deze te vinden? Wie is de archiefvormer! Bepalend voor het structuurbeginsel Bepalend voor structuur en bestemmingsbeginsel Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

8 Wie is de archiefvormer? Bepalend voor het structuurbeginsel Organen van de kolonie Curacao 1634-1954 Organen van de Eilandgebieden 1951-2008 (ook semi- overheidsorganen) Organen van het Land Nederlandse Antillen 1954-2008, (ook semi-overheidsorganen) Particuliere archiefvormers 1634-2008 Deze archieven zijn aanwezig op: Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

9 Archieven van verschillende Archiefvormers ….. kunnen onder één dak beheerd worden Voorbeeld Archivo Nacional Aruba: Het Nationaal Archief Aruba beheert de volgende geselecteerde archieven: Koloniale Archieven; Archieven ven het Eilandgebied Aruba; Archieven van het Land Aruba; Particuliere archieven Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

10 Wat moet er met de archieven van de Nederlandse Antillen gebeuren: De huidige archieflandsverordening gaat uit van een decentraal beheer (art. 12 lid 3-7: landsarchiefbewaarplaatsen op de eilanden) Ik stel voor: De nieuwe entiteiten richten een openbare archiefbewaarplaats op Wat op het eiland gevormd is blijft / wordt onder beheer gesteld van de openbare archief instellingen Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

11 Uitgangspunten Alle archieven van zowel het land Nederlandse Antillen als de eilandgebieden worden per 15 december 2008 afgesloten; De nieuwe entiteiten richten een openbare archief instelling op of wijzen er een aan, onder de volgende voorwaarden: Gekwalificeerd beheer; Expertise om de archieven niet te mengen; Wetgeving volgens de ICA principles Bevorderen toegankelijkheid en uitwisseling (SHARED MEMORY) Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

12 Gevolg hiervan is dat: De archieven van de Nederlandse Antillen zullen decentraal beheerd worden ARUBA: Organen van de koloniale administratie, bijvoorbeeld: Raad van Policie, Kadaster Organen van het Eilandgebied Organen van het Land Ned. Antillen op Aruba, bijvoorbeeld Onderwijsinspectie Organen van het Land Aruba Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

13 De archieven van de Nederlandse Antillen zullen decentraal beheerd worden BONAIRE: Organen van de koloniale administratie, bijvoorbeeld: Raad van Policie, Kadaster Organen van het Eilandgebied Organen van het Land Ned. Antillen op Bonaire, bijvoorbeeld Onderwijsinspectie, Staten, Financien, Parket OM Organen van de nieuwe rechtspersoon Bonaire Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

14 De archieven van de Nederlandse Antillen zullen decentraal beheerd worden CURACAO: Organen van de koloniale administratie, bijvoorbeeld: Bestuursarchief Fort Amsterdam Organen van het Eilandgebied Organen van het Land Ned. Antillen op Curacao, bijvoorbeeld archieven Fort Amsterdam, Hof, Staten Organen van het Land Curacao Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

15 De archieven van de Nederlandse Antillen zullen decentraal beheerd worden SABA: Organen van de koloniale administratie, bijvoorbeeld: …….. Organen van het Eilandgebied Organen van het Land Ned. Antillen op Saba, bijvoorbeeld onderwijsinspectie, Financien, post NA, Politiedienst Organen van de nieuwe rechtspersoon Saba Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

16 De archieven van de Nederlandse Antillen zullen decentraal beheerd worden St. EUSTATIUS: Organen van de koloniale administratie, bijvoorbeeld: …….. Organen van het Eilandgebied Organen van het Land Ned. Antillen op St. Eustatius, bijvoorbeeld Financien, onderwijsinspectie, Politiedienst Organen van de nieuwe rechtspersoon St. Eustatius Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

17 De archieven van de Nederlandse Antillen zullen decentraal beheerd worden St. MAARTEN: Organen van de koloniale administratie, bijvoorbeeld: Raad van Policie, Kadaster Organen van het Eilandgebied Organen van het Land Ned. Antillen op St. Maarten, bijvoorbeeld inspectietaken, Staten, Financien, O.M., Kadaster, Landsradio etc. Organen van de nieuwe rechtspersoon St. Eustatius Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

18 Werk van de expertencommissie: Inventarisatie, vindplaatsen, bestemming volgens internationale principes Voorbereiding wetgeving volgens “principles ICA” Uniformiteit, Code of Ethics, opleiding personeel Een “overdrachtsdocument” per ministerie: NU beginnen met selectie. Aanwijzen en inrichten gebouw als openbare bewaarplaats voor bewaring en beschikbaarstelling aan publiek van (geselecteerd) archief Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

19 De openbare Archief instellingen Archiefbeheer is een overheidstaak (zie ook principles ICA) Archieven zijn instrumenten waarmee verantwoording wordt afgelegd; Authentieke afspiegeling van beleid, continuering van taken en bedrijfsprocessen; Ministeriele verantwoordelijkheid, zorgtaak ten aanzien van welke overheidsarchieven worden vernietigd en welke permanent worden bewaard; Controle via Staten op zorgtaken Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

20 De openbare Archief instellingen Gevaren als een “bestuur” zorgtaken opzich neemt: Wat wel en niet bewaard wordt kan politiek beinvloed worden; Integriteit en authenticiteit worden aangetast; Onvoldoende controle op zorg- en beheerstaken: middelen waarmee de overheid haar handelen verantwoord zijn niet gewaarborgd Er zijn geen precedenten: alle Nationale Archieven zijn overheidsinstanties Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

21 De openbare Archief instellingen Archiefbeheer onder een coördinerend (interdepartementaal) ministerie (zie ook principles ICA) Openbare Archiefinstellingen dienen bij voorkeur onder een minister van Algemene Zaken of Binnenlandse Zaken te ressorteren Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus

22 Dank U Conferentie Archieven Ontmanteling Land, Bonaire 30-31 augustus


Download ppt "Conferentie Archieven In het kader van de ontmanteling Land en Eilandgebieden 30-31 augustus 2007 Plaza Hotel Bonaire “De toekomst van het Nationaal Archief”"

Verwante presentaties


Ads door Google